Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studenti dvopredmetnih diplomskh studija koji su u akad. godini 2020./2021. po prvi put upisali drugu godinu studija, u ljetnom (četvrtom) semestru odabiru diplomski rad na sljedeći način: na e-adresu noris.rosanda@unipu.hr trebaju poslati dopis s naznakom iz kojeg studija (naziv studija) će pisati diplomski rad te popis izbornih predmeta ukoliko ih žele upisati...

Uz popis predmeta obvezno navesti ime, prezime, naziv studija i JMBAG.

E-poštu poslati do 26. veljače 2021. Upisani izborni predmeti mogu se izmijeniti isključivo prva dva tjedna nastave e-poštom.

Popis izbornih predmeta nalazi se na:

Studenti koji po prvi put upisuju završnu godinu studija bit će naknadno obaviješteni o načinu prijave teme završnih ili diplomskih radova.

 

Popis obavijesti