OBAVIJESTI ODSJEKA ZA POVIJEST:

Naslov: "Naša sloga" o društvenom i kulturnom životu Istre od 1899. do
1915.

ponedjeljak 2. prosinca 2019. u 12 sati

povjerenstvo:

doc. dr. sc. Iva Milovan Delić,predsjednica
doc. dr. sc. Mihovil Dabo, član
prof. dr. sc. Nevio Šetić, mentor

Popis obavijesti