Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Traduzione nell'ambito del bilinguismo croato-italiano

Područje studijskog programa: Humanističke znanosti

Trajanje studija: 2 semestra (60 ECTS), odnosno 3 sa pred semestrom 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni specijalist hrvatsko-talijanskog prevođenja (univ. spec. philol.).

Uvjeti upisa na studij i selekcijski postupak

Sveučilišni specijalistički studij mogu upisati osobe koje su završile diplomski ili dodiplomski studij humanističkog ili društvenog smjera, s postignutom prosječnom ocjenom od najmanje 3.5. Studenti koji imaju prosječnu ocjenu manju od 3.5 trebaju priložiti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika. Za kandidate koji nisu završili diplomski ili dodiplomski studij filoloških znanstvenih polja, potrebno je u predsemestru položiti kolegije koji su naznačeni u izvedbenom nastavnom planu. Poznavanje talijanskog jezika, koji mora biti na višoj razini, provjeravat će se razgovorom s kandidatom. Mjerodavno povjerenstvo svaki će zasebni slučaj razmatrati na temelju zamolbe pristupnika.

Sveučilišni specijalistički studij omogućuje stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za:

  • prevođenje s hrvatskog na talijanski i s talijanskog na hrvatski, i vođenje prijevodnih projekata  u širokome poslovnom sektoru (pravnome, gospodarskome, administrativnome, financijskome, itd.) te sociokulturnome i književnome.
  • obavljanje poslova u poslovnom i kulturnom posredništvu između Hrvatske i Italije, u okviru institucija Europske unije te u sklopu službene komunikacije tijela Istarske županije i dvojezične hrvatsko-talijanske lokalne samouprave
  • rad na konzultantskim prevoditeljskim i posredničkim poslovima
  • rad u dvojezičnom/višejezičnom i višekulturnom okruženju u kojemu je potrebna viša razina interkulturalne kompetencije u domaćem i međunarodnom okruženju
  • poticanje razvoja posebnih oblika prevođenja za tržište posebnih interesa
  • vrednovanje i primjenu prikladnih prevoditeljskih alata i resursa ovisno o vrsti prijevoda
  • kreiranje novih prevoditeljskih proizvoda i usluga.

Zaposlenje

Završetkom studija, sveučilišni specijalisti hrvatsko-talijanskoga prevođenja mogu se zaposliti u javnom i privatnom sektoru na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, od institucija u kulturi i turizmu, prevoditeljskih, posredničkih, savjetodavnih i razvojnih agencija, preko gospodarskih subjekata u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i turističkom posredništvu do međunarodnih ustanova i organizacija. Potrebe za takvim visokoobrazovanim kadrom u rastućoj su potrazi u tijelima Istarske županije, kao statutarno dvojezične županije te u službeno dvojezičnom jedinicama lokalne samouprave, odnosno u gotovo svim ustanovama Europske unije. 

Način organizacije nastave

Kontinuirano se potiče aktivno sudjelovanje studenata u interaktivnom nastavnom radu u malim grupama kroz posebne metode podučavanja koje primjenjuju nastavnici koji su uključeni u ovaj studijski program, odnosno teoretičari i praktičari prevođenja te vrsni domaći i inozemni stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom i ekspertizom u sektoru širega poslovnog i književnoga prevođenja. Nastavni proces usmjeren je k istraživačkome i praktičnome radu te problemskoj nastavi. Nadalje, nudi individualni pristup svakom studentu s ciljem razvijanja njegovih vještina, kompetencija i kreativnosti, te povezivanje teorijskih i praktičnih spoznaja, a sve u cilju stjecanja kako stručnih, tako i znanstvenih i istraživačkih kompetencija.