OBAVIJESTI ODSJEKA ZA POVIJEST:

Reorganizacijom web stranica Filozofskoga fakulteta na naslovnoj stranici,
uz Novosti, nalaze se Obavijesti pojedinih odsjeka na kojima se objavljuju
obavijesti predstojnika pojedinih odsjeka, dok se na stranicama
odsjeka nalaze obavijesti nastavnika studentima:

Za studente Odsjeka za azijske
studije https://ffpu.unipu.hr/ffpu/azijskistudiji/za_studente

Za studente Odsjeka za klasičnu
filologiju https://ffpu.unipu.hr/ffpu/klasicnafilologija/za_studente

Za studente kroatistike https://ffpu.unipu.hr/ffpu/kroatistika/za_studente

Za studente povijesti https://ffpu.unipu.hr/ffpu/povijest/za_studente

Za studente
talijanistike https://ffpu.unipu.hr/ffpu/talijanistika/za_studente

Popis obavijesti