OBAVIJESTI ODSJEKA ZA POVIJEST:

Naslov rada: Homofobija u Europi u 20. stoljeću

Datum obrane:
srijeda, 13. studenoga 2019. u 11.30 sati

Povjerenstvo:
doc. dr. sc. Milovil Dabo, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Marija Mogorović Crljenko, članica
doc. dr. sc. Iva Milovan Delić, mentorica

Popis obavijesti