Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Engleski jezik i književnost

O studiju

Studijski program usmjeren je na stjecanje teorijsko-istraživačkih i praktičnih spoznaja o jezičnim, književnim, kulturološkim i drugim specifičnostima širega anglističkoga prostora.

Odabirom izbornih predmeta, studenti se mogu obrazovati u tri smjera:

 1. Pedagoški (stjecanje osnovnih kompetencija za buduće učitelje engleskoga jezika)
 2. Opći znanstveno-kulturološki (stjecanje osnovnih kompetencija za daljnje znanstveno-kulturološko obrazovanje na području književnosti, prevođenja)
 3. Turistički (stjecanje osnovnih kompetencija za rad na engleskome jeziku u turizmu)

Engleski jezik i književnost moguće je studirati u kombinaciji sa sljedećim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu:

Studij traje tri godine ili šest semestara.

Student stječe 180 bodova (90 bodova na studiju anglistike).

Studij je akreditiran i sufinanciran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Završetkom studija studenti stječu naslov: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica engleskoga jezika i književnosti (univ. bacc. philol. angl.)

Predviđeno je da prvostupnici mogu nastaviti studij upisom diplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu u Puli.

Ishodi učenja

Predviđeni ishodi učenja studijskog programa i kompetencije koje se stječu završetkom studijskog programa

Nakon završetka studija studenti će moći:

 • opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije engleskoga jezika i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 • opisati i objasniti dijelove engleske rečenice i njihovu ulogu u komunikaciji
 • protumačiti i objasniti tekstove na engleskom jeziku standardnog diskursa
 • preoblikovati tekstove na engleskome jeziku do prihvatljive razine jezičnog oblikovanja
 • samostalno prevesti s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski tekstove standardne razine složenosti
 • opisati i objasniti značajke kulture zemalja engleskoga govornog područja
 • istražiti, usporediti i komentirati značajke kultura zemalja engleskoga govornog područja
 • prepoznati i objasniti osnovne pojmove kritičke analize književnoga djela
 • istražiti i komentirati značajke i specifičnosti u razvoju književnosti engleskoga govornog područja
 • primijeniti književnokritičku metodologiju za analizu književnih djela engleskoga govornog područja

Popis kolegija za studijske kombinacije (upisane do ak. god. 2018./2019.)

Popis kolegija (od ak. god. 2019./2020.)


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šamo, R.
-
60
60SJ
1
4.0
Paoletić, V.
-
45
30P+15S
1
4.0
Šamo, R.
-
45
30P+15S
1
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 1.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Šamo, R.
-
30
15P+15S
1
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1
3.0
-
30
15P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šamo, R.
-
60
30P+30SJ
2
4.0
Grbić, I.
-
60
45P+15S
2
4.0
Šamo, R.
-
60
60SJ
2
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Šamo, R.
30
15P+15S
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
3.0
-
30
30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šepić, T.; Matek, L.
-
60
45P+15S
3
4.0
Šamo, R.; Dobrić Basaneže, K.
45
30P+15SJ
3
4.0
Šamo, R.
-
60
60SJ
3
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 3.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Paoletić, V.
-
30
15P+15S
3
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
3
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
3
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
3
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
3
3.0
Blagoni, R.
-
30
30P
3
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Grbić, I.
-
45
30P+15S
4
4.0
Brala-Vukanović, M.
-
60
30P+30SJ
4
4.0
Šamo, R.
-
60
60SJ
4
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 4.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
4
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
4
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
4
3.0
Kadum, S.
-
30
15P+15S
4
3.0
Šamo, R.
-
30
15P+15S
4
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
4
3.0
Fioretti, F.
-
30
15P+15S
4
3.0
Diković, M.
30
15P+15S
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Grbić, I.
-
60
60P
5
4.0
Vunić, K.
-
60
60SJ
5
4.0
Matas, G.
-
45
30P+15S
5
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 5.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
5
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
5
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
5
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
5
3.0
Matković, R.
30
15P+15S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šamo, R.; Kurelić, R.
-
45
15P+30S
6
4.0
Novaković, N.
-
45
30P+15S
6
4.0
-
60
60SJ
6
ECTS Izborna grupa dvop. Engleski jezik i knjiž.., završni rad FF
=> odabrati jedan od završnog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
90
90A
6
3.0
-
90
90A
6
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 6.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Šamo, R.; Paoletić, V.
-
30
15P+15S
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
6
3.0
Šamo, R.
-
30
15P+15S
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šamo, R.
-
60
60SJ
1
4.0
Paoletić, V.
-
45
30P+15S
1
4.0
Šamo, R.
-
45
30P+15S
1
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 1.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Šamo, R.
-
30
15P+15S
1
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1
3.0
-
30
15P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šamo, R.
-
60
30P+30SJ
2
4.0
Grbić, I.
-
60
45P+15S
2
4.0
Šamo, R.
-
60
60SJ
2
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Šamo, R.
30
15P+15S
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
3.0
-
30
30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šepić, T.; Matek, L.
-
60
45P+15S
3
4.0
Šamo, R.; Dobrić Basaneže, K.
45
30P+15SJ
3
4.0
Šamo, R.
-
60
60SJ
3
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 3.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Paoletić, V.
-
30
15P+15S
3
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
3
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
3
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
3
3.0
Damiani, M.
-
30
15P+15S
3
3.0
Blagoni, R.
-
30
30P
3
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Grbić, I.
-
45
30P+15S
4
4.0
Brala-Vukanović, M.
-
60
30P+30SJ
4
4.0
Šamo, R.
-
60
60SJ
4
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 4.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15S
4
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
4
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
4
3.0
Kadum, S.
-
30
15P+15S
4
3.0
Šamo, R.
-
30
15P+15S
4
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
4
3.0
Fioretti, F.
-
30
15P+15S
4
3.0
Diković, M.
30
15P+15S
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Grbić, I.
-
60
60P
5
4.0
Vunić, K.
-
60
60SJ
5
4.0
Matas, G.
-
45
30P+15S
5
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 5.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15SJ
5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
5
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
5
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
5
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
5
3.0
Matković, R.
30
15P+15S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Šamo, R.; Kurelić, R.
-
45
15P+30S
6
4.0
Novaković, N.
-
45
30P+15S
6
4.0
-
60
60SJ
6
ECTS Izborna grupa dvop. Engleski jezik i knjiž.., završni rad FF
=> odabrati jedan od završnog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
90
90A
6
3.0
-
90
90A
6
ECTS Izborna grupa dvop. pred EJIK 6.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Šamo, R.; Paoletić, V.
-
30
15P+15S
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
6
3.0
Šamo, R.
-
30
15P+15S
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj