Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost

O studiju

Dvopredmetni diplomski studij talijanskoga jezika i književnosti u kombinaciji sa studijem hrvatskog jezika i književnosti, povijesti te latinskog jezika i rimske književnosti traje dvije godine. Broj kredita koji je potrebno prikupiti za njegov završetak je 120. Po završetku diplomskog studija stječe se naslov Magistra talijanskoga jezika i književnosti.

Detaljnije:

Popis kolegija za studijske kombinacije (upisane do ak. god. 2018./2019.)

Popis kolegija (od ak. god. 2019./2020.)


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Matković, R.
45
30P+15S
1
3.0
Blagoni, R.
30
30P
1
3.0
Buršić Giudici, B.
-
45
45P
1
ECTS FF TJIK obavezni-izborni predmet
=> Obavezno odabiru predmet studenti koji ga nisu na prethodnom studiju
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1
ECTS Izborna grupa dvop. dipl TJIK 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1, 3
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
1, 3
6.0
Poropat Jeletić, N.
-
60
45P+15S
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
3.0
Matković, R.
30
30P
1, 3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Fioretti, F.
30
30P
1
3.0
30
30P
1
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
3.0
Blagoni, R.; Jelača, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
3.0
Damiani, M.
-
45
30P+15S
1, 3
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Tamaro, S.
30
30P
2
3.0
Buršić Giudici, B.
-
45
45P
2
3.0
Lalli-Paćelat, I.
-
45
30P+15S
2
3.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Izborna grupa dvop. dipl TJIK 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
3.0
Tamaro, S.
-
30
30P
2
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4
6.0
Buršić Giudici, B.
-
60
30P+30S
2
6.0
-
60
45P+15S
2
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
3.0
-
60
60PK
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Grbić, I.
-
30
30P
3
3.0
Blagoni, R.
-
30
30P
3
3.0
Milovan, V.
-
45
30P+15S
3
3.0
Zancovich, S.
-
60
60SJ
3
ECTS Izborna grupa dvop. dipl TJIK 3.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1, 3
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
3.0
Matković, R.
30
30P
1, 3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Zancovich, S.
-
60
60PK
3
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
3.0
Blagoni, R.; Jelača, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
3.0
Damiani, M.
-
45
30P+15S
1, 3
4. semestar | 2. godina
ECTS Izborna grupa dvop. dipl TJIK 4.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
ECTS Izborna grupa dvop. dipl TJIKNJ , diplomski rad FF
=> odabrati jedan od diplomskg rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0
-
420
420PK
4
15.0
-
420
420PK
4
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Matković, R.
45
30P+15S
1
3.0
Blagoni, R.
30
30P
1
3.0
Buršić Giudici, B.
-
45
45P
1
ECTS FF TJIK obavezni-izborni predmet
=> Obavezno odabiru predmet studenti koji ga nisu na prethodnom studiju
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1
ECTS Izborna grupa dvop. dipl TJIK 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1, 3
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
1, 3
6.0
Poropat Jeletić, N.
-
60
45P+15S
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
3.0
Matković, R.
30
30P
1, 3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Fioretti, F.
30
30P
1
3.0
30
30P
1
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
3.0
Blagoni, R.; Jelača, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
3.0
Damiani, M.
-
45
30P+15S
1, 3
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Tamaro, S.
30
30P
2
3.0
Buršić Giudici, B.
-
45
45P
2
3.0
Lalli-Paćelat, I.
-
45
30P+15S
2
3.0
-
45
30P+15S
2
ECTS Izborna grupa dvop. dipl TJIK 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2, 4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2
3.0
Tamaro, S.
-
30
30P
2
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4
6.0
Buršić Giudici, B.
-
60
30P+30S
2
6.0
-
60
45P+15S
2
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
3.0
-
60
60PK
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Grbić, I.
-
30
30P
3
3.0
Blagoni, R.
-
30
30P
3
3.0
Milovan, V.
-
45
30P+15S
3
3.0
Zancovich, S.
-
60
60SJ
3
ECTS Izborna grupa dvop. dipl TJIK 3.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Buršić Giudici, B.
-
30
30P
1, 3
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
3.0
Matković, R.
30
30P
1, 3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3
3.0
Zancovich, S.
-
60
60PK
3
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
1, 3
3.0
Blagoni, R.; Jelača, M.
30
15P+15S
1, 3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3
3.0
Damiani, M.
-
45
30P+15S
1, 3
4. semestar | 2. godina
ECTS Izborna grupa dvop. dipl TJIK 4.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
2, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
2, 4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
ECTS Izborna grupa dvop. dipl TJIKNJ , diplomski rad FF
=> odabrati jedan od diplomskg rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
15.0
-
420
420PK
4
15.0
-
420
420PK
4

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj