OBAVIJESTI ODSJEKA ZA POVIJEST:

Naslov završnog rada: Hrvatska stranka prava u 19. stoljeću

Povjerenstvo: prof. dr. sc. Nevio Šetić, predsjednik

                         prof. dr. sc. Slaven Bertoša, mentor

                         doc. dr. sc. Mihovil Dabo, član

Datum obrane: 6. rujna 2019. u 10:00 sati (Ronjgova 1)

Popis obavijesti