Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Engleski jezik i književnost

O studiju

Studijski program usmjeren je na stjecanje teorijsko-istraživačkih i praktičnih spoznaja o jezičnim, književnim, kulturološkim i drugim specifičnostima širega anglističkoga prostora.

Odabirom izbornih predmeta, studenti se mogu obrazovati u tri smjera:

 1. Pedagoški (stjecanje osnovnih kompetencija za buduće učitelje engleskoga jezika)
 2. Opći znanstveno-kulturološki (stjecanje osnovnih kompetencija za daljnje znanstveno-kulturološko obrazovanje na području književnosti, prevođenja)
 3. Turistički (stjecanje osnovnih kompetencija za rad na engleskome jeziku u turizmu)

Engleski jezik i književnost moguće je studirati u kombinaciji sa sljedećim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu:

Studij traje tri godine ili šest semestara.

Student stječe 180 bodova (90 bodova na studiju anglistike).

Studij je akreditiran i sufinanciran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Završetkom studija studenti stječu naslov: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica engleskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. angl.)

Predviđeno je da prvostupnici mogu nastaviti studij upisom diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu u Puli.

Ishodi učenja

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa i kompetencije koje se stječu završetkom studijskog programa

Nakon završetka studija studenti će moći:

 • opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije engleskoga jezika i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 • opisati i objasniti dijelove engleske rečenice i njihovu ulogu u komunikaciji
 • protumačiti i objasniti tekstove na engleskom jeziku standardnog diskursa
 • preoblikovati tekstove na engleskome jeziku do prihvatljive razine jezičnog oblikovanja
 • samostalno prevesti s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski tekstove standardne razine složenosti
 • opisati i objasniti značajke kulture zemalja engleskoga govornog područja
 • istražiti, usporediti i komentirati značajke kultura zemalja engleskoga govornog područja
 • prepoznati i objasniti osnovne pojmove kritičke analize književnoga djela
 • istražiti i komentirati značajke i specifičnosti u razvoju književnosti engleskoga govornog područja
 • primijeniti književnokritičku metodologiju za analizu književnih djela engleskoga govornog područja

Popis kolegija za studijske kombinacije (upisane do ak. god. 2018./2019.)

Popis kolegija (od ak. god. 2019./2020.)


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik 1 (189411)
Šamo, R.
- 60
(60SJ)
1 INFO
4.0 Uvod u studij engleske književnosti (227352)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Uvod u studij engleskog jezika (189409)
Šamo, R.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 1.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Britanska kultura i civilizacija (189412)
Šamo, R.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200461)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Temeljni lingvistički pojmovi (189413)
Šamo, R.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fonetika i fonologija engleskog jezika (213323)
Petrović, I.
- 60
(30P+30SJ)
2 INFO
4.0 Književnost britanskog romantizma (213325)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S)
2 INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik 2 (189421)
Šamo, R.
- 60
(60SJ)
2 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Američka kultura i civilizacija (189422)
Šamo, R.
1,1,1
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (200464)
Plavšić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Sociolingvistika (227646)
- 30
(30P)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Književnost britanskog realizma (213327)
Šepić, T.
- 60
(45P+15S)
3 INFO
4.0 Morfosintaksa engleskog jezika (213326)
Šamo, R.
- 45
(30P+15SJ)
3 INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik 3 (200844)
Šamo, R.
- 60
(60SJ)
3 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 3.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja književnost na engleskom jeziku (227787)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I. (64898)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
3, 5 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
3.0 Teorija jezika i kultura u doticaju / Teoria delle lingue e delle culture in contatto (158397)
Tamaro, S.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Moderna britanska književnost (213329)
Grbić, I.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Semantika engleskog jezika (213328)
Brala-Vukanović, M.
- 60
(30P+30SJ)
4 INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik 4 (200855)
Šamo, R.
- 60
(60SJ)
4 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 4.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Indija u engleskoj i američkoj književnosti (227354)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
4 INFO
3.0 Njemački jezik II. (64900)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Psiholingvistika (65045)
Šamo, R.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
4 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Književna kritika (213330)
Grbić, I.
- 60
(60P)
5 INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik 5 (213332)
Vunić, K.
- 60
(60SJ)
5 INFO
4.0 Uvod u američku književnost (213331)
Mikulan, K.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 5.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I. (64898)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III. (64891)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
5 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
3, 5 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
5 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
3.0 Transmedijski storytelling na engleskom jeziku (227356)
- 30
(15P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik u prostoru i vremenu (227358)
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Shakespeare i njegovi suvremenici (213334)
Grbić, I.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik 6 (213336)
- 60
(60SJ)
6 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. Engleski jezik i knjiž.., završni rad FF
=> odabrati jedan od završnog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Završni rad - Engleski jezik i književnost (227285)
- 90
(90A)
6 INFO
3.0 Završni rad - Engleski jezik i književnost (istraživanje) (227286)
- 90
(90A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 6.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik 1 (189411)
Šamo, R.
- 60
(60SJ)
1 INFO
4.0 Uvod u studij engleske književnosti (227352)
- 45
(30P+15S)
1 INFO
4.0 Uvod u studij engleskog jezika (189409)
Šamo, R.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 1.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Britanska kultura i civilizacija (189412)
Šamo, R.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200461)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Temeljni lingvistički pojmovi (189413)
Šamo, R.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Fonetika i fonologija engleskog jezika (213323)
Petrović, I.
- 60
(30P+30SJ)
2 INFO
4.0 Književnost britanskog romantizma (213325)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S)
2 INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik 2 (189421)
Šamo, R.
- 60
(60SJ)
2 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Američka kultura i civilizacija (189422)
Šamo, R.
1,1,1
30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (200464)
Plavšić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Sociolingvistika (227646)
- 30
(30P)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Književnost britanskog realizma (213327)
Šepić, T.
- 60
(45P+15S)
3 INFO
4.0 Morfosintaksa engleskog jezika (213326)
Šamo, R.
- 45
(30P+15SJ)
3 INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik 3 (200844)
Šamo, R.
- 60
(60SJ)
3 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 3.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Dječja književnost na engleskom jeziku (227787)
- 30
(15P+15S)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I. (64898)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
3, 5 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
3.0 Teorija jezika i kultura u doticaju / Teoria delle lingue e delle culture in contatto (158397)
Tamaro, S.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Moderna britanska književnost (213329)
Grbić, I.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
4.0 Semantika engleskog jezika (213328)
Brala-Vukanović, M.
- 60
(30P+30SJ)
4 INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik 4 (200855)
Šamo, R.
- 60
(60SJ)
4 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 4.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Indija u engleskoj i američkoj književnosti (227354)
- 30
(15P+15S)
4 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
4 INFO
3.0 Njemački jezik II. (64900)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Psiholingvistika (65045)
Šamo, R.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
4 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Književna kritika (213330)
Grbić, I.
- 60
(60P)
5 INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik 5 (213332)
Vunić, K.
- 60
(60SJ)
5 INFO
4.0 Uvod u američku književnost (213331)
Mikulan, K.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 5.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3, 4, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I. (64898)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III. (64891)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
5 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S)
5 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
3, 5 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
5 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
3.0 Transmedijski storytelling na engleskom jeziku (227356)
- 30
(15P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik u prostoru i vremenu (227358)
- 45
(15P+30S)
6 INFO
4.0 Shakespeare i njegovi suvremenici (213334)
Grbić, I.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
4.0 Suvremeni engleski jezik 6 (213336)
- 60
(60SJ)
6 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. Engleski jezik i knjiž.., završni rad FF
=> odabrati jedan od završnog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Završni rad - Engleski jezik i književnost (227285)
- 90
(90A)
6 INFO
3.0 Završni rad - Engleski jezik i književnost (istraživanje) (227286)
- 90
(90A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 6.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Psihologija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji (200467)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj