POVIJEST:
Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij Povijest

Ispis predmeta
Povijest
1. semestar, 1. godina
ECTS Edukacijski paket 1 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1 INFO
ECTS Jezici za povjesničare POV DIPL 1 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski jezik za povjesničare I. (79259)
Milanović, Z.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istarska obitelj na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka (55643)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Istra u ranom srednjem vijeku (55640)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (78068)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija (55645)
Kurelić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Habsburška Monarhija od prosvijećenog apsolutizma do raspada (156811)
Dabo, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest srednje i jugoistočne Europe u XIX. st. (169005)
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj (133401)
Duda, I.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
ECTS POVID1
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
1, 3 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
1, 3 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
0,0,0
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (157868)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kulturnom baštinom (88900)
Golja, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
0,0,0
45
(15PK+30P )
1, 3 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (MODERNA I SUVREMENA POVIJEST) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Naša sloga: između europskih i nacionalnih ideja (53348)
Šetić, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Povijest predrasuda i diskriminacije od početka XX. st. do danas (168925)
Milovan Delić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
1.0 Terenska nastava III (156836)
0,0,0
30
(30PK )
1, 3 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (SREDNJI I RANI NOVI VIJEK) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kulturno-povijesne znamenitosti Buzeštine (185277)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Novovjekovna povijest južne Istre (118590)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Povijest i kultura prehrane u srednjem i ranom novom vijeku (133514)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Povijest kristijanizacije (156838)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (STARA POVIJEST) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija rimske rustične vile (53355)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Povijest krajolika starog Sredozemlja (156837)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(15A+30P )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Edukacijski paket 2 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132487)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti I. (53370)
Levak, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
ECTS Jezici za povjesničare POV DIPL 2 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski jezik za povjesničare II. (79260)
Milanović, Z.
0,0,0
3
(1A+1P+1S )
2, 4 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Apeninski poluotok u srednjem vijeku (55642)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatsko rodovsko plemstvo (55641)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Križarski pohodi (55644)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Umijeće ratovanja u kasnoj antici i srednjem vijeku (133399)
Kurelić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 6 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istra i Rijeka za francuske uprave (55650)
Šetić, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III. (85001)
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Raseljenička kriza za osmanske ugroze (55649)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Sjedinjene Američke Države u Hladnom ratu (169006)
Milovan Delić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS POVID2
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (41975)
Mandić, D.
0,0,0
15
(15P )
2, 4 INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42002)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska renesansna književnost (116889)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2, 4 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
2, 4 INFO
5.0 Kulturne industrije (88914)
Dujmović, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
0,0,0
30
(15A+15S )
2, 4 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146614)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
0,0,0
45
(15P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Putopisna književnost (88927)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (157981)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska književnost (42020)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Svjetska književnost II (169271)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava III (izborna) (184639)
Duda, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava II. (izborna) (186502)
Levak, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava I. (izborna) (186501)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (85741)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (53373)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (57106)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (163274)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4 INFO
2.0 Vježbe iz kurzivne humanistike (118635)
Bertoša, S.
0,0,0
15
(15A )
2, 4 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (MODERNA I SUVREMENA POVIJEST) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ostvarenje suvremene hrvatske države (97192)
Šetić, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Povijest bolesti u Europi u 19. i 20. stoljeću (133515)
Milovan Delić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 3, 4 INFO
4.0 Procesi nacionalne integracije i modernizacije u hr. zemljama u XIX. st. (53347)
Dabo, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (ostali predmeti) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Povijesna demografija (53367)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (SREDNJI I RANI NOVI VIJEK) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Terenska nastava II. (156835)
Levak, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
4.0 Venecija između uspona i pada (53341)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Žena u istočnojadranskim komunalnim društvima (53343)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Židovi u srednjem vijeku (156839)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (STARA POVIJEST) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Gospodarska povijest antike (161193)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Povijest civilizacija Sredozemlja (53353)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava I. (156834)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Edukacijski paket 1 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istarska obitelj na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka (55643)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Istra u ranom srednjem vijeku (55640)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (78068)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija (55645)
Kurelić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Habsburška Monarhija od prosvijećenog apsolutizma do raspada (156811)
Dabo, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest srednje i jugoistočne Europe u XIX. st. (169005)
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj (133401)
Duda, I.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
ECTS POVID1
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
1, 3 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
1, 3 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
0,0,0
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (157868)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kulturnom baštinom (88900)
Golja, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
0,0,0
45
(15PK+30P )
1, 3 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (MODERNA I SUVREMENA POVIJEST) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Naša sloga: između europskih i nacionalnih ideja (53348)
Šetić, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Povijest predrasuda i diskriminacije od početka XX. st. do danas (168925)
Milovan Delić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
1.0 Terenska nastava III (156836)
0,0,0
30
(30PK )
1, 3 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (SREDNJI I RANI NOVI VIJEK) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kulturno-povijesne znamenitosti Buzeštine (185277)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Novovjekovna povijest južne Istre (118590)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Povijest i kultura prehrane u srednjem i ranom novom vijeku (133514)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Povijest kristijanizacije (156838)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (STARA POVIJEST) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija rimske rustične vile (53355)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Povijest krajolika starog Sredozemlja (156837)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(15A+30P )
1, 3 INFO
4.0 Povijest bolesti u Europi u 19. i 20. stoljeću (133515)
Milovan Delić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 3, 4 INFO
ECTS Strani jezici za pov. 3 sem dipl
=> Izabrati jedan od predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski jezik za povjesničare I. (79259)
Milanović, Z.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Unutarnja izbornost MODERNA I SUVREMENA POVIJEST (dipl.) 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje moderne povijesti (168913)
Šetić, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
5.0 Istraživanje suvremene povijesti (168914)
Duda, I.
1,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
2.0 Radionica za modernu povijest (168915)
Šetić, N.
0,0,0
30
(15PK+15S )
3 INFO
2.0 Radionica za suvremenu povijest (85007)
Duda, I.
1,0,0
30
(15A+15S )
3 INFO
ECTS Unutarnja izbornost POV (dipl) 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I (53400)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III (53402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
3 INFO
6.0 Metodička praksa (studij povijesti) (79254)
Levak, M.
0,0,0
30
(30PK )
3 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti II. (53371)
Levak, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
ECTS Unutarnja izbornost SREDNJI I RANI NOVI VIJEK (dipl.) 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje ranonovovjekovne povijesti (168911)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
5.0 Istraživanje srednovjekovne povijesti (168910)
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
2.0 Radionica za ranonovovjekovnu povijest (133516)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(15A+15S )
3 INFO
2.0 Radionica za srednjovjekovnu povijest (168912)
0,0,0
30
(15PK+15S )
3 INFO
ECTS Unutarnja izbornost STARA POVIJEST (dipl.) 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje stare povijesti (168908)
Matijašić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
2.0 Radionica za staru povijest (168909)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
30
(15PK+15S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (66135)
0,0,0
840
(840S )
4 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132487)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti I. (53370)
Levak, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Apeninski poluotok u srednjem vijeku (55642)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatsko rodovsko plemstvo (55641)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Križarski pohodi (55644)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Umijeće ratovanja u kasnoj antici i srednjem vijeku (133399)
Kurelić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 6 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istra i Rijeka za francuske uprave (55650)
Šetić, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III. (85001)
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Raseljenička kriza za osmanske ugroze (55649)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Sjedinjene Američke Države u Hladnom ratu (169006)
Milovan Delić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS POVID2
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (41975)
Mandić, D.
0,0,0
15
(15P )
2, 4 INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42002)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska renesansna književnost (116889)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2, 4 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
2, 4 INFO
5.0 Kulturne industrije (88914)
Dujmović, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
0,0,0
30
(15A+15S )
2, 4 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146614)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
0,0,0
45
(15P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Putopisna književnost (88927)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (157981)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska književnost (42020)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Svjetska književnost II (169271)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava III (izborna) (184639)
Duda, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava II. (izborna) (186502)
Levak, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava I. (izborna) (186501)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (85741)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (53373)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (57106)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (163274)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4 INFO
2.0 Vježbe iz kurzivne humanistike (118635)
Bertoša, S.
0,0,0
15
(15A )
2, 4 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (MODERNA I SUVREMENA POVIJEST) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ostvarenje suvremene hrvatske države (97192)
Šetić, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Povijest bolesti u Europi u 19. i 20. stoljeću (133515)
Milovan Delić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 3, 4 INFO
4.0 Procesi nacionalne integracije i modernizacije u hr. zemljama u XIX. st. (53347)
Dabo, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (ostali predmeti) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Povijesna demografija (53367)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (SREDNJI I RANI NOVI VIJEK) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Terenska nastava II. (156835)
Levak, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
4.0 Venecija između uspona i pada (53341)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Žena u istočnojadranskim komunalnim društvima (53343)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Židovi u srednjem vijeku (156839)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (STARA POVIJEST) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Gospodarska povijest antike (161193)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Povijest civilizacija Sredozemlja (53353)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava I. (156834)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
ECTS Strani jezici za pov. 4 sem dipl
=> Izabrati jedan od predmeta
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski jezik za povjesničare II. (79260)
Milanović, Z.
0,0,0
3
(1A+1P+1S )
2, 4 INFO
ECTS Unutarnja izbornost POVIJEST (dipl) 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II (53401)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (53403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Edukacijski paket 1 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (dipl.) (181413)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo (42754)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1 INFO
ECTS Jezici za povjesničare POV DIPL 1 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski jezik za povjesničare I. (79259)
Milanović, Z.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istarska obitelj na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka (55643)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Istra u ranom srednjem vijeku (55640)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (78068)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija (55645)
Kurelić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Habsburška Monarhija od prosvijećenog apsolutizma do raspada (156811)
Dabo, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Povijest srednje i jugoistočne Europe u XIX. st. (169005)
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj (133401)
Duda, I.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
ECTS POVID1
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
1, 3 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
1, 3 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
0,0,0
15
(15P )
1, 3 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (157868)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3 INFO
5.0 Upravljanje kulturnom baštinom (88900)
Golja, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
0,0,0
45
(15PK+30P )
1, 3 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (MODERNA I SUVREMENA POVIJEST) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Naša sloga: između europskih i nacionalnih ideja (53348)
Šetić, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Povijest predrasuda i diskriminacije od početka XX. st. do danas (168925)
Milovan Delić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
1.0 Terenska nastava III (156836)
0,0,0
30
(30PK )
1, 3 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (SREDNJI I RANI NOVI VIJEK) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kulturno-povijesne znamenitosti Buzeštine (185277)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Novovjekovna povijest južne Istre (118590)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Povijest i kultura prehrane u srednjem i ranom novom vijeku (133514)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Povijest kristijanizacije (156838)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (STARA POVIJEST) zimski sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija rimske rustične vile (53355)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Povijest krajolika starog Sredozemlja (156837)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(15A+30P )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Edukacijski paket 2 sem dipl
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132483)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132484)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (dipl.) (181415)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132485)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132487)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
3.0 Metodika nastave povijesti I. (53370)
Levak, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
0,0,0
30
(15A+15P )
2, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2 INFO
ECTS Jezici za povjesničare POV DIPL 2 sem
=> Odabrati strani jezik
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski jezik za povjesničare II. (79260)
Milanović, Z.
0,0,0
3
(1A+1P+1S )
2, 4 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Apeninski poluotok u srednjem vijeku (55642)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatsko rodovsko plemstvo (55641)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Križarski pohodi (55644)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Umijeće ratovanja u kasnoj antici i srednjem vijeku (133399)
Kurelić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 6 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istra i Rijeka za francuske uprave (55650)
Šetić, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III. (85001)
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Raseljenička kriza za osmanske ugroze (55649)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Sjedinjene Američke Države u Hladnom ratu (169006)
Milovan Delić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS POVID2
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (41975)
Mandić, D.
0,0,0
15
(15P )
2, 4 INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42002)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Hrvatska renesansna književnost (116889)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2, 4 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
2, 4 INFO
5.0 Kulturne industrije (88914)
Dujmović, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
0,0,0
30
(15A+15S )
2, 4 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146614)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
0,0,0
45
(15P+30S )
2, 4 INFO
5.0 Putopisna književnost (88927)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (157981)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Suvremena hrvatska književnost (42020)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Svjetska književnost II (169271)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava III (izborna) (184639)
Duda, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava II. (izborna) (186502)
Levak, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava I. (izborna) (186501)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (85741)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (53373)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (57106)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (163274)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4 INFO
2.0 Vježbe iz kurzivne humanistike (118635)
Bertoša, S.
0,0,0
15
(15A )
2, 4 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (MODERNA I SUVREMENA POVIJEST) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ostvarenje suvremene hrvatske države (97192)
Šetić, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Povijest bolesti u Europi u 19. i 20. stoljeću (133515)
Milovan Delić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 3, 4 INFO
4.0 Procesi nacionalne integracije i modernizacije u hr. zemljama u XIX. st. (53347)
Dabo, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (ostali predmeti) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Povijesna demografija (53367)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (SREDNJI I RANI NOVI VIJEK) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Terenska nastava II. (156835)
Levak, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO
4.0 Venecija između uspona i pada (53341)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Žena u istočnojadranskim komunalnim društvima (53343)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Židovi u srednjem vijeku (156839)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
ECTS Predmeti Povijest (dipl.) (STARA POVIJEST) ljetni sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Gospodarska povijest antike (161193)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Povijest civilizacija Sredozemlja (53353)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
1.0 Terenska nastava I. (156834)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4 INFO