Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nastava

Nastavni ciljevi  studija Talijanski jezik i književnost:

 • pružiti ljudima različite životne dobi mogućnost obrazovanja i usavršavanja o osnovama talijanske kulture i civilizacije, odnosno talijanske materijalne i nematerijalne kulturne i umjetničke baštine,
 • osnažiti i usavršiti teorijska jezična znanja i praktične komunikacijske vještine studenata u vidu stjecanja viših jezičnih kompetencija te unaprjeđenja komunikacijske učinkovitosti i interkulturalne kompetencije, 
 • prenijeti temeljna znanja i vještina potrebne za analizu i interpretaciju talijanske književne i kulturne baštine u europskom civilizacijskom i kulturološkom kontekstu u povijesnoj i suvremenoj perspektivi,
 • prenijeti temeljna znanja i vještine potrebne za razlikovanje i uporabu tradicionalnih jezičnih metoda i suvremenih metoda primijenjene lingvistike, 
 • prenijeti temeljna znanja i vještine potrebne za primjenu prevoditeljskih teorija i metoda u okviru različitih stilističko-funkcionalnih tekstova  u okviru književnog i poslovnog prevođenja,
 • prenijeti temeljna znanja o višejezičnosti i višekulturalnosti istarskog područja, kao okosnicama njegove baštine i civilizacijskog dosega,
 • prenijeti temeljna znanja i razviti vještine kritičkog promišljanja iz područja značajnih humanističkih i društvenih znanosti poput sociologije, filozofije, antropologije i estetike komunikacije, u vidu proučavanja talijanskog identiteta, kulture i civilizacije,
 • prenijeti temeljna znanja iz područja odgojno-obrazovnih znanosti poput psihologije, pedagogije i didaktike za stjecanje potrebnih vještina i znanja za samostalan rad u nastavi talijanskog jezika kao materinskog, drugog ili stranog jezika i talijanske književnosti.

Studij talijanskog jezika i književnosti izvodi se na dvije razine: 

 1. Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij u trajanju od tri godine ili ukupno 6 semestara i završetkom kojeg student stječe akademski naziv prvostupnika (baccalaureus)  talijanskog jezika i književnosti – ukupno 180 ECTS bodova,
 2. Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij u trajanju od dvije godine ili ukupno 4 semestra i završetkom kojeg student stječe akademski naziv magistra talijanskog jezika i književnosti – ukupno 120 ECTS bodova

Na poslijediplomskoj razini izvodi se i:

 • Poslijediplomski specijalistički studij Prevođenje u okviru hrvatsko-talijanske dvojezičnosti u trajanju od 2 semestra (s mogućnošću upisa predsemestra) i završetkom kojeg student stječe akademski naziv sveučilišnog specijalista hrvatsko-talijanskog prevođenja – ukupno 60 ECTS bodova.

Način organizacije nastave

Pored nastave koja se održava u dvoranama, studenti sudjeluju u terenskoj nastavi, imaju mogućnost sudjelovanja na stručnim studijskim putovanjima u zemlji i inozemstvu, međunarodnim ljetnim školama i tečajevima usavršavanja talijanskog jezika i talijanske kulture te međunarodnih odnosa.  Nadalje, studenti mogu sudjelovati u aktivnostima međunarodne suradnje i mobilnosti u okviru ERASMUS+ i CEEPUS programa te drugih bilateralnih projekata i razmjena s partnerskim sveučilištima diljem Europe. Ujedno, uključeni su u prevoditeljske angažmane u okviru lokalnih i međunarodnih kulturnih manifestacija, sudjeluju u organizaciji međunarodnih studentskih konferencija, znanstvenih skupova i seminara, izdaju studentski časopis te imaju mogućnost pohađanja seminara za usavršavanje učitelja i nastavnika talijanskog jezika registriranih pri Agenciji za odgoj i obrazovanje na kojima gostuju eminentni profesori i stručnjaci iz Italije i Hrvatske, a koji se jednom godišnje održavaju na Odsjeku. U sklopu nastave organiziraju se brojna gostujuća predavanja i radionice te se kontinuirano potiče aktivna participacija studenata u nastavi kroz posebne metode podučavanja koje primjenjuju nastavnici koji su uključeni u ovaj studijski program, među kojima ubrajamo i eminentne profesore s talijanskih i američkih sveučilišta.