Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa

Diplomski sveučilišni studij Japanologija može upisati osoba koja je:

  • završila preddiplomski sveučilišni studij japanskog jezika i kulture (japanologije) i stekla najmanje 180 ECTS bodova
  • završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla najmanje 180 ECTS bodova uz uvjet znanja japanskog jezika na razini B1 ili B2 (JLPT 3 ili viša razina), pri čemu znanje dokazuje polaganjem ispita (pismeni i usmeni) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Selekcijski postupak obavlja se na temelju prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju (50%) i prosjeka položenih ispita japanskog jezika (ispita na preddiplomskom sveučilišnom studiju japanologije ili prijemnog ispita na diplomski studij za studente kojima je to uvjet) (50%). 

Kandidati koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij japanskog jezika i kulture (japanologije) dužni su tijekom diplomskog studija položiti sljedeće razlikovne predmete: Uvod u azijske studije 1 i 2, Uvod u japansku povijest i kulturu 1 i 2, Uvod u japansku gramatiku, Poglavlja iz japanske književnosti 1 i 2. Sukladno dokazanom znanju japanskog jezika po potrebi je dodatno položiti pismeni i usmeni ispit iz predmeta Japanski jezik 5 i 6 ukoliko je pri upisu utvrđeno znanje japanskog jezika na nižoj razini koja odgovara predmetima Japanski jezik 4 odnosno Japanski jezik 5. 

Ukoliko su iste ili slične predmete položili tijekom prethodnog studija, kandidati prilažu pri prijavi prijemnog ispita potvrde o položenim ispitima i opis (silabus) položenih predmeta, te se sukladno tome donosi odluka o priznavanju tih predmeta.