SARA POPOVIĆ:
O djelatniku

dr. sc. Sara Popović

Zvanje: poslijedoktorand

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

  Autorske knjige
 

1. Popović, Sara; Čavić Aldo.
Starogradsko polje .
Stari Grad : Muzej Staroga Grada, 2012 (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Popović, Sara; Devlahović, Andrea.
New answers to old problems: Revitalizing questions about the location of Pharos and its city walls // Paros IV. Paros and its Colonies. / Katsonopoulou, Dora (ur.).
Athens : The Institute for the Archaeology of Paros and the Cyclades, 2018. Str. 377-395.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Popović, Sara.
Koliko je maslina potrebno da...? Valorizacija arheoloških nalazišta u Starogradskom polju. // Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. 110 (2017) , 2; 577-599 (članak, znanstveni).

2. Popović, Sara.
Kamenolomi Starogradskog zaljeva: problematika podrijetla kamena korištenog za izgradnju bedema antičkog Fara. // Archaeologia Adriatica. 6 (2012) , 1; 107-128 (članak, znanstveni).

3. Popović, Sara.
Rezultati novih zaštitnih istraživanja u Starome Gradu. // Izdanja Hrvatskog arheološkog društva. 26 (2010) ; 137-149 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Popović, Sara.
Using Aerial Photography for Monitoring Cultural Landscapes // Proceedings of the First International Conference on Best Practices in World Heritage: Archaeology.
983-987 (poster,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Popović, Sara.
Monitoring kulturne dediščine na Starigradskem polju na Hvaru / doktorska disertacija.
Ljubljana : Filozofska fakulteta, 26.08. 2016, 222 f., [75] str. : ilustr. ; 30 cm + 10 kartograma str. Voditelj: Novakovič, Predrag.
 
  Druge vrste radova
 

1. Popović, Sara.
Lica Farosa, 2016. (katalog).

2. Andlar, Goran; Šrajer, Filip; Popović, Sara; Frangeš, Grga.
Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradsko polje, 2015. (elaborat).