Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O studiju

Akademski naziv

Sveučilišna prvostupnica/sveučilišni prvostupnik arheologije (univ. bacc. archeol.)

Minimalni broj ECTS bodova potrebnih da bi student završio dvopredmetni studijski program:

  • 180 ECTS bodova (90 ECTS bodova na studiju arheologije).

Uvjeti za upis dvopredmetnog prijediplomskog studija arheologije dostupni su na stranici www.postani-student.hr.

Ispiti se polažu tijekom redovitih ispitnih rokova (zimski, ljetni, jesenski) i izvanrednih rokova tijekom semestra. Svi ispitni rokovi objavljuju se početkom tekuće akademske godine. Redoslijed polaganja ispita je slobodan.

Tijekom VI. semestra student uz pomoć mentora piše završni rad koji donosi 6 bodova. Dvopredmetni studenti biraju na kojoj će studijskoj grupi pisati rad. Rad je opsega 20-30 kartica (36.000-54.000 znakova).

Detaljne informacije o svakom upisanom predmetu, ispitne i ostale studentske obveze, silab te aktualne obavijesti dostupni su na studentskom intranetu (https://student.unipu.hr). Na svakoj stranici predmeta nalazi se i poveznica prema e-učenje stranici predmeta.

Studenti mogu pratiti razne obavijesti i na:

Mogućnosti nastavka studija na višoj razini

Do osnutka diplomskog studija arheologije na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli studenti mogu nastaviti studij na diplomskim studijima arheologije Filozofskoga fakuteta u Zagrebu i Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, kao i upisom srodnih studija u inozemstvu.

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli je nastavak studija na višoj razini trenutačno moguć na već postojećim diplomskim humanističkim studijskim programima. S obzirom na to da se prijedlogom programa prijediplomskoga studija arheologije predviđa dvopredmetnost studija moguć je nastavak studija na jednopredmetnim diplomskim programima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, (jednopredmetni studiji povijesti, latinskog jezika i rimske književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, japanskog jezika i kulture), kao i na diplomskim studijima drugih sastavnica Sveučilišta (npr. diplomski studij kulture i turizma). 

Nakon uspješne uspostave prijediplomskog dvopredmetnog sveučilišnog studija arheologije, predviđeno je pokretanje diplomskoga sveučilišnog studija arheologije koji će studentima omogućiti višu razinu usavršavanja na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli i u tom području.