Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Japanologija

Studij traje dvije godine ili četiri semestara.
Student stječe 120 bodova (jednopredmetni), odnosno 60 bodova (dvopredmetni). 

Jednopredmetni i dvopredmetni studijski program razlikuju se u pogledu obveznih  i izbornih kolegija. Uz japanološke i druge opće kolegije u ponudi je edukacijski paket koji ima propisane obvezne i izborne kolegije za stjecanje pedagoških kompetencija za rad u nastavi (nastavnički smjer). Opći smjer propisuje odabir najmanje još jednog obveznog kolegija umjesto nastavničkih, dok su kolegiji nastavničkog smjera mogući kao izborni. Vanjska izbornost podrazumijeva odabir kolegija na drugim programima i sastavnicama sveučilišta prema interesima studenata. Kolegiji Timsko istraživanje i Projektni rad na nastavničkom smjeru podrazumijevaju istraživanje odn. rad na temu nastave i obrazovanja. 
Objašnjenje o edukacijskom paketu dostupno je na:

Studij predviđa odlazak studenata na polugodišnju ili jednogodišnju razmjenu uglavnom tijekom trećeg i četvrtog semestra na neko od japanskih sveučilišta s kojim imamo uspostavljenu suradnju koja u većini slučajeva podrazumijeva besplatnu školarinu, mjesečnu stipendiju za boravak i pomoć u organizaciji smještaja i pribavljanja vize. Nakon povratka studentima se priznaju ECTS bodovi na temelju odslušanih i položenih ispita na japanskom sveučilištu. Razmjena je moguća i s europskim sveučilištima koja imaju diplomski studijski program na području japanologije. U slučaju neostvarivanja mobilnosti, studenti će se tijekom trećeg i četvrtog semestra angažirati oko međukulturalne komunikacije i provođenja timskog i projektnog rada s kolegama u Japanu, Europi ili drugdje, poželjno u vezi s temom svog diplomskog rada.

Uz prethodni dogovor s nositeljem/izvođačem predmeta, moguće je ispunjavanje studentskih obveza i polaganje kolegija na daljinu.

Nastava se održava na hrvatskom, engleskom i japanskom jeziku.

Završetkom općeg smjera jednopredmetnog diplomskog studija japanologije i dvopredmetnog diplomskog studija japanologije stiče se naziv: Magistar/magistrica japanologije
Završetkom nastavničkog smjera jednopredmetnog diplomskog studija japanologije stiče se naziv: Magistar/magistrica japanologije i edukacije japanskoga jezika.


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Čitanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku (228087)
- 30
(15P+15A)
1 INFO
5.0 Japanski jezik i kultura kroz medije 1 (228086)
- 30
(30A)
1 INFO
3.0 Stručna praksa 1 (228077)
- 30
(30PK)
1 INFO
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Društvene promjene i izazovi suvremenog Japana (228090)
- 30
(15A+15S)
1 INFO
4.0 Klasični japanski jezik i književnost (213645)
Srdanović, I.; Shigemori Bučar, C.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
1, 3 INFO
3.0 Metodika nastave japanskog jezika 1 (213642)
Silli, S.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava (215196)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Pisanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku (213647)
Srdanović, I.
- 30
(30SJ)
1 INFO
3.0 Poglavlja iz stručnog prevođenja 1 (213643)
- 30
(30A)
1 INFO
4.0 Religija u japanskom društvu (228141)
- 30
(15P+15A)
1, 3 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Japanologija u humanističkim i društvenim istraživanjima (213648)
Visočnik Gerželj, N.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Japanski jezik i kultura kroz medije 2 (228088)
- 30
(30A)
2 INFO
5.0 Pisanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku (228089)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Feminizam, književnost i jezik (213960)
Martinović, B.; Dulibić-Paljar, D.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Filmska umjetnost (227786)
- 45
(15P+30A)
2 INFO
5.0 Hrvatski jezik u prevoditeljskoj praksi (220462)
Moretti, V.
- 45
(15P+30A)
2 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (201803)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
2 INFO
4.0 Lingvistika jezičnih dodira (65039)
Blagoni, R.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Metodika nastave japanskog jezika 2 (213649)
Silli, S.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Poglavlja iz stručnog prevođenja 2 (213651)
- 15
(15A)
2 INFO
3.0 Popularna književnost i kultura (96419)
Koroman, B.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Praksa u nastavi japanskog jezika i kulture (213650)
Silli, S.
- 30
(30PK)
2 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Međukulturna komunikacija na japanskom jeziku (228076)
- 30
(30A)
3 INFO
3.0 Stručna praksa 2 (228078)
- 30
(30PK)
3 INFO
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 3.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
1, 3 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava (215196)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Povijest predrasuda i diskriminacije od početka XX. st. do danas (168925)
Milovan Delić, I.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
2.0 Prijevodne vježbe 2 (228162)
- 60
(60A)
3 INFO
6.0 Projektni rad (228156)
- 60
(30A+30S)
3 INFO
4.0 Religija u japanskom društvu (228141)
- 30
(15P+15A)
1, 3 INFO
3.0 Semantika (79277)
Tamaro, S.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1, 3 INFO
6.0 Tehnički japanski jezik (228154)
- 30
(30A)
3 INFO
6.0 Timsko istraživanje (228084)
- 60
(30A+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Izborna grupa dvop. dipl Japanologija , diplomski rad FF
=> odabrati jedan od diplomskg rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad - Japanologija (228079)
- 420
(420PK)
4 INFO
15.0 Diplomski rad - Japanologija (istraživanje) (228081)
- 420
(420PK)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Čitanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku (228087)
- 30
(15P+15A)
1 INFO
5.0 Japanski jezik i kultura kroz medije 1 (228086)
- 30
(30A)
1 INFO
3.0 Stručna praksa 1 (228077)
- 30
(30PK)
1 INFO
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Društvene promjene i izazovi suvremenog Japana (228090)
- 30
(15A+15S)
1 INFO
4.0 Klasični japanski jezik i književnost (213645)
Srdanović, I.; Shigemori Bučar, C.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
1, 3 INFO
3.0 Metodika nastave japanskog jezika 1 (213642)
Silli, S.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava (215196)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1, 3 INFO
5.0 Pisanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku (213647)
Srdanović, I.
- 30
(30SJ)
1 INFO
3.0 Poglavlja iz stručnog prevođenja 1 (213643)
- 30
(30A)
1 INFO
4.0 Religija u japanskom društvu (228141)
- 30
(15P+15A)
1, 3 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Japanologija u humanističkim i društvenim istraživanjima (213648)
Visočnik Gerželj, N.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
5.0 Japanski jezik i kultura kroz medije 2 (228088)
- 30
(30A)
2 INFO
5.0 Pisanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku (228089)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Feminizam, književnost i jezik (213960)
Martinović, B.; Dulibić-Paljar, D.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Filmska umjetnost (227786)
- 45
(15P+30A)
2 INFO
5.0 Hrvatski jezik u prevoditeljskoj praksi (220462)
Moretti, V.
- 45
(15P+30A)
2 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (201803)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
2 INFO
4.0 Lingvistika jezičnih dodira (65039)
Blagoni, R.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Metodika nastave japanskog jezika 2 (213649)
Silli, S.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Poglavlja iz stručnog prevođenja 2 (213651)
- 15
(15A)
2 INFO
3.0 Popularna književnost i kultura (96419)
Koroman, B.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Praksa u nastavi japanskog jezika i kulture (213650)
Silli, S.
- 30
(30PK)
2 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Međukulturna komunikacija na japanskom jeziku (228076)
- 30
(30A)
3 INFO
3.0 Stručna praksa 2 (228078)
- 30
(30PK)
3 INFO
ECTS Izborna grupa dipl JAPAN dvopred i educ 3.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
1, 3 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava (215196)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1, 3 INFO
4.0 Povijest predrasuda i diskriminacije od početka XX. st. do danas (168925)
Milovan Delić, I.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
2.0 Prijevodne vježbe 2 (228162)
- 60
(60A)
3 INFO
6.0 Projektni rad (228156)
- 60
(30A+30S)
3 INFO
4.0 Religija u japanskom društvu (228141)
- 30
(15P+15A)
1, 3 INFO
3.0 Semantika (79277)
Tamaro, S.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1, 3 INFO
6.0 Tehnički japanski jezik (228154)
- 30
(30A)
3 INFO
6.0 Timsko istraživanje (228084)
- 60
(30A+30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Izborna grupa dvop. dipl Japanologija , diplomski rad FF
=> odabrati jedan od diplomskg rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad - Japanologija (228079)
- 420
(420PK)
4 INFO
15.0 Diplomski rad - Japanologija (istraživanje) (228081)
- 420
(420PK)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj