OBAVIJESTI ODSJEKA ZA POVIJEST:

Naslov završnog rada: Dalmatinski kašteli

Povjerenstvo: doc. dr sc. Iva Milovan Delić, predsjednica

                         prof. dr. sc. Slaven Bertoša, mentor

                         doc. dr. sc. Danijela Doblanović Šuran, članica

Datum obrane: 6. rujna 2019. u 9:20 sati (Ronjgova 1)

Popis obavijesti