Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Japanologija

Studij traje dvije godine ili četiri semestara.
Student stječe 120 bodova (jednopredmetni), odnosno 60 bodova (dvopredmetni). 

Jednopredmetni i dvopredmetni studijski program razlikuju se u pogledu obveznih i izbornih kolegija. Uz japanološke i druge opće kolegije u ponudi je edukacijski paket koji ima propisane obvezne i izborne kolegije za stjecanje pedagoških kompetencija za rad u nastavi (nastavnički smjer). Opći smjer propisuje odabir najmanje još jednog obveznog kolegija umjesto nastavničkih, dok su kolegiji nastavničkog smjera mogući kao izborni. Vanjska izbornost podrazumijeva odabir kolegija na drugim programima i sastavnicama sveučilišta prema interesima studenata. Kolegiji Timsko istraživanje i Projektni rad na nastavničkom smjeru podrazumijevaju istraživanje odn. rad na temu nastave i obrazovanja. 
Objašnjenje o edukacijskom paketu dostupno je na:

Studij predviđa odlazak studenata na polugodišnju ili jednogodišnju razmjenu uglavnom tijekom trećeg i četvrtog semestra na neko od japanskih sveučilišta s kojim imamo uspostavljenu suradnju koja u većini slučajeva podrazumijeva besplatnu školarinu, mjesečnu stipendiju za boravak i pomoć u organizaciji smještaja i pribavljanja vize. Nakon povratka studentima se priznaju ECTS bodovi na temelju odslušanih i položenih ispita na japanskom sveučilištu. Razmjena je moguća i s europskim sveučilištima koja imaju diplomski studijski program na području japanologije. U slučaju neostvarivanja mobilnosti, studenti će se tijekom trećeg i četvrtog semestra angažirati oko međukulturalne komunikacije i provođenja timskog i projektnog rada s kolegama u Japanu, Europi ili drugdje, poželjno u vezi s temom svog diplomskog rada.

Uz prethodni dogovor s nositeljem/izvođačem predmeta, moguće je ispunjavanje studentskih obaveza i polaganje kolegija na daljinu.

Završetkom općeg smjera jednopredmetnog diplomskog studija japanologije i dvopredmetnog diplomskog studija japanologije stiče se naziv: Magistar/magistrica japanologije. 
Završetkom nastavničkog smjera jednopredmetnog diplomskog studija japanologije stiče se naziv: Magistar/magistrica japanologije i edukacije japanskoga jezika.