Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Stručni izlet studenata povijesti i...

Klub studenata povijesti - ISHA Pula u suradnji s Klubom studenata istorije „Ostrogorski" (ISHA Beograd) i Klubom istoričara i studenata istorije „11 januar" (ISHA Niš) organizirao je okrugli stol na temu „Komparacija studija historije u Beogradu, Nišu i Puli te perspektive studenata nakon studija".

Na okruglom stolu sudjelovalo je 32 studenata, a raspravljalo se o razlikama i sličnostima upisa na studije, samog studija, perspektivama nakon studija i opcijama u daljnjem akademskom napredovanju ili iskustvima nastavnoga rada u školi. Razgovaralo se i o poteškoćama i negativnim aspektima studija i organizacije spomenutih visokih učilišta na kojima bi se trebalo poraditi kako bi se studij povijesti podigao na višu ljestvicu.

U sklopu stručnoga izleta studenti su posjetili kulturne znamenitosti Beograda uz posjete Muzeju Jugoslavije i Narodnom muzeju u Beogradu, posjetili su Sremske Karlovce kao znamenito mjesto gdje se potpisao „Karlovački mir“ te naposljetku Petrovaradin i Novi Sad uz razgledavanje i popratna predavanja koja su pripremili domaći studenti i povjesničari.

Klub studenata povijesti - ISHA Pula zahvaljuje kolegama na toploj dobrodošlici, gostoprimstvu i srdačnosti tijekom cijeloga posjeta.

Također, zahvaljuje Studentskom centru Pula koji je financirao projekt uz pohvale kolegici Maharani Čičić, studentici 1. godine diplomskoga studija Povijesti i Japanologije, koja je projekt osmislila i organizirala s kolegama iz Beograda.

Popis obavijesti