Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Pozivamo sve zainteresirane na projekta Humano obrazovanje - odgovorno društvo koje će se održati 24. siječnja 2020. na Filozofskom fakultetu u Puli (Dvorana Slavka Zlatića) s početkom u 12 sati. Predstavljanje europskog projekta „Humano obrazovanje – odgovorno društvo“ (Hood), kojega su zajedno pokrenuli Centar za ženske studije pri Filozofskom fakultetu u Rijeci i tri riječke udruge LORI, PaRiter, SOS Rijeka, s ciljem unapređenje znanja i vještina studenata i studentica Sveučilišta u Rijeci za aktivno građansko djelovanje u području rodne ravnopravnosti i povezanih ljudskih prava, stavit će naglasak na pokretanje novih kolegija unutar institucija visokog obrazovanja u suradnji s lokalnim institucijama i organizacijama.

U sklopu projekta HOOD pokrenut je novi kolegij na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci koji predstavlja važan doprinos nastavi na domaćoj sveučilišnoj razini budući da je riječ o kolegiju koji primjenjuje metodologiju programa društveno korisnoga učenja koja dosad nije zastupljena u velikoj mjeri na domaćoj sveučilišnoj sceni.

Na primjeru ovog projekta, metoda društveno korisnoga učenja omogućuje da se studenti i studentice upoznaju s temama ljudskih prava, LGBTIQ tematikom, tematskim područjem rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja, rodne teorije te teorije seksualnosti. Program podrazumijeva uključivanje studenata i studentica u rad udruga i organizacija civilnog društva te time omogućava da se već za vrijeme studija steknu praktična iskustva. Društveno korisno učenje, kao metoda poučavanja koje se koristi na raznim europskim sveučilištima, doprinosi razvoju osjećaja povezanosti sveučilišne jezgre s lokalnom zajednicom, potiče aktivnost studenata i studentica u zajednici, kao što utječe i na promjenu njihovih stavova, navika i ponašanja.

Predstavljanjem našega projekta i načina rada s riječkim studentima i studenticama koji se odvija kroz uspješnu suradnju institucija visokog obrazovanja i udruga civilnoga društva u Rijeci, željeli bismo otvoriti priliku i drugim sveučilišnim ustanovama da se uključe u izradu programa društveno korisnoga učenja koji bi mogli podrazumijevati i pokretanjem novih sveučilišnih kolegija koji bi uključivali suradnju s lokalnim organizacijama i udrugama civilnoga društva.

Poziv:

Više informacije o našem projektu možete naći na web stranici:

Popis obavijesti