Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Latinski jezik i rimska književnost

O studiju

 

Ishodi učenja

 

Popis kolegija za studijske kombinacije (upisane do ak. god. 2018./2019.)

Popis kolegija (od ak. god. 2019./2020.)


Ispis predmeta

Latinski jezik i rimska književnost
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Matan, A.
-
30
30P
1
6.0
Matan, A.
-
60
30P+30S
1
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1
3.0
Matan, A.
-
30
30S
1
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Moretti, V.
-
45
30P+15A
1
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1
3.0
-
30
15P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Matan, A.
-
30
30P
2
6.0
Moretti, V.
-
60
30P+30S
2
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Martinović, B.; Dulibić-Paljar, D.
-
30
15P+15S
2
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
30P
2
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 3
4.0
Buršić-Matijašić, K.
-
45
30P+15S
2
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 3
3.0
Matan, A.
-
30
30S
2
3.0
Matan, A.; Moretti, V.
-
60
60PK
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Matan, A.
-
60
30P+30S
3
6.0
Moretti, V.
-
60
30P+30S
3
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 3sem FF
=> Obabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30P
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 3
3.0
Moretti, V.
-
30
30PK
3
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 3
3.0
Moretti, V.
30
30S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRKNJ , diplomski rad FF
=> odabrati jedan od diplomskog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0
-
420
420PK
4
15.0
-
420
420PK
4
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Matan, A.
-
30
30P
1
6.0
Matan, A.
-
60
30P+30S
1
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1
3.0
Matan, A.
-
30
30S
1
3.0
-
30
15P+15S
1
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Moretti, V.
-
45
30P+15A
1
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1
3.0
-
30
15P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Matan, A.
-
30
30P
2
6.0
Moretti, V.
-
60
30P+30S
2
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Martinović, B.; Dulibić-Paljar, D.
-
30
15P+15S
2
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
30P
2
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 3
4.0
Buršić-Matijašić, K.
-
45
30P+15S
2
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 3
3.0
Matan, A.
-
30
30S
2
3.0
Matan, A.; Moretti, V.
-
60
60PK
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Matan, A.
-
60
30P+30S
3
6.0
Moretti, V.
-
60
30P+30S
3
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRK i educ 3sem FF
=> Obabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30P
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 3
3.0
Moretti, V.
-
30
30PK
3
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 3
3.0
Moretti, V.
30
30S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Izborna grupa dvop. dipl LJIRKNJ , diplomski rad FF
=> odabrati jedan od diplomskog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0
-
420
420PK
4
15.0
-
420
420PK
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj