Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Japanologija

Studij traje dvije godine ili četiri semestara.
Student stječe 120 bodova (jednopredmetni), odnosno 60 bodova (dvopredmetni). 

Jednopredmetni i dvopredmetni studijski program razlikuju se u pogledu obveznih  i izbornih kolegija. Uz japanološke i druge opće kolegije u ponudi je edukacijski paket koji ima propisane obvezne i izborne kolegije za stjecanje pedagoških kompetencija za rad u nastavi (nastavnički smjer). Opći smjer propisuje odabir najmanje još jednog obveznog kolegija umjesto nastavničkih, dok su kolegiji nastavničkog smjera mogući kao izborni. Vanjska izbornost podrazumijeva odabir kolegija na drugim programima i sastavnicama sveučilišta prema interesima studenata. Kolegiji Timsko istraživanje i Projektni rad na nastavničkom smjeru podrazumijevaju istraživanje odn. rad na temu nastave i obrazovanja. 
Objašnjenje o edukacijskom paketu dostupno je na:

Studij predviđa odlazak studenata na polugodišnju ili jednogodišnju razmjenu uglavnom tijekom trećeg i četvrtog semestra na neko od japanskih sveučilišta s kojim imamo uspostavljenu suradnju koja u većini slučajeva podrazumijeva besplatnu školarinu, mjesečnu stipendiju za boravak i pomoć u organizaciji smještaja i pribavljanja vize. Nakon povratka studentima se priznaju ECTS bodovi na temelju odslušanih i položenih ispita na japanskom sveučilištu. Razmjena je moguća i s europskim sveučilištima koja imaju diplomski studijski program na području japanologije. U slučaju neostvarivanja mobilnosti, studenti će se tijekom trećeg i četvrtog semestra angažirati oko međukulturalne komunikacije i provođenja timskog i projektnog rada s kolegama u Japanu, Europi ili drugdje, poželjno u vezi s temom svog diplomskog rada.

Uz prethodni dogovor s nositeljem/izvođačem predmeta, moguće je ispunjavanje studentskih obveza i polaganje kolegija na daljinu.

Nastava se održava na hrvatskom, engleskom i japanskom jeziku.

Završetkom općeg smjera jednopredmetnog diplomskog studija japanologije i dvopredmetnog diplomskog studija japanologije stiče se naziv: Magistar/magistrica japanologije
Završetkom nastavničkog smjera jednopredmetnog diplomskog studija japanologije stiče se naziv: Magistar/magistrica japanologije i edukacije japanskoga jezika.


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15A
1
5.0
Špica, D.
-
30
30A
1
4.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15A
1
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Srdanović, I.
-
30
15S+15A
1
3.0
Srdanović, I.
-
30
15S+15A
1
4.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15A
1
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Silli, S.
-
30
15P+15A
1
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
5.0
Srdanović, I.
-
30
30SJ
1
3.0
Srdanović, I.
-
30
30A
1
4.0
Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15A
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
3.0
Silli, S.
-
30
30PK
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15S
2
5.0
Špica, D.; Srdanović, I.
-
30
30A
2
5.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15A
2
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Martinović, B.; Dulibić-Paljar, D.
-
30
15P+15S
2
5.0
Moretti, V.
-
45
15P+30A
2
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2
4.0
-
30
30P
2
3.0
Silli, S.
-
30
15P+15A
2
3.0
Srdanović, I.
-
30
30A
2
3.0
Koroman, B.
-
30
15P+15S
2
3.0
-
45
15P+30A
2
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2
3.0
Koroman, B.
-
30
15P+15S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Špica, D.
-
30
30A
3
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 3.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Tuksar, S.
-
50
35P+15S
3
3.0
-
30
15P+15S
3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
4.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
3
4.0
Silli, S.
-
30
30PK
3
2.0
-
45
45A
3
6.0
Špica, D.; Silli, S.; Srdanović, I.
-
60
30S+30A
3
4.0
Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15A
1, 3
3.0
Tamaro, S.
-
30
30P
3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
6.0
Špica, D.
-
30
30A
3
6.0
Špica, D.; Srdanović, I.; Silli, S.
-
60
30S+30A
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Izborna grupa dvop. dipl Japanologija , diplomski rad FF
=> odabrati jedan od diplomskg rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0
Srdanović, I.
-
420
420PK
4
15.0
Srdanović, I.
-
420
420PK
4
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15A
1
5.0
Špica, D.
-
30
30A
1
4.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15A
1
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Srdanović, I.
-
30
15S+15A
1
3.0
Srdanović, I.
-
30
15S+15A
1
4.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15A
1
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Silli, S.
-
30
15P+15A
1
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
5.0
Srdanović, I.
-
30
30SJ
1
3.0
Srdanović, I.
-
30
30A
1
4.0
Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15A
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
3.0
Silli, S.
-
30
30PK
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15S
2
5.0
Špica, D.; Srdanović, I.
-
30
30A
2
5.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15A
2
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Martinović, B.; Dulibić-Paljar, D.
-
30
15P+15S
2
5.0
Moretti, V.
-
45
15P+30A
2
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2
4.0
-
30
30P
2
3.0
Silli, S.
-
30
15P+15A
2
3.0
Srdanović, I.
-
30
30A
2
3.0
Koroman, B.
-
30
15P+15S
2
3.0
-
45
15P+30A
2
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2
3.0
Koroman, B.
-
30
15P+15S
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Špica, D.
-
30
30A
3
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 3.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Tuksar, S.
-
50
35P+15S
3
3.0
-
30
15P+15S
3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
4.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
3
4.0
Silli, S.
-
30
30PK
3
2.0
-
45
45A
3
6.0
Špica, D.; Silli, S.; Srdanović, I.
-
60
30S+30A
3
4.0
Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15A
1, 3
3.0
Tamaro, S.
-
30
30P
3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
6.0
Špica, D.
-
30
30A
3
6.0
Špica, D.; Srdanović, I.; Silli, S.
-
60
30S+30A
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Izborna grupa dvop. dipl Japanologija , diplomski rad FF
=> odabrati jedan od diplomskg rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0
Srdanović, I.
-
420
420PK
4
15.0
Srdanović, I.
-
420
420PK
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj