Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Najava sudjelovanja znanstvenika...

I ove se godine održava Festival znanosti na kojemu nastavnici i znanstvenici približavaju svoje uže područje rada i istraživanja široj javnosti. Tema je ovogodišnjega Festivala "Život". Filozofski fakultet u Puli ponovno se uključio aktivnostima, predavanjima i radionicama za javnost, studente i srednjoškolce.

Odsjek za talijanistiku (Robert Blagoni) priprema predavanje Suživot jezika i zakona; Odsjek za anglistiku (Renata Šamo, Katja Dobrić Basaneže, Nikolina Jurišić) priprema sa studentima kulturološko predavanje na engleskom jeziku An Amazing Life: Elisabeth II and American Presidents; Odsjek za arheologiju (Katarina Šprem) priprema predavanje i radionicu Pogled na život i smrt prapovijesnih ljudi; Odsjek za kroatistiku u suradnji s Odsjekom za talijanistiku (Blaženka Martinović, Sandra Tamaro, Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta, Ivana Lalli Paćelat, Samanta Milotić Bančić) predavat će o Životu u jeziku i o jeziku u životu; Odsjek za povijest (M. Mogorović Crljenko i D. Doblanović Šuran) priprema predavanje "Krug života. Životni ciklusi ranonovovjekovnih ljudi". 

Detaljan program nalazi se na mrežnim stranicama Festivala:

Popis obavijesti