Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Odluka Senata o osnivanju diplomskog...

Senat je na svojoj 7. redovitoj sjednici jednoglasno donio odluku o osnivanju diplomskog sveučilišnog studija engleskog jezika i književnosti (dvopredmetni). Imajući u vidu dosadašnje veliko zanimanje za upis našeg preddiplomskog studija, kvalitetu predloženog elaborata i stvarnu perspektivu anglističke struke u Istarskoj županiji i šire, članovi Odsjeka za anglistiku iskreno se nadaju dobivanju dopusnice kako bi novi studij bio u ponudi akademske godine 2022./2023. Bila bi to najbolja potvrda dosadašnjih ulaganja njihovih napora u pokretanje i ustrojavanje studija uz bezrezervnu potporu članova matične institucije i upravljačkih struktura Sveučilišta.

Odsjek za anglistiku najnoviji je odsjek na Filozofskome fakultetu u Puli, ali i najnoviji anglistički odsjek u Republici Hrvatskoj. Na njemu se drugu akademsku godinu izvodi preddiplomski dvopredmetni sveučilišni studij engleskoga jezika i književnosti, čime se zainteresiranima omogućuje da svoje zanimanje za to područje humanističkih znanosti povežu s drugim studijskim programima koji su im trenutno dostupni na spomenutoj instituciji. Polazeći od današnjega lingua franca statusa ovoga jezika, zbog njegove važnosti u kontekstu uspostave globalne komunikacijske mreže, u gotovo svim vidovima ljudskoga djelovanja, od znanosti, kulture i obrazovanja preko turizma i ostalih gospodarstvenih grana do diplomacije i tehnologije, može se slobodno tvrditi kako uvođenje ovoga programa predstavlja dodatnu vrijednost za pulsku akademsku zajednicu u cjelini i općenito daljnji razvoj studentskoga života u gradu. Studijski program usmjeren je na stjecanje teorijsko-istraživačkih i praktičnih spoznaja o jezičnim, književnim, kulturološkim i drugim specifičnostima širega anglističkoga prostora. Trenutno je upisanih pedesetak studenata koji dolaze iz svih hrvatskih krajeva, a među njima je također makedonska studentica s obzirom na mogućnost upisa jednoga stranoga studenta/studentice godišnje.

Više o Odjeku:

Popis obavijesti