LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST:
Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski jezik 1 (200398)
Matan, A.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Latinski proseminar 1 (200399)
Moretti, V.
- 30
(30S)
1 INFO
3.0 Uvod u filologiju (145718)
Moretti, V.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u književnost starog vijeka (200400)
Moretti, V.
- 30
(30P)
1 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred LJIRK 1.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200461)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (201774)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antička književnost u prijevodu (200403)
Matan, A.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Latinski jezik 2 (200401)
Matan, A.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Latinski proseminar 2 (200402)
Moretti, V.
- 30
(30S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred LJIRK 2.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
5.0 Književni izvori za rimsku povijest (199863)
Moretti, V.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Korejski jezik 2 (169530)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Povijest filozofije (201802)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (200464)
Plavšić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Recepcija antike u zapadnoj kulturi (186641)
Moretti, V.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Latinski jezik 1 (200398)
Matan, A.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Latinski proseminar 1 (200399)
Moretti, V.
- 30
(30S)
1 INFO
3.0 Uvod u filologiju (145718)
Moretti, V.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u književnost starog vijeka (200400)
Moretti, V.
- 30
(30P)
1 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred LJIRK 1.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Opća psihologija (200461)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Sociologija (201773)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (201774)
Šuran, F.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antička književnost u prijevodu (200403)
Matan, A.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Latinski jezik 2 (200401)
Matan, A.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Latinski proseminar 2 (200402)
Moretti, V.
- 30
(30S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa dvop. pred LJIRK 2.sem FF
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1, 2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
2 INFO
5.0 Književni izvori za rimsku povijest (199863)
Moretti, V.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Korejski jezik 2 (169530)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15P+15A+15S)
2 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Povijest filozofije (201802)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Razvojna psihologija (200464)
Plavšić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Recepcija antike u zapadnoj kulturi (186641)
Moretti, V.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S)
2 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj