LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST:
Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Latinski jezik i rimska književnost

O studiju

 

Ishodi učenja

 

Popis kolegija za studijske kombinacije (upisane do ak. god. 2018./2019.)

Popis kolegija (od ak. god. 2019./2020.)


Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinska historijska gramatika I (186672)
Matan, A.
- 30
(30P)
1 INFO
6.0 Rimska književnost - drama (145752)
Matan, A.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Latinski proseminar - Livije (145786)
Matan, A.
- 30
(30S)
1 INFO
3.0 Metodika nastave latinskog jezika (186679)
Moretti, V.
- 30
(30S)
1 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200461)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Osnove teorije jezika (63315)
Moretti, V.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Školski autori I (145793)
Matan, A.
- 30
(30S)
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (201774)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinska historijska gramatika II (186711)
Matan, A.
- 30
(30P)
2 INFO
6.0 Uvod u hrvatski latinizam I (186713)
Moretti, V.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska renesansna književnost (42107)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (201803)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Povijest civilizacija Sredozemlja (53353)
Buršić-Matijašić, K.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Povijest filozofije (201802)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (200464)
Plavšić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Školski autori II (145795)
Matan, A.
- 30
(30S)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (186714)
Matan, A.; Moretti, V.
- 60
(60PK)
2 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinska historijska gramatika I (186672)
Matan, A.
- 30
(30P)
1 INFO
6.0 Rimska književnost - drama (145752)
Matan, A.
- 60
(30P+30S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Latinski proseminar - Livije (145786)
Matan, A.
- 30
(30S)
1 INFO
3.0 Metodika nastave latinskog jezika (186679)
Moretti, V.
- 30
(30S)
1 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200461)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Osnove teorije jezika (63315)
Moretti, V.
- 45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Školski autori I (145793)
Matan, A.
- 30
(30S)
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (201774)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinska historijska gramatika II (186711)
Matan, A.
- 30
(30P)
2 INFO
6.0 Uvod u hrvatski latinizam I (186713)
Moretti, V.
- 60
(30P+30S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Hrvatska renesansna književnost (42107)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (201803)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
4.0 Povijest civilizacija Sredozemlja (53353)
Buršić-Matijašić, K.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Povijest filozofije (201802)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (53538)
Ambrosi Randić, N.
1,1,0
30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (200464)
Plavšić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Školski autori II (145795)
Matan, A.
- 30
(30S)
2 INFO
3.0 Terenska nastava (186714)
Matan, A.; Moretti, V.
- 60
(60PK)
2 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj