Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uspješno održan 1. Dan institucijskih...

Na inicijativu Odbora za znanost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 29. rujna 2021. god. prvi je put uspješno održan Dan institucijskih projekata (DIP) spomenute sastavnice s glavnim ciljem snažnijeg znanstveno istraživačkog povezivanja djelatnika unutar matičnog fakulteta iako članovi Odbora također smatraju kako bi se taj događaj mogao proširiti na razinu našeg Sveučilišta. 

 

Svoje su nedavno završene ili projekte koji su još u fazi provedbe predstavili znanstvenici iz različitih područja društveno-humanističkih znanosti, od povijesti, psihologije, pedagogije i antropologije do raznih filoloških grana kao što su kroatistika, japanistika, rusistika, anglistika, talijanistika, te klasična filologija i teorija književnosti. Ukupno 19 izlagača, prikazujući najvažnije rezultate svojih institucijskih projekata, uspjelo je istinski zaintrigirati nazočno slušateljstvo, bez obzira jesu li predmet njihova istraživanja bile teme od lokalnog ili globalnog značaja. Bilo je tako govora (redoslijedom izlaganja) o sljedećem: Istri i Kvarneru u doba Venecije i Austrije, kulturnoj inteligenciji kao ključnoj inteligenciji u 21. stoljeću,  demografskim i biopsihosocijalnim odrednicama uspješnog starenja, empirijskoj analizi suvremenog japanskog jezika, djelovanju Britansko-jugoslavenskog udruženja u poraću, naglasku u hrvatskom jeziku, povezanosti teorije informacije i književnosti, jezičnoj slici svijeta u slavenskom kontekstu, pojavnosti jezika i njegova razvoja, istarskoj dijalektalnoj frazeologiji, konceptima ženskosti i muškosti u hrvatskoj književnosti, nužnosti povezivanja filoloških grana, stripu kao tzv. crtanoj književnosti, nastavi na daljinu iz studentske perspektive, kultu sv. Mihovila arkanđela u Istri, istarskom novinarstvu 19. i 20. stoljeća sa stajališta kulture, jezika i književnosti te sportskim aktivnostima u antici. Spomenute su teme izložene u dva dijela, a nakon svakog od njih vođena je produktivna rasprava. U zaključku je istaknuto kako postoje značajne poveznice među različitim društveno-humanističkim strukama, čak snažnije od očekivanih, što može poslužiti kao polazište pri osmišljavanju i predlaganju više zajedničkih institucijskih projekata ubuduće. Zahvaljujući opuštajućem ozračju i velikoj motiviranosti za sudjelovanjem, nazočni su izrazili želju za nastavkom održavanja skupa sljedeće godine, ali možda u nekom prihvatljivijem terminu i s većim brojem sudionika, odnosno tema. 

Popis obavijesti