Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Objavljena monografija "Naglasak...

Blaženka Martinović s Odsjeka za kroatistiku te Elenmari Pletikos Olof i Jelena Vlašić Duić s Odsjeka za fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu objavile su, u izdanju Sveučilišta u Puli, monografiju "Naglasak na naglasku" koja ujedinjuje kroatistiku i fonetiku te s tih pozicija progovara o prozodiji hrvatskoga jezika.

Novina je u ovoj knjizi opisivanje dinamičkoga naglaska te revidiranje naglasnoga inventara i raspodjelnih pravila standardnoga jezika na temelju analize govora kompetentnih govornika (koji su u ovoj knjizi, prije svega, jezikoslovci, profesori hrvatskoga jezika, glumci i spikeri). Istraživanja su ponovno pokazala i neodvojivost naglaska riječi od rečenične intonacije. U knjizi se o naglasnim inačicama govori iz sfere varijetetnosti standardnoga jezika te se na koncu nudi i opis neutralnoga varijeteta.

Knjiga je namijenjena studentima kroatistike, fonetike, glume, novinarstva, studentima hrvatskoga kao inoga jezika te svima koje zanima hrvatski standardni izgovor.

 

Popis obavijesti