HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST:
Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost
Ispis predmeta

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj