OBAVIJESTI ODSJEKA ZA POVIJEST:

Student: Ian Tataj

Naslov rada: Svakodnevica okcitanskog plemstva u teoriji i praksi

ponedjeljak, 18. ožujka 2019., 11.00 sati

Povjerenstvo:

doc. dr. sc. Mihovil Dabo, predsjednik

professor emmeritus Miroslav Bertoša, mentor

doc. dr. sc. Iva Milovan Delić, član

Popis obavijesti