SMJER: NASTAVNIČKI:
Japanologija (jednopredmetni); smjer: nastavnički

Godina studija: I

Semestar: I

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS[1]

Japanski jezik i kultura kroz medije 1

Dragana Špica

 

30

 

4

O

Čitanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku

Irena Srdanović, Dragana Špica

 

30

 

5

O

Politika, ekonomija i društvo suvremenog Japana

Irena Srdanović/Branimir Vidmarović

 

15

15

3

O

Lingvistika japanskog jezika

Irena Srdanović, Dragana Špica

15

15

 

4

O

Metodika nastave japanskog jezika 1

Nagisa Moritoki, Stefani Silli

15

15

 

3

O

Obvezni i izborni kolegiji edukacijskog paketa

 

 

 

 

 

O/I

Poglavlja iz stručnog prevođenja 1

Naoyuki Matsuno, Ivana Moguš Yamada

 

30

 

3

I

Čitanje i prevođenje japanske književnosti

Irena Srdanović, Lektor 3

 

15

15

4

I

Klasični japanski jezik i književnost

Irena Srdanović/

Chikako Shigemori Bučar

15

15

 

4

I

Vanjski izborni kolegiji

 

 

 

 

 

I

Stručna praksa 1

Voditelj studija,
Stefani Silli

 

30

 

3

I

Godina studija: I

Semestar: II

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Japanski jezik i kultura kroz medije 2

Dragana Špica

 

30

 

4

O

Pisanje i prezentiranje istraživačkih radova na japanskom jeziku

Irena Srdanović, Dragana Špica

 

30

 

5

O

Japanologija u humanističkim i društvenim istraživanjima

Nataša Visočnik, Stefani Silli

15

 

15

3

O

Metodika nastave japanskog jezika 2

Nagisa Moritoki, Stefani Silli

15

15

 

3

O

Praksa u nastavi japanskog jezika i kulture

xNagisa Moritoki, Stefani Silli

 

30

 

4

O

Obvezni i izborni kolegiji edukacijskog paketa

 

 

 

 

 

O/I

Poglavlja iz stručnog prevođenja 2

Naoyuki Matsuno, Kamelija Kauzlarić

 

30

 

3

I

Japanska korpusna lingvistika, leksikografija i jezične tehnologije

Irena Srdanović

15

15

 

4

I

Povijest filmske umjetnosti

Danijel Mikulaco

15

30

 

3

I

Hrvatski jezik u prevoditeljskoj praksi

Violeta Moretti

15

30

 

5

I

Kultura govorenja i pisanja

Blaženka Martinović

15

15

 

3

I

Popularna književnost i kultura

Boris Koroman

15

 

15

3

I

Lingvistika jezičnih dodira

Robert Blagoni

30

 

 

4

I

Vanjski izborni kolegiji

 

 

 

 

 

I

Godina studija: II

Semestar: III

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Međukulturna komunikacija na japanskom jeziku

Stefani Silli

 

30

 

6

O

Timsko istraživanje*

Stefani Silli (unutarnji i vanjski mentor)

 

30

30

6

I

Projektni rad*

Irena Srdanović (unutarnji i vanjski mentor)

 

30

30

6

I

Tehnički japanski jezik

Naoyuki Matsuno

10

20

 

6

I

Prevođenje književnosti

Igor Grbić

30

30

 

4

I

Povijest predrasuda i diskriminacije od početka 20. stoljeća do danas

Iva Milovan Delić

30

 

15

4

I

Semantika

Sandra Tamaro

30

 

15

3

I

Obvezni i izborni kolegiji edukacijskog paketa

 

 

 

 

 

I

Vanjski izborni kolegiji

 

 

 

 

 

I

Stručna praksa  2

Voditelj studija,
Stefani Silli

 

30

 

3

I

Godina studija: II

Semestar: IV

PREDMET

NASTAVNICA/NASTAVNIK

P

V

S

ECTS

STATUS

Diplomski rad i obrana

izabrani nastavnik

 

 

 

30

O

Dodatne napomene o studiju:

  • Studij predviđa odlazak studenata na polugodišnju ili jednogodišnju razmjenu uglavnom tijekom trećeg i četvrtog semestra na neko od japanskih sveučilišta s kojim imamo uspostavljenu suradnju koja u većini slučajeva podrazumijeva besplatnu školarinu, mjesečnu stipendiju za boravak i pomoć u organizaciji smještaja i pribavljanja vize. Nakon povratka studentima se priznaju ECTS bodovi na temelju odslušanih i položenih ispita na japanskom sveučilištu. Razmjena je moguća i s europskim sveučilištima koja imaju diplomski studijski program na području japanologije. U slučaju neostvarivanja mobilnosti, studenti će se tijekom trećeg i četvrtog semestra angažirati oko međukulturalne komunikacije i provođenja timskog i projektnog rada s kolegama u Japanu, Europi ili drugdje, poželjno u vezi s temom svog diplomskog rada.
  • Uz japanološke i druge opće kolegije u ponudi je edukacijski paket koji ima propisane obvezne i izborne kolegije za stjecanje pedagoških kompetencija za rad u nastavi (nastavnički smjer). Opći smjer propisuje odabir najmanje još jednog obveznog kolegija umjesto nastavničkih, dok su kolegiji nastavničkog smjera mogući kao izborni. Vanjska izbornost podrazumijeva odabir kolegija na drugim programima i sastavnicama sveučilišta prema interesima studenata.  Objašnjenje o edukacijskom paketu dostupno je na:
  • Uz prethodni dogovor s nositeljem/izvođačem predmeta, moguće je ispunjavanje studentskih obaveza i polaganje kolegija na daljinu.
  • Kolegiji Timsko istraživanje i Projektni rad na nastavničkom smjeru podrazumijevaju istraživanje odn. rad na temu nastave i obrazovanja.
  • Nastava se održava na hrvatskom, engleskom i japanskom jeziku.
  • Završetkom nastavničkog smjera jednopredmetnog diplomskog studija japanologije stiče se naziv: Magistar/magistrica japanologije i edukacije japanskoga jezika.

[1] Upisuje se O ukoliko je predmet obvezan ili I ukoliko je predmet izborni. Prvo se nabrajaju obvezni predmeti.