Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Uvjeti upisa

Uvjeti upisa na diplomski sveučilišni studij hrvatskoga jezika i književnosti

Završen preddiplomski studij: preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti ili srodan humanistički i društveni sveučilišni preddiplomski studij (180 ECTS bodova).

Kvalifikacijski ispit: nema.

Razredbeni postupak: pristupnici se rangiranju na temelju uspjeha ostvarenoga na preddiplomskome studiju.

Razlikovne obveze: pristupnicima koji su završili istovjetan preddiplomski studij na nekome drugom sveučilištu u Republici Hrvatskoj i inozemstvu nisu propisane razlikovne obveze.

Pristupnici koji nisu sveučilišni prvostupnici hrvatskoga jezika i književnosti mogu upisati  jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti samo općega smjera.

O pravu na upis i razlikovnim obvezama pristupnika koji su završili srodne, ali neistovrsne sveučilišne preddiplomske studije pojedinačno će odlučivati odsječno stručno povjerenstvo na temelju uvida u studijske programe. Propisane razlikovne obveze moraju se izvršiti do kraja diplomskoga studija.

Nakon završenoga diplomskoga studija nastavničke se kompetencije mogu steći cjeloživotnim stručnim usavršavanjem na jednogodišnjem programu stjecanja pedagoških kompetencija koji omogućuje polaznicima s prethodno stečenom diplomom stjecanje kompetencija potrebnih za rad u nastavničkoj struci.