ZA STUDENTE POVIJESTI:

Zamjenska obveza za terensku nastavu 

Terenska nastava: prapovijest i stari vijek obvezna je za sve studente preddiplomskog studija. Obvezu sudjelovanja na terenskoj nastavi studenti su dužni izvršiti prije završetka studija. Ukoliko netko od studenata iz opravdanih razloga ne može sudjelovati na terenskoj nastavi, prema silabu kolegija, dužan je sam posjetiti tri izložbe/muzeja s prapovijesnim i/ili antičkim postavom i napisati prikaz. 

Dr. sc. Katarina Gerometta

Popis obavijesti