OBAVIJESTI ODSJEKA ZA POVIJEST:
Tribina Odsjeka za povijest 25....

Pozivamo vas na Tribinu Odsjeka za povijest Ranosrednjovjekovna skulptura
kao neverbalni povijesni dokument koja će se održati 25. studenoga 2019.
(ponedjeljak) u 17.30 sati na Filozofskom fakultetu u Puli u Dvorani
Slavka Zlatića. Predavač je umirovljeni konzervator, povjesničar
umjetnosti i sveučilišni profesor Ivan Matejčić.

Krajem 2017. i na samom početku 2018. godine izašla su iz tiska prva tri
sveska edicije Korpus ranosrednjovjekovne skulpture u Hrvatskoj. Radi se o
važnom poduhvatu jer u Hrvatskoj bilježimo veliku gustoću ovakvih nalaza,
najveću nakon Italije. U dva sveska obrađeni su spomenici iz Istre -
Novigrada i Banjola kraj Peroja. Kronološki obuhvat seže od 5. do 11.
stoljeća, a opširno su predstavljeni lokaliteti s kojih skulptura potječe.
Predstavljanje ove edicije prilika je za kratki osvrt na navedenu vrstu
neverbalnih podataka s područja Istre gdje su izrazito bogato zastupljeni.

Značaj ranosrednjovjekovne skulpture nije samo u njezinoj likovnoj
vrijednosti jer se iz njezine pojave i specifičnosti oblika mogu izvesti
relevantni zaključci o kulturno-povijesnim prilikama u stoljećima za koja
ne postoji obilje pisanih izvora. Ranosrednjovjekovna skulptura, naročito
karakteristična podgrupa s pleternim "ornamentom", nije samo primjer
likovne mode jednog vremena, već je njena rasprostranjenost redovito znak
specifične vjersko-političke orijentacije ili pripadnosti. Primjerice,
interpretacija pojave pleterne skulpture u opremi nekadašnje novigradske
katedrale doprinosi razumijevanju značajnih događaja iz posljednje trećine
8. stoljeća, povezanih s uspostavom franačke vlasti u Istri i osnivanjem
nove biskupije s biskupom Mauricijem na čelu.

Dobro došli!

Odsjek za povijest

Popis obavijesti