Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Matan, A.
-
30
15S+15A
1
4.0
30
30P
1
5.0
Matijašić, R.
-
45
45P
1
5.0
Gerometta, K.
45
45P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Bulić, D.
30
30P
2
2.0
Matan, A.
30
15S+15A
2
3.0
Kalafatić, H.
-
30
30P
2
3.0
Buršić-Matijašić, K.; Matijašić, R.; Bulić, D.
-
90
90PK
2
ECTS Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Gerometta, K.
30
30P
2, 4, 6
5.0
Kurelić, R.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matijašić, R.
-
45
30P+15A
3
4.0
Gerometta, K.
-
60
30P+30PK
3
3.0
-
30
15P+15PK
3
ECTS Izborna grupa dvop. pred ARHEOL zimski sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Buršić-Matijašić, K.
-
45
30P+15S
3, 5
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
3, 5
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
3, 5
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
3, 5
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
3, 5
6.0
-
60
30P+30S
3, 5
5.0
Golja, T.; Urošević, N.
-
60
30P+30S
3, 5
3.0
Radović, S.
-
30
30P
3, 5
6.0
Bulić, D.
-
45
30P+15S
3, 5
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
90
90PK
4
3.0
Zubin Ferri, T.
-
45
35P+10S
4
5.0
-
45
45P
4
ECTS Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Gerometta, K.
30
30P
2, 4, 6
5.0
Kurelić, R.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30P
5
3.0
-
30
15P+15PK
5
4.0
-
30
30P
5
ECTS Izborna grupa dvop. pred ARHEOL zimski sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Buršić-Matijašić, K.
-
45
30P+15S
3, 5
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
3, 5
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
3, 5
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
3, 5
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
3, 5
6.0
-
60
30P+30S
3, 5
5.0
Golja, T.; Urošević, N.
-
60
30P+30S
3, 5
3.0
Radović, S.
-
30
30P
3, 5
6.0
Bulić, D.
-
45
30P+15S
3, 5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15PK
6
3.0
-
90
90PK
6
3.0
Mustač, S.
-
30
30P
6
ECTS Izborna grupa dvop. Arheologija., završni rad FF
=> odabrati jedan od završnog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
90
90A
6
3.0
-
90
90A
6
ECTS Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Gerometta, K.
30
30P
2, 4, 6
5.0
Kurelić, R.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Matan, A.
-
30
15S+15A
1
4.0
30
30P
1
5.0
Matijašić, R.
-
45
45P
1
5.0
Gerometta, K.
45
45P
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Bulić, D.
30
30P
2
2.0
Matan, A.
30
15S+15A
2
3.0
Kalafatić, H.
-
30
30P
2
3.0
Buršić-Matijašić, K.; Matijašić, R.; Bulić, D.
-
90
90PK
2
ECTS Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Gerometta, K.
30
30P
2, 4, 6
5.0
Kurelić, R.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matijašić, R.
-
45
30P+15A
3
4.0
Gerometta, K.
-
60
30P+30PK
3
3.0
-
30
15P+15PK
3
ECTS Izborna grupa dvop. pred ARHEOL zimski sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Buršić-Matijašić, K.
-
45
30P+15S
3, 5
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
3, 5
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
3, 5
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
3, 5
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
3, 5
6.0
-
60
30P+30S
3, 5
5.0
Golja, T.; Urošević, N.
-
60
30P+30S
3, 5
3.0
Radović, S.
-
30
30P
3, 5
6.0
Bulić, D.
-
45
30P+15S
3, 5
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
90
90PK
4
3.0
Zubin Ferri, T.
-
45
35P+10S
4
5.0
-
45
45P
4
ECTS Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Gerometta, K.
30
30P
2, 4, 6
5.0
Kurelić, R.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30P
5
3.0
-
30
15P+15PK
5
4.0
-
30
30P
5
ECTS Izborna grupa dvop. pred ARHEOL zimski sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Buršić-Matijašić, K.
-
45
30P+15S
3, 5
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
3, 5
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
3, 5
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
3, 5
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
3, 5
6.0
-
60
30P+30S
3, 5
5.0
Golja, T.; Urošević, N.
-
60
30P+30S
3, 5
3.0
Radović, S.
-
30
30P
3, 5
6.0
Bulić, D.
-
45
30P+15S
3, 5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15PK
6
3.0
-
90
90PK
6
3.0
Mustač, S.
-
30
30P
6
ECTS Izborna grupa dvop. Arheologija., završni rad FF
=> odabrati jedan od završnog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
90
90A
6
3.0
-
90
90A
6
ECTS Izborna grupa dvop. pred ARHEOL ljetni sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
2, 4, 6
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Gerometta, K.
30
30P
2, 4, 6
5.0
Kurelić, R.
-
45
30P+15S
2, 4, 6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj