Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Tribina Odsjeka za povijest - Muzej...

Dana 16. svibnja 2022. u zgradi Filozofskog fakulteta, dvorani Slavka Zlatića, u 12 sati.

Izložbom Dobrodošli! koja je u Muzeju grada Pazina otvorena prošle godine, obilježava se 75. obljetnica posjeta Međusavezničke komisije za razgraničenje između Italije i Jugoslavije Julijskoj krajini, odnosno Istri. Naime, završetkom Drugog svjetskog rata 1945. nije definirana granica između dviju zemalja, već je sporni teritorij podijeljen na Zonu A i Zonu B. Osnovana je Komisija koja je u ožujku 1946. godine obilazila teren i prikupljala podatke o etničkoj, ekonomskoj, gospodarskoj i društvenoj strukturi stanovništva sa zadatkom pripreme prijedloga buduće granice. Jugoslavenska strana krenula je u dokazivanje slavenskog karaktera ovog područja vrlo organizirano. U sklopu priprema za dolazak Komisije masovno se ispisuju zidne parole, održavaju manifestacije, organiziraju izložbe, osnovan je Jadranski institut koji je proveo popis stanovništva… Istovremeno, na protalijanskoj strani nema masovnih manifestacija, parole se ispisuju u puno manjoj mjeri, aktivnosti se uglavnom svode na međusobne sukobe suprotstavljenih strana i na lobiranje putem dnevnog tiska. Tema osvjetljava ispreplitanje interesa velikih sila, sukobljenih strana u tom specifičnom poratnom razdoblju, ali i strepnje i težnje „običnih“ ljudi, dijelom manipuliranih odozgo, no s nikad većim odazivom i željom za oslobođenjem od fašizma.

Katalog izložbe će, s naglaskom na masovno ispisivanje i danas vidljivih grafita diljem Istre, predstaviti autor izložbe mag. hist. Ivan Smoljan i stručni suradnik na izložbi, mag. cult. Eric Ušić.

Ivan Smoljan, kustos je i voditelj povijesnog odjela u Muzeju grada Pazina. Voditelj je Zavičajne zbirke Enriko Depiera u Tinjanu. Autor je i suautor nekoliko tematskih izložbi, monografija i znanstvenih članaka. Izlagao je na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova. Na Filozofskom fakultetu u Puli diplomirao je 2016. godine, stekavši zvanje magistra povijesti, na temu gospodarskih i društvenih prilika u Pazinu nakon Drugog svjetskog rata.

Eric Ušić, doktorand je na Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani. Student je Interdisciplinarnoga programa humanistike i društvenih znanosti, područje – Balkanski studiji.
Trenutno radi na doktorskoj disertaciji, u sklopu koje istražuje partizanske i (pro)jugoslavenske političke grafite iz Drugog svjetskog rata i poraća u Istri. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci diplomirao na Odsjeku za kulturalne studije, stekavši zvanje magistra kulturologije.

Popis obavijesti