Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ishodi učenja

Ishodi učenja

 1. Voditi složenu komunikaciju s različitim skupinama na japanskom jeziku na višoj razini (što odgovara razini C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) u općem, medijskom, stručnom i znanstvenom diskursu.
 2. Vrednovati različite znanstvene, stručne i književne diskurse i učinak različitih izbora pri opisu metoda i rezultata, kao i pri prevođenju u konkretnim situacijama.
 3. Usmeno i pismeno predstaviti znanstvene teme na japanskom jeziku.
 4. Poučavati japanski kao strani jezik.
 5. Prevoditi složenije tekstove književnih, stručnih, znanstvenih i medijskih sadržaja s japanskoga na hrvatski jezik, te prevoditi srednje teške tekstove s hrvatskog jezika na japanski jezik.
 6. Primijeniti suvremene teorije prevođenja u različitim tekstovima.
 7. Uspoređivati klasični i suvremeni japanski jezik.
 8. Povezivati tekstove s japanskim i svjetskim kulturno-društvenim kontekstom.
 9. Usporediti značajke japanske kulture i ustroja japanskoga društva u međunarodnom kontekstu.
 10. Tumačiti različite humanističke i društvene problematike u japanskom društvu.
 11. Primijeniti japanski jezik i spoznaje o japanskoj kulturi u turizmu i drugim djelatnostima.
 12. Surađivati s Japanom u kulturnom, znanstvenom i gospodarskom okruženju.

Usvojeno znanje i iskustvo će magistrima omogućiti da izravno i kritički pristupaju bitnim informacijama o Japanu i japanskom jeziku, da razumiju bitne pojave u širem društvenom i kulturnom kontekstu, da se na njih samostalno i aktivno odazivaju, te da teže prema svom specifičnom cilju u budućem zanimanju, izgradnji vlastite karijere i cjeloživotnom učenju.