Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Započeo postupak za izbor dekana...

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na svojoj 15. redovitoj sjednici održanoj 21. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o pokretanju postupka za izbor dekana Filozofskog fakulteta u Puli. Kandidatura za izbor dekana sadrži prijedlog odnosno prijavu za izbor dekana te životopis i program rada kandidata, a za dekana se može kandidirati nastavnik Sveučilišta u znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora u radnom odnosu s najmanje 50% radnog vremena. Mandat dekana traje tri godine od dana Odluke Senata kojom se dekan potvrđuje, a ista osoba može biti izabrana najviše dvaput uzastopno.

Kandidature za izbor dekana dostavljaju se Povjerenstvu za prikupljanje prijedloga i provođenje postupka izbora dekana, a rok za podnošenje prijedloga odnosno prijave je 30 dana od dana objave ove Odluke na mrežnim stranicama.

Odluka o pokretanju postupka izbora dekana 22.pdf

Popis obavijesti