Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Latinski jezik i rimska književnost

O studiju

 

Ishodi učenja

 

Popis kolegija za studijske kombinacije (upisane do ak. god. 2018./2019.)

Popis kolegija (od ak. god. 2019./2020.)


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinska historijska gramatika I (186672)
Matan, A.
- 30
(30P)
1 INFO
6.0 Rimska književnost - drama (145752)
Matan, A.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Latinski proseminar - Livije (145786)
Matan, A.
- 30
(30S)
1 INFO
3.0 Metodika nastave latinskog jezika (226674)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava (215196)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove teorije jezika (63315)
Moretti, V.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Školski autori I (226662)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinska historijska gramatika II (186711)
Matan, A.
- 30
(30P)
2 INFO
6.0 Uvod u hrvatski latinizam I (186713)
Moretti, V.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Feminizam, književnost i jezik (213960)
Martinović, B.; Dulibić-Paljar, D.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Hrvatska renesansna književnost (42107)
Dulibić-Paljar, D.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (201803)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
2, 3 INFO
4.0 Povijest civilizacija Sredozemlja (53353)
Buršić-Matijašić, K.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
2, 3 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
2, 3 INFO
3.0 Školski autori II (145795)
Matan, A.
- 30
(30S)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (186714)
Matan, A.; Moretti, V.
- 60
(60PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Rimska književnost - postklasični autori (186716)
Matan, A.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Uvod u hrvatski latinizam II (213564)
Moretti, V.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 3sem FF
=> Obabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antički akvedukti i ceste (227311)
- 30
(30P)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
2, 3 INFO
3.0 Metodička praksa (studij latinskog) (158583)
Moretti, V.
- 30
(30PK)
3 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
2, 3 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
2, 3 INFO
3.0 Uvod u srednjovjekovni latinitet (156673)
Moretti, V.
1,1,1
30
(30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRKNJ , diplomski rad FF
=> odabrati jedan od diplomskog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad - Latinski jezik i rimska književnost (213972)
- 420
(420PK)
4 INFO
15.0 Diplomski rad - Latinski jezik i rimska književnost (istraživanje) (213974)
- 420
(420PK)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinska historijska gramatika I (186672)
Matan, A.
- 30
(30P)
1 INFO
6.0 Rimska književnost - drama (145752)
Matan, A.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Latinski proseminar - Livije (145786)
Matan, A.
- 30
(30S)
1 INFO
3.0 Metodika nastave latinskog jezika (226674)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava (215196)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Osnove teorije jezika (63315)
Moretti, V.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Školski autori I (226662)
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinska historijska gramatika II (186711)
Matan, A.
- 30
(30P)
2 INFO
6.0 Uvod u hrvatski latinizam I (186713)
Moretti, V.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Feminizam, književnost i jezik (213960)
Martinović, B.; Dulibić-Paljar, D.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Hrvatska renesansna književnost (42107)
Dulibić-Paljar, D.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (201803)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
2, 3 INFO
4.0 Povijest civilizacija Sredozemlja (53353)
Buršić-Matijašić, K.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
2, 3 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
2, 3 INFO
3.0 Školski autori II (145795)
Matan, A.
- 30
(30S)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (186714)
Matan, A.; Moretti, V.
- 60
(60PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Rimska književnost - postklasični autori (186716)
Matan, A.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
6.0 Uvod u hrvatski latinizam II (213564)
Moretti, V.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 3sem FF
=> Obabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antički akvedukti i ceste (227311)
- 30
(30P)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
2, 3 INFO
3.0 Metodička praksa (studij latinskog) (158583)
Moretti, V.
- 30
(30PK)
3 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
2, 3 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
2, 3 INFO
3.0 Uvod u srednjovjekovni latinitet (156673)
Moretti, V.
1,1,1
30
(30S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRKNJ , diplomski rad FF
=> odabrati jedan od diplomskog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0 Diplomski rad - Latinski jezik i rimska književnost (213972)
- 420
(420PK)
4 INFO
15.0 Diplomski rad - Latinski jezik i rimska književnost (istraživanje) (213974)
- 420
(420PK)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj