Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dvopredmetni prijediplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost

Naziv zanimanja (profil):

  • prvostupnik/prvostupnica hrvatskoga jezika i književnosti (područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika)

Razina kvalifikacije: 6

Obujam kvalifikacije: 180 ECTS

Uvjet: kvalifikacija na 4.2 razini (gimnazije i četverogodišnje strukovne škole)

Detaljnije:

 

Popis kolegija za studijske kombinacije (upisane do ak. god. 2018./2019.)

Popis kolegija (od ak. god. 2019./2020.)


Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
30P
1
3.0
Martinović, B.; Vitković Marčeta, V.
30
30A
1
3.0
Moretti, V.
-
45
30P+15A
1
2.0
Jelača, M.
30
15P+15A
1
2.0
Mihaljević, M.
30
15P+15A
1
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK 1.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
1
1.0
-
30
30PK
1
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Jelača, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1
3.0
Vitković Marčeta, V.
30
15P+15S
1
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Dulibić-Paljar, D.
-
30
15P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Martinović, B.
30
30P
2
2.0
Mihaljević, M.
30
15P+15A
2
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
30P
2
2.0
Martinović, B.
30
15P+15S
2
2.0
Jelača, M.
30
15P+15A
2
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
2
3.0
Mikulaco, D.
-
30
15P+15S
2
1.0
-
30
30PK
2
3.0
Srdanović, I.
-
60
30P+30A
2
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
2
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4, 6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
3
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
30P
3
3.0
Martinović, B.
30
30P
3
2.0
Fonović Cvijanović, T.
30
15P+15A
3
3.0
Jelača, M.; Moretti, V.
-
45
45P
3
2.0
Pliško, L.
30
30P
3
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK 3.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Pliško, L.
-
45
15P+30A
3
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
3
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
3
1.0
-
30
30PK
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
3
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Pliško, L.
30
30P
4
3.0
30
30P
4
2.0
Fonović Cvijanović, T.
30
30P
4
3.0
Fonović Cvijanović, T.
30
15P+15S
4
3.0
Jelača, M.
-
45
45P
4
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK 4.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
4
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
4, 6
1.0
-
30
30PK
4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
4
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
4
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4, 6
3.0
Pliško, L.
-
30
15P+15S
4
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Riman, K.
-
30
15P+15S
5
3.0
Fonović Cvijanović, T.
30
15P+15S
5
3.0
Koroman, B.
45
30P+15A
5
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK 5.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Mikulaco, D.
-
30
15P+15S
5
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
5
3.0
-
30
15P+15S
5
3.0
Riman, K.
-
30
15P+15S
5, 6
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
5
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
5
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
5
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Fonović Cvijanović, T.
30
15P+15S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Vitković Marčeta, V.
-
30
30P
6
3.0
Mikulaco, D.
-
45
30P+15A
6
2.0
Fonović Cvijanović, T.
30
30P
6
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK 6.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
6
3.0
Riman, K.
-
30
15P+15S
5, 6
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
6
3.0
Vukić, T.
45
15P+30SJ
6
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4, 6
3.0
Martinović, B.
45
15P+30A
6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
6
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4, 6
3.0
Koroman, B.
-
30
15P+15S
6
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK FF, završni rad
=> odabrati jedan od završnog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
90
90A
6
3.0
-
90
90A
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
30P
1
3.0
Martinović, B.; Vitković Marčeta, V.
30
30A
1
3.0
Moretti, V.
-
45
30P+15A
1
2.0
Jelača, M.
30
15P+15A
1
2.0
Mihaljević, M.
30
15P+15A
1
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK 1.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
1
1.0
-
30
30PK
1
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Jelača, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1
3.0
Vitković Marčeta, V.
30
15P+15S
1
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Dulibić-Paljar, D.
-
30
15P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Martinović, B.
30
30P
2
2.0
Mihaljević, M.
30
15P+15A
2
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
30P
2
2.0
Martinović, B.
30
15P+15S
2
2.0
Jelača, M.
30
15P+15A
2
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
2
3.0
Mikulaco, D.
-
30
15P+15S
2
1.0
-
30
30PK
2
3.0
Srdanović, I.
-
60
30P+30A
2
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
2
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
2
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4, 6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
-
30
15P+15A
3
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
30P
3
3.0
Martinović, B.
30
30P
3
2.0
Fonović Cvijanović, T.
30
15P+15A
3
3.0
Jelača, M.; Moretti, V.
-
45
45P
3
2.0
Pliško, L.
30
30P
3
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK 3.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Pliško, L.
-
45
15P+30A
3
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
3
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
3
1.0
-
30
30PK
3
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
3
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Pliško, L.
30
30P
4
3.0
30
30P
4
2.0
Fonović Cvijanović, T.
30
30P
4
3.0
Fonović Cvijanović, T.
30
15P+15S
4
3.0
Jelača, M.
-
45
45P
4
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK 4.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
4
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
4, 6
1.0
-
30
30PK
4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
4
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
4
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15SJ
4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4, 6
3.0
Pliško, L.
-
30
15P+15S
4
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Riman, K.
-
30
15P+15S
5
3.0
Fonović Cvijanović, T.
30
15P+15S
5
3.0
Koroman, B.
45
30P+15A
5
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK 5.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Mikulaco, D.
-
30
15P+15S
5
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
5
3.0
-
30
15P+15S
5
3.0
Riman, K.
-
30
15P+15S
5, 6
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
5
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
5
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
5
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
5
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Fonović Cvijanović, T.
30
15P+15S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Vitković Marčeta, V.
-
30
30P
6
3.0
Mikulaco, D.
-
45
30P+15A
6
2.0
Fonović Cvijanović, T.
30
30P
6
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK 6.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
6
3.0
Riman, K.
-
30
15P+15S
5, 6
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
4, 6
1.0
Matijašić, R.
-
30
30PK
6
3.0
Vukić, T.
45
15P+30SJ
6
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4, 6
3.0
Martinović, B.
45
15P+30A
6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
6
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
6
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4, 6
3.0
Koroman, B.
-
30
15P+15S
6
ECTS Izborna grupa dvop. pred HJIK FF, završni rad
=> odabrati jedan od završnog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
90
90A
6
3.0
-
90
90A
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj