SANDRA TAMARO:
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Sandra Tamaro

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

četvrtkom od 10 do 11 h

srijedom od 10 do 11 h

Nastava

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

La mente bilingue e i numeri

Tamaro, Sandra
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2018.
Jezik i um Language and mind

Boljunske etimologije. Podrijetlo romanizama u boljunskim govorima

Tamaro, Sandra
Autorske knjige, 2017.

Rječnik boljunskih govora


Uredničke knjige, 2015.

Origine degli pseudoarabismi (romanismi) nelle parlate ciacave dell'Istria

Tamaro, Sandra
Poglavlja u knjigama, 2014.

O etimologiji romanizama iz semantičkoga polja odijevanja (na primjeru čakavskoga govora Boljuna)

Tamaro, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Hrvatski dijalektološki zbornik

Noterelle etimologiche e semantiche sull’eredità romanza (veneziana) nel lessico ciacavo di Bogliuno d’Istria

Tamaro, Sandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Mare Loquens. Etudes d'etymologie et de geolinguistique romanes a la memoire de Vojmir Vinja (1921 - 2007)

Etimologija zanata romanskog podrijetla u čakavskom govoru Boljunštine

Tamaro, Sandra
Poglavlja u knjigama, 2012.

Rukopisni Rječnik boljunskih govora Ivana Francetića

Sandra Tamaro
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Croatica et Slavica Iadertina

O nekoliko romanizama brojanja, mjerenja i vaganja u govoru Boljunštine

Tamaro, Sandra
Poglavlja u knjigama, 2011.

Etimologija apstraktnih imenica mletačkoga podrijetla u rukopisnom Rječniku boljunskih govora

Tamaro, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Tabula: časopis Odjela za humanističke znanosti

Etimološki prilog proučavanju mletačkih posuđenica u sjevernočakavskom govoru Boljuna

Tamaro, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

L'influsso della lingua italiana e dei dialetti romanzi sulle parlate ciacave dell'Istria

Tamaro, Sandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
XIX Congresso A.I.S.L.L.I. Civiltà italiana e geografie d'Europa

Leksičko-etimološka obradba romanizama iz rukopisnog Rječnika boljunskih govora Ivana Francetića

Tamaro, Sandra
Doktorske disertacije, 2009.

O bližoj i krajnjoj etimologiji romanizama iz semantičkog polja namještaja u govoru Boljuna

Tamaro, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi

Struktura rječničkog članka u dijalektalnim čakavskim rječnicima s posebnim osvrtom na problem homonimije i polisemije pri sastavljanju natuknica

Tamaro, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Hrvatski dijalektološki zbornik

Povijest Venecije : Sv. 2

Cozzi, Gaetano ; Knapton, Michael ; Scarabello, Giovanni
Autorske knjige, 2007.

Povijest Venecije : Sv. 1

Ortalli, Gherardo ; Cracco, Giorgio ; Cozzi, Gaetano ; Knapton, Michael
Autorske knjige, 2007.

Toponimija Boljunštine u rukopisnom Rječniku boljunskih govora

Tamaro, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Annales

Zoonimia istriota

Tamaro, Sandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Annales