OBAVIJESTI ODSJEKA ZA POVIJEST:

Naslov rada: Coca-Cola i konzumerizam: od američkih početaka do jugoslavenskog tržišta

četvrtak, 9. srpnja 2020.

10.00 sati

Virtualna dvorana


Povjerenstvo:

doc. dr. sc. Iva Milovan Delić, predsjednica

izv. prof. dr. sc. Igor Duda, mentor

doc. dr. sc. Mihovil Dabo, član

Popis obavijesti