OBAVIJESTI ODSJEKA ZA POVIJEST:

Na svojoj 5. sjednici, održanoj 17. travnja 2018., Odsjek za povijest odobrio je predložene teme završnih i diplomskih radova.

ODOBRENE TEME ZAVRŠNIH RADOVA U AK. GOD. 2017/18.

 1. Kartaga: od feničke kolonije do rimske provincije
 2. Punski ratovi 264. - 146. pr. Kr.
 3. Stogodišnji rat: engleski kraljevi na francuskom tlu
 4. Engleska u razvijenom srednjem vijeku
 5. Bitka kod Crécyja
 6. Trpimir, franački vazal i hrvatski vladar (o. 845. - o. 864.)
 7. Sudbina grofovske obitelji Zrinski za života Nikole Sigetskog
 8. Petar kružić, vojskovođa na predziđu kršćanstva
 9. Keglevići Bužimski u 16. stoljeću
 10. Uloga bratovština na području istočnojadranske obale od 15. do 17. st.
 11. Preljubnice, priležnice i prostitutke u istočnojadranskim komunalnim društvima
 12. Život na margini i neprihvatljiva ponašanja u kasnosrednjovjekovnoj i ranonovovjekovnoj Slavoniji
 13. Engleska u vrijeme dinastije Tudor
 14. Kraljica Viktorija
 15. Nastanak Sjedinjenih Američkih Država
 16. Josip Jelačić
 17. Hrvatska stranka prava do 1918.
 18. Brsečki mornari početkom 20. stoljeća
 19. Oktobarska revolucija 1917.: uzroci, tijek i posljedice
 20. Versajska mirovna konferencija (1919. – 1920.)
 21. Američki pokret za građanska prava (od 1954. do 1968. godine)
 22. Položaj radnica u tvornici Dalmatinka (1951. – 1956.)
 23. Novogodišnje proslave u Hrvatskoj od 1950-ih do 1970-ih
 24. Agrarna reforma, kolonizacija i kolektivizacija u Hrvatskoj 1945. – 1953.

ODOBRENE TEME DIPLOMSKIH RADOVA U AK. GOD. 2017/18.

 1. Vučedolska kultura na tlu istočne Slavonije
 2. Etruščani u sjevernoj Italiji
 3. Suton Kraljevine Bosne
 4. Utjecaj pada Bosne na hrvatsku aristokraciju
 5. Protuosmansko djelovanje kralja Matije Korvina
 6. Kulturni i društveni život Pule u doba Austro-Ugarske Monarhije
 7. Društveni život u Puli na prijelazu iz XIX. u XX: stoljeće s osvrtom na turističke aktivnosti
 8. DDR na ekranu: slika Istočne Njemačke u suvremenom filmu i televizijskoj seriji
 9. Međimurje u Prvom svjetskom ratu
 10. Odnos NDH prema Međimurju i mađarska okupacija (1941. – 1945.)
 11. Između socijalističke i potrošačke ideologije: mladi u Hrvatskoj 1968. – 1990.
 12. Grad na razdjelnici: Pula na prijelazu iz 1980-ih u 1990-e
 13. Domovinski rat u Požeško-slavonskoj županiji
 14. Nacionalno i regionalno u Istri 1990-ih
Popis obavijesti