ZA STUDENTE POVIJESTI:
Prijava teme te predaja završnog i...

Podsjećaju se studenti povijesti na odredbe Pravilnika o završnom radu te Pravilnika o diplomskom radu, ali i na dopunu, odnosno Odluku Odsjeka o prijavi teme i predaji završnog i diplomskog rada mentoru:

  1. Student s mentorom (i sumentorom) postiže dogovor o temi završnog i diplomskog rada te najkasnije do 15. travnja posljednje akademske godine studija popunjava obrazac koji potpisuje mentor (i sumentor).
  2. Mentor (sumentor) zadržava popunjeni obrazac o prijavi teme do sjednice Odsjeka za povijest koja se održava u roku od tri radna dana nakon 15. travnja. Na sjednici se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Odsjeka odobravaju naslov rada i mentorstvo (sumentorstvo) završnog i diplomskog rada, a predstojnik Odsjeka obrasce odmah po završetku sjednice dostavlja studentskoj službi.
  3. U slučaju neprihvaćanja pojedine teme ili mentorstva (sumentorstva), novo se rješenje mora dogovoriti i prihvatiti na sjednici Odsjeka do 30. travnja.
  4. Sve naknadne promjene teme i mentorstva (sumentorstva) moraju biti potvrđene na sjednici Odsjeka za povijest. Manje jezično-stilske promjene naslova, koje ne mijenjaju temu rada, nije potrebno posebno odobravati.
  5. Popis odobrenih tema objavljuje se na mrežnim stranicama.
  6. Ako student do 30. rujna želi dovršiti preddiplomski studij, prvu inačicu cjelovitog završnog rada mentoru (sumentoru) mora predati najkasnije do 1. rujna tekuće akademske godine.

 

https://www.unipu.hr/_download/repository/Obrazac_za_prijavu_teme_zavrsnog-diplomskog_rada.pdf

Popis obavijesti