Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Završen postupak za izbor dekana...

Fakultetsko vijeće na svojoj 15. redovitoj sjednici održanoj 21. ožujka 2022. donijelo je Odluku o pokretanju postupka za izbor dekana Filozofskoga fakulteta. Povjerenstvo je provelo postupak izbora te je na Vijeću 15. lipnja jednoglasno izabrana prof. dr. sc. Lina Pliško za dekanicu Fakulteta u svome drugom mandatu. Odlukom Senata koja je donesena na 10. sjednici 21. lipnja potvrđen je drugi mandat u trajanju od tri godine, koji počinje s novom akademskom godinom, 1. listopada 2022. i traje do 30. rujna 2025. godine.

Popis obavijesti