Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Japanski jezik i kultura

Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
1
9.0
-
90
30P+60A
1
3.0
Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15A
1
ECTS Izborna grupa dvop. pred JJIK 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
15P+15S+15PK
1
2.0
Matković, R.
-
30
30A
1
3.0
-
30
15P+15A
1
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Srdanović, I.
-
30
30P
1
3.0
Jelača, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1
6.0
Moretti, V.
-
60
30P+15A+15S
1
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
2.0
-
60
60PK
1
5.0
Jelača, M.
-
60
45P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
2
9.0
-
90
30P+60A
2
3.0
Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15A
2
ECTS Izborna grupa dvop. pred JJIK 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Moretti, V.
30
30S
2
2.0
Matković, R.
30
30A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Srdanović, I.
-
30
30P
2
4.0
Martinović, B.
45
15P+15A+15S
2
6.0
Bertoša, S.
-
60
30P+30S
2
3.0
Kurelić, R.
-
30
15A+15S
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
60A
3
6.0
Srdanović, I.
-
60
15P+45A
3
3.0
Mogorović Crljenko, M.; Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15A
3
ECTS Izborna grupa dvop. pred JJIK 3.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
3
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
3
3.0
-
30
15P+15A
3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
3
3.0
Moretti, V.
-
30
15A+15S
3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
60A
4
6.0
Srdanović, I.
-
60
15P+45A
4
3.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15A
4
ECTS Izborna grupa dvop. pred JJIK 4.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
4
6.0
Duda, I.
60
30P+30S
4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
4
3.0
-
30
15P+15A
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
5
6.0
Srdanović, I.
-
60
30P+30A
5
3.0
Grbić, I.
-
30
15P+15S
5
ECTS Izborna grupa V. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30P+30SJ
5
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
5
5.0
-
30
15A+15S
5
3.0
-
30
15P+15A
5
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
5
4.0
-
30
15P+15A
5
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
5.0
-
150
150PK
5
2.0
Srdanović, I.
-
60
60PK
5
3.0
Srdanović, I.
-
90
90PK
5
3.0
Jelača, M.
45
15P+15A+15S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
6
6.0
Srdanović, I.
-
60
30P+30A
6
ECTS Izborna grupa dvop. pred JJIK FF, završni rad
=> odabrati jedan od završnog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
90
90A
6
3.0
-
90
90A
6
ECTS Izborna grupa VI. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zhen, Z.
-
60
30P+30SJ
6
5.0
-
30
15A+15S
6
3.0
-
30
15P+15S
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
6
4.0
Urošević, N.
-
45
15P+30S
6
3.0
45
15P+15A+15S
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
1
9.0
-
90
30P+60A
1
3.0
Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15A
1
ECTS Izborna grupa dvop. pred JJIK 1.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
15P+15S+15PK
1
2.0
Matković, R.
-
30
30A
1
3.0
-
30
15P+15A
1
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1
3.0
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Srdanović, I.
-
30
30P
1
3.0
Jelača, M.
-
30
15P+15S
1
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1
6.0
Moretti, V.
-
60
30P+15A+15S
1
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
2.0
-
60
60PK
1
5.0
Jelača, M.
-
60
45P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
2
9.0
-
90
30P+60A
2
3.0
Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15A
2
ECTS Izborna grupa dvop. pred JJIK 2.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Moretti, V.
30
30S
2
2.0
Matković, R.
30
30A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2
3.0
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Srdanović, I.
-
30
30P
2
4.0
Martinović, B.
45
15P+15A+15S
2
6.0
Bertoša, S.
-
60
30P+30S
2
3.0
Kurelić, R.
-
30
15A+15S
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
60A
3
6.0
Srdanović, I.
-
60
15P+45A
3
3.0
Mogorović Crljenko, M.; Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15A
3
ECTS Izborna grupa dvop. pred JJIK 3.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
3
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
3
3.0
-
30
15P+15A
3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
3
3.0
Moretti, V.
-
30
15A+15S
3
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
60A
4
6.0
Srdanović, I.
-
60
15P+45A
4
3.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15A
4
ECTS Izborna grupa dvop. pred JJIK 4.sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
4
6.0
Duda, I.
60
30P+30S
4
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
4
3.0
-
30
15P+15A
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
5
6.0
Srdanović, I.
-
60
30P+30A
5
3.0
Grbić, I.
-
30
15P+15S
5
ECTS Izborna grupa V. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30P+30SJ
5
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
5
5.0
-
30
15A+15S
5
3.0
-
30
15P+15A
5
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
5
4.0
-
30
15P+15A
5
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
5.0
-
150
150PK
5
2.0
Srdanović, I.
-
60
60PK
5
3.0
Srdanović, I.
-
90
90PK
5
3.0
Jelača, M.
45
15P+15A+15S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
6
6.0
Srdanović, I.
-
60
30P+30A
6
ECTS Izborna grupa dvop. pred JJIK FF, završni rad
=> odabrati jedan od završnog rada (pisanje i obrana ili istraživanje)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
90
90A
6
3.0
-
90
90A
6
ECTS Izborna grupa VI. sem Japanski jezik i kultura (dvop)
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zhen, Z.
-
60
30P+30SJ
6
5.0
-
30
15A+15S
6
3.0
-
30
15P+15S
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
6
4.0
Urošević, N.
-
45
15P+30S
6
3.0
45
15P+15A+15S
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj