Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O studiju

Jednopredmetni i dvopredmetni prijediplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti nastavničkoga je i općega smjera. Osnovna je razlika u tome što studenti nastavničkoga smjera obvezno prikupljaju bodove (ukupno 60) iz Edukacijskoga paketa, nužne za dobivanje ovlasnice za rad u školi, a studenti općega smjera biraju više izbornih kroatističkih ili ostalih izbornih kolegija. Studenti koji završe opći smjer te nakon studija ipak žele raditi u školi kolegije nastavničkoga smjera mogu naknadno odslušati i položiti, i to uz plaćanje.

Izborni kolegiji biraju se iz ponude Odsjeka ili iz ponude drugih odsjeka ili odjela (potrebno je pogledati podstranice drugih sastavnica).

Odsjek za kroatistiku nudi i izvannastavne aktivnosti koje se boduju i ulaze u ukupan zbroj ECTS-a, a odnose se na aktivnosti u sklopu Kluba studenata kroatistike ili u sklopu ogranka Matice hrvatske.

Studij traje tri godine (šest semestara) i njime se stječe 180 ECTS-a, tj. 30 po semestru. Kroatistički kolegiji na jednopredmetnome studiju zauzimaju 74% od ukupnoga broja bodova (tj. 133/180 bodova). Kroatistički kolegiji na dvopredmetnome studiju zauzimaju 40% ukupnoga broja bodova (72/180 ECTS-a; 40% nudi drugi predmet koji je student odabrao, a 20% ostaje za izbornost).

U 6. semestru studija studenti pišu i brane završni rad koji obasiže oko 30 kartica teksta.

Završetkom studija stječe se naslov prvostupni/prvostupnica (edukacije) hrvatskoga jezika i književnosti (univ. bacc. (educ.) philol. croat).