Opcije pristupačnosti Pristupačnost

In memoriam  - Prof. dr. sc. Stjepan...

Dana 31. listopada napustio nas je dragi profesor i kolega prof. Stjepan Vukušić, jezikoslovac, akcentolog, pjesnik, pripovjedač, utemeljitelj pulske kroatistike. „Na golubinjim nogama“ tiho je otišao i ostavio za sobom vrijedna djela, prepoznatljiv stil, koji je u akademskome diskursu poetično odzvanjao, pedagošku praksu i generacije studenata koji su o naglasku upravo od njega najbolje učili. Kao začetnik tzv. pulske akcentološke škole, zajedno s profesorom Ivanom Zoričićem i Marijom Grasselli Vukušić, zaokružio je tzv. Akademijinu gramatiku četvrtim sveskom „Naglasak u hrvatskome književnom jeziku“ (NZ Globus, 2007.), koji je kruna njegova znanstvenoga rada.

Osnovnu je školu završio u Jablancu, gim­naziju u Senju, a Filozofski fakultet u Zagrebu, gdje je stekao i dok­torat filoloških znanosti. Predavao je u krčkoj gimnaziji, a od 1965. na Pedagoškoj akademiji u Puli te na Pedagoškom, poslije Filozofskome fakultetu, od 1984. bio je redoviti sveučilišni profesor. S prof. I. Zoričićem 1994. pokreće studij kroatistike u Puli u dvopredmetnim kombinacijama. Predavao je standardnojezične kolegije sve do umirovljenja.

Bio je u uredništvu časopisa „Istarski mozaik“ i „Istra“ te priređivač knjiga u ediciji „Istra kroz stoljeća“, zatim član Odbora za dijalektologiju Razreda za filologiju HAZU i Uredničkoga vijeća časopisa „Jezik“. Član je Društva hrvatskih književnika postao 1972., a sudjelovao je i u osnutku Istarskoga ogranka Društva hrvatskih književnika.

Prva je njegova proza Oproštaj („Novela film“, 1953.), a zatim se nižu književna i znanstvena djela: Burobran (novele i crtice), 1970. i 1976., Da život ne pogaziš (pjesme), 1973., Svijet pod listincem (kratki roman), 1979., Knjiga s devet naslova (pjesnički ciklus „Tragom Premilovca“ u zajedničkoj knjizi), 1982., Uskraćene blagosti (roman), 1982., Usporedbe dvaju novoštokavskih naglašavanja – stiničkog i DaničićevaPrilog za uporabnu normu hrvatskoga književnog jezika (jezična studija; disertacija), 1980. i poseban otisak 1982., Nacrt hrvatske naglasne norme na osnovi zapadnog dijalekta (monografija), 1984., Iznad pelina (pjesme), 1989., Svjetlost ognjišta (pjesnički ciklus „Zbjegari“ u zajedničkoj knjizi), 1993., Podgorski vjetar (roman), 1996., Duh u kamenu (roman), 1997., Zvijezde nad Gočanom (roman), 2003., Podgorski nokturno, 2003., Admiral (roman), 2004., Za mlade svih godina (novele i priče), 2005., Tuđin među svojima (roman i dvije pripovijesti), 2006., Naglasak u hrvatskome književnom jeziku, suautori Ivan Zoričić i Marija Grasselli-Vukušić, (Knjiga četvrta Velike hrvatske gramatike), 2007., Zemaljskom usprkos (pjesme), 2007., Hrvatski zemljovid (pjesme), Zagreb, 2011., Istosmjerne priče (proza), 2014., Dok sunce sja, 2014. te Eseji i zapisi u ediciji „Istra kroz stoljeća“, 2018.

U jezikoslovlju je prof. Stjepan Vukušić priznat kao vrstan akcentolog i začetnik, s prof. Ivanom Zoričićem, tzv. pulske akcentološke škole. U svojim je ranim radovima tražio udio zapadnoga dijalekta u standardnome naglašivanju: u „Usporedbi dvaju novoštokavskih naglašavanja - stiničkog i Daničićeva“  (1982.) i u „Nacrtu hrvatske naglasne norme na osnovi zapadnoga dijalekta“ (1984.) te u brojnim radovima u kojima traži značajke istosmjerna razvoja. „Naglasak u hrvatskome književnom jeziku“ (2007.), četvrti svezak Velike hrvatske gramatike, u suautorstvu s I. Zoričićem i M. Grasselli Vukušić, donosi sve čime se godinama bavio - naglasnu tipologiju hrvatskoga standardnog jezika, sa sveobuhvatnim, pojednostavnjenim naglasnim podtipovima i bogatim korpusom naglasnih jedinica, koje smješta u podtipove i dva temeljna tipa - promjenljivi i nepromjenljivi. Novina je u toj knjizi odmak od zacrtanih distribucijskih pravila. U brojne dvostrukosti u rječničkome dijelu mnogi nisu zagledali i ostalo je nedovoljno istaknuto koliko je pomaka prema uzusu njegovo suautorsko djelo dalo hrvatskoj standardnoj naglasnoj normi. Na tim temeljima već se cijelo desetljeće gradi norma koja se privija uzusu.

„Prozaik Vukušić vješt je u psihologiziranju likova, introspekcijskim odlomcima svoje proze, deskripcijama prirode, prožimanju monoloških i dijaloških dionica, a kao pjesnik suptilan je i misao lirik, istančane i istaknute duhovnosti, zavičajnih refleksija i domoljubnih nota s mjerom i primjerenom osjećajnošću. Posebice valja skrenuti pozornost na njegov Duh u kamenu, roman koji tematizira vrijeme i junake iz doba gradnje pulskoga amfiteatra te Uskraćene blagosti, tekst zbog kojega su bili progonjeni i knjiga (zabranjena) i autor. U Zvijezdama nad Gočanom donosi priču o jednoj takvoj sudbini – onoj intelektualca u tragičnom sudaru s nesmiljenom, totalitarnom vlašću, kada su ugroženi i egzistencija i esencija čovjekova.“ (B. D. Biletić)

Godine 2011. Istarski ogranak DHK-a iz Pule objavio je knjigu „Književni portret: Stjepan Vukušić“ koja donosi kritičke i esejističke tekstove o književniku, naslovnice svih knjiga, obiteljske fotografije i snimku intervjua sa spisateljem. 

***

Stjepan Vukušić: Triptih

1
Mene su zaboravile jasike
na svome sam pragu uzbudio medvjeda domaćina
ja neželjen gost zaboravljen od zova
koprivo pod rebrima moje kolibe
sjednem li u šipražje
tuga će na rupe bivših očiju
vodit mravlje povorke

2
Moje osniježeno
vjetrovito ognjište
tko će zaustaviti hladan pepeo
moje nenaseljenosti
ti zvijezdo davna
kaži ruku povratka
u beskrajnu pijesku vremena

3
Ja što dolazim sa zakovana puta
evo vidim tvoje bijele ruke
koje pružaš da premostim tuđe otoke
s tobom se bliži moja bijela plima
i znam da sam samo tebe čekao
 

***

Neka mu je laka zemlja!

Izvori:

https://www.istrapedia.hr/hr/natuknice/402/vukusic-stjepan

http://dhk.hr/preminuli-clanovi/detaljnije/preminuo-stjepan-vukusic

https://enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=65667

Popis obavijesti