JAPANOLOGIJA:
Japanologija

Studij traje dvije godine ili četiri semestara.
Student stječe 120 bodova (jednopredmetni), odnosno 60 bodova (dvopredmetni). 

Jednopredmetni i dvopredmetni studijski program razlikuju se u pogledu obveznih  i izbornih kolegija. Uz japanološke i druge opće kolegije u ponudi je edukacijski paket koji ima propisane obvezne i izborne kolegije za stjecanje pedagoških kompetencija za rad u nastavi (nastavnički smjer). Opći smjer propisuje odabir najmanje još jednog obveznog kolegija umjesto nastavničkih, dok su kolegiji nastavničkog smjera mogući kao izborni. Vanjska izbornost podrazumijeva odabir kolegija na drugim programima i sastavnicama sveučilišta prema interesima studenata. Kolegiji Timsko istraživanje i Projektni rad na nastavničkom smjeru podrazumijevaju istraživanje odn. rad na temu nastave i obrazovanja. 
Objašnjenje o edukacijskom paketu dostupno je na:

Studij predviđa odlazak studenata na polugodišnju ili jednogodišnju razmjenu uglavnom tijekom trećeg i četvrtog semestra na neko od japanskih sveučilišta s kojim imamo uspostavljenu suradnju koja u većini slučajeva podrazumijeva besplatnu školarinu, mjesečnu stipendiju za boravak i pomoć u organizaciji smještaja i pribavljanja vize. Nakon povratka studentima se priznaju ECTS bodovi na temelju odslušanih i položenih ispita na japanskom sveučilištu. Razmjena je moguća i s europskim sveučilištima koja imaju diplomski studijski program na području japanologije. U slučaju neostvarivanja mobilnosti, studenti će se tijekom trećeg i četvrtog semestra angažirati oko međukulturalne komunikacije i provođenja timskog i projektnog rada s kolegama u Japanu, Europi ili drugdje, poželjno u vezi s temom svog diplomskog rada.

Uz prethodni dogovor s nositeljem/izvođačem predmeta, moguće je ispunjavanje studentskih obaveza i polaganje kolegija na daljinu.

Završetkom općeg smjera jednopredmetnog diplomskog studija japanologije i dvopredmetnog diplomskog studija japanologije stiče se naziv: Magistar/magistrica japanologije. 
Završetkom nastavničkog smjera jednopredmetnog diplomskog studija japanologije stiče se naziv: Magistar/magistrica japanologije i edukacije japanskoga jezika.

Popis kolegija

Godina studija: I

Semestar: I

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS[1]

Japanski jezik i kultura kroz medije 1

Dragana Špica

 

30

 

4

O

Čitanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku

Irena Srdanović, Dragana Špica

 

30

 

5

O

Stručna praksa  1

Voditelj studija,
Stefani Silli

 

 

 

3

O

Politika, ekonomija i društvo suvremenog Japana

Irena Srdanović/Branimir Vidmarović

 

15

15

3

I

Lingvistika japanskog jezika

Irena Srdanović, Dragana Špica

15

15

 

4

I

Metodika nastave japanskog jezika 1

Nagisa Moritoki, Stefani Silli

15

15

 

3

I

Poglavlja iz stručnog prevođenja 1

Naoyuki Matsuno, Ivana Moguš Yamada

 

30

 

3

I

Čitanje i prevođenje japanske književnosti

Irena Srdanović, Lektor 3

 

15

15

4

I

Klasični japanski jezik i književnost

Irena Srdanović/

Chikako Shigemori Bučar

15

15

 

4

I

Obvezni i izborni kolegiji edukacijskog paketa

 

 

 

 

 

I

Vanjski izborni kolegiji

 

 

 

 

 

I

Godina studija: I

Semestar: II

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Japanski jezik i kultura kroz medije 2

Dragana Špica

 

30

 

4

O

Pisanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku

Irena Srdanović/Dragana Špica

 

30

 

5

O

Japanologija u humanističkim i društvenim istraživanjima

Nataša Visočnik, Stefani Silli

15

 

15

3

O

Metodika nastave japanskog jezika 2

Nagisa Moritoki, Stefani Silli

15

15

 

3

I

Praksa u nastavi japanskog jezika i kulture

Nagisa Moritoki, Stefani Silli

 

30

 

4

I

Poglavlja iz stručnog prevođenja 2

Naoyuki Matsuno, Kamelija Kauzlarić

 

30

 

3

I

Japanska korpusna lingvistika, leksikografija i jezične tehnologije

Irena Srdanović

15

15

 

4

I

Povijest filmske umjetnosti

Danijel Mikulaco

15

30

 

3

I

Hrvatski jezik u prevoditeljskoj praksi

Violeta Moretti

15

30

 

5

I

Kultura govorenja i pisanja

Blaženka Martinović

15

15

 

3

I

Popularna književnost i kultura

Boris Koroman

15

 

15

3

I

Lingvistika jezičnih dodira

Robert Blagoni

30

 

 

4

I

Obvezni i izborni kolegiji edukacijskog paketa

 

 

 

 

 

I

Vanjski izborni kolegiji

 

 

 

 

 

I

Godina studija: II

Semestar: III

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Međukulturna komunikacija na japanskom jeziku

Stefani Silli

 

30

 

6

O

Stručna praksa  2

Voditelj studija,
Stefani Silli

 

 

 

3

O

Timsko istraživanje

Stefani Silli (unutarnji i vanjski mentor)

 

30

30

6

I

Projektni rad

Irena Srdanović (unutarnji i vanjski mentor)

 

30

30

6

I

Tehnički japanski jezik

Naoyuki Matsuno

10

20

 

6

I

Prevođenje književnosti

Igor Grbić

30

30

 

4

I

Povijest predrasuda i diskriminacije od početka 20. stoljeća do danas

Iva Milovan Delić

30

 

15

4

I

Semantika

Sandra Tamaro

30

 

15

3

I

Obvezni i izborni kolegiji edukacijskog paketa

 

 

 

 

 

I

Vanjski izborni kolegiji

 

 

 

 

 

I

Godina studija: II

Semestar: IV

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Diplomski rad i obrana

izabrani nastavnik

 

 

 

30

O

Dodatne napomene o studiju

  • Studij predviđa odlazak studenata na polugodišnju ili jednogodišnju razmjenu uglavnom tijekom trećeg i četvrtog semestra na neko od japanskih sveučilišta s kojim imamo uspostavljenu suradnju koja podrazumijeva besplatnu školarinu, mjesečnu stipendiju za boravak i pomoć u organizaciji smještaja i pribavljanja vize. Nakon povratka studentima se priznaju ECTS bodovi na temelju odslušanih i položenih ispita na japanskom sveučilištu. Razmjena je moguća i s europskim sveučilištima koja imaju diplomski studijski program na području japanologije. U slučaju neostvarivanja mobilnosti, studenti će se tijekom trećeg i četvrtog semestra angažirati oko ostvarivanja komunikacije i provođenja timskog i projektnog rada s kolegama u Japanu, Europi ili drugdje, poželjno u vezi s temom svog diplomskog rada
  • Uz japanološke i druge opće kolegije u ponudi je edukacijski paket koji ima propisane obvezne i izborne kolegije za stjecanje pedagoških kompetencija za rad u nastavi (nastavnički smjer). Vanjska izbornost podrazumijeva odabir kolegija na programima i sastavnicama sveučilišta prema interesima studenata. Objašnjenje o edukacijskom paketu dostupno je na:
  • Uz prethodni dogovor s nositeljem/izvođačem predmeta, moguće je ispunjavanje studentskih obaveza i polaganje kolegija na daljinu.
  • Nastava se održava na hrvatskom, engleskom i japanskom jeziku.
  • Završetkom diplomskog studija japanologije stiče se naziv: Magistar/magistrica japanologije.

[1] Upisuje se O ukoliko je predmet obvezan ili I ukoliko je predmet izborni. Prvo se nabrajaju obvezni predmeti.


Japanologija (dvopredmetni)
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Čitanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku (213639)
Srdanović, I.
- 30
(30SJ)
1 INFO
4.0 Japanski jezik i kultura kroz medije 1 (213638)
- 30
(30SJ)
1 INFO
3.0 Stručna praksa 1 (214583)
Silli, S.
- 30
(30PK)
1 INFO
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Čitanje i prevođenje japanske književnosti (213644)
Srdanović, I.
- 30
(15A+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
4.0 Klasični japanski jezik i književnost (213645)
Srdanović, I.; Shigemori Bučar, C.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
1 INFO
4.0 Lingvistika japanskog jezika (213641)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Metodika nastave japanskog jezika 1 (213642)
Silli, S.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava (215196)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200461)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Poglavlja iz stručnog prevođenja 1 (213643)
Matsuno, N.
- 30
(30A)
1 INFO
3.0 Politika, ekonomija i društvo suvremenog Japana (213640)
Srdanović, I.
- 30
(15A+15S)
1 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Japanologija u humanističkim i društvenim istraživanjima (213648)
Visočnik Gerželj, N.; Silli, S.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Japanski jezik i kultura kroz medije 2 (213646)
- 30
(30SJ)
2 INFO
5.0 Pisanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku (213647)
Srdanović, I.
- 30
(30SJ)
2 INFO
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filmska umjetnost (79274)
Mikulaco, D.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Hrvatski jezik u prevoditeljskoj praksi (220462)
Moretti, V.
- 45
(15P+30A)
2 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (201803)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Japanska korpusna lingvistika, leksikologija i jezične tehnologije (213652)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
2 INFO
4.0 Lingvistika jezičnih dodira (65039)
Blagoni, R.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Metodika nastave japanskog jezika 2 (213649)
Silli, S.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Poglavlja iz stručnog prevođenja 2 (213651)
Matsuno, N.
- 15
(15A)
2 INFO
3.0 Popularna književnost i kultura (96419)
Koroman, B.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Praksa u nastavi japanskog jezika i kulture (213650)
Silli, S.
- 30
(30PK)
2 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (200464)
Plavšić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Čitanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku (213639)
Srdanović, I.
- 30
(30SJ)
1 INFO
4.0 Japanski jezik i kultura kroz medije 1 (213638)
- 30
(30SJ)
1 INFO
3.0 Stručna praksa 1 (214583)
Silli, S.
- 30
(30PK)
1 INFO
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Čitanje i prevođenje japanske književnosti (213644)
Srdanović, I.
- 30
(15A+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
4.0 Klasični japanski jezik i književnost (213645)
Srdanović, I.; Shigemori Bučar, C.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
1 INFO
4.0 Lingvistika japanskog jezika (213641)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Metodika nastave japanskog jezika 1 (213642)
Silli, S.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava (215196)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200461)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Poglavlja iz stručnog prevođenja 1 (213643)
Matsuno, N.
- 30
(30A)
1 INFO
3.0 Politika, ekonomija i društvo suvremenog Japana (213640)
Srdanović, I.
- 30
(15A+15S)
1 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Japanologija u humanističkim i društvenim istraživanjima (213648)
Visočnik Gerželj, N.; Silli, S.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Japanski jezik i kultura kroz medije 2 (213646)
- 30
(30SJ)
2 INFO
5.0 Pisanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku (213647)
Srdanović, I.
- 30
(30SJ)
2 INFO
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Filmska umjetnost (79274)
Mikulaco, D.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Hrvatski jezik u prevoditeljskoj praksi (220462)
Moretti, V.
- 45
(15P+30A)
2 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (201803)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Japanska korpusna lingvistika, leksikologija i jezične tehnologije (213652)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
2 INFO
4.0 Lingvistika jezičnih dodira (65039)
Blagoni, R.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Metodika nastave japanskog jezika 2 (213649)
Silli, S.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Poglavlja iz stručnog prevođenja 2 (213651)
Matsuno, N.
- 15
(15A)
2 INFO
3.0 Popularna književnost i kultura (96419)
Koroman, B.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Praksa u nastavi japanskog jezika i kulture (213650)
Silli, S.
- 30
(30PK)
2 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
Plavšić, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (200464)
Plavšić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj