RENATA ŠAMO:
O vanjskom suradniku

izv. prof. dr. sc. Renata Šamo

Zvanje: izvanredni profesor

E-mail:
 
Katedra/služba :
Katedra za strane jezike (FF)

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski