Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Jednopredmetni prijediplomski sveučilišni studij Japanski jezik i kultura

Naziv zanimanja (profil):

  • prvostupnik/prvostupnica japanskog jezika i kulture (područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana japanologija)

Razina kvalifikacije: 6

Obujam kvalifikacije: 180 ECTS

Uvjet: kvalifikacija na 4.2 razini (gimnazije i četverogodišnje strukovne škole)

O studiju

Studij traje tri godine (šest semestara) i njime se stječe 180 ECTS-a. Jedan ECTS bod podrazumijeva opterećenje s 28 sati rada.

Jednopredmetni i dvopredmetni prijediplomski studij japanskog jezika i kulture je općeg ili nastavničkog smjera. Studenti nastavničkoga smjera moraju prikupiti 60 bodova iz Edukacijskoga paketa, što je nužno za rad u školi, a studenti općega smjera biraju izborne kolegije Odsjeka za azijske studije (unutarnja izbornost) ili drugih odsjeka (vanjska izbornost).

Odsjek za azijske studije nudi i izvannastavne aktivnosti koje se boduju i ulaze u ukupan zbroj ECTS-a.

Ishodi učenja

Nakon trogodišnjega studija moći ćete:

  • komunicirati u hrvatsko-japanskom međujezičnom i međukulturnom okruženju
  • koristiti rječnik od oko 6000 najčešćih riječi (od kojih aktivno oko 4000), koristiti približno 1450 znakova (od toga aktivno približno 1000 znakova) za zapisivanje toga vokabulara, te vladati temeljnim gramatičkim strukturama suvremenog japanskog jezika
  • koristiti oba slogovna pisma: hiraganu i katakanu
  • prevoditi jednostavnije i srednje teške tekstove s japanskoga na hrvatski jezik
  • razumjeti osnovne principe uporabe japanskoga jezika u različitim društvenim kontekstima na različitim formalnim razinama
  • razumjeti tekstove općedruštvene i popularno-znanstvene tematike
  • koristiti se informacijsko-komunikacijskim tehnologijama povezanih s japanskim jezikom
  • analizirati temeljne značajke japanske kulture i ustroja japanskoga društva
  • primijeniti jezik u turističkim i drugim gospodarskim i poslovnim aktivnostima.

Ispis predmeta

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
1
9.0
Špica, D.
-
90
30P+60A
1
3.0
-
30
15P+15A
1
3.0
Jelača, M.
-
30
15P+15S
1
2.0
-
60
60PK
1
4.0
Visočnik Gerželj, N.; Grbić, I.
-
30
15P+15A
1
ECTS Izborna grupa I. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
15P+15S+15PK
1
2.0
Matković, R.
30
30A
1
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Srdanović, I.
-
30
30P
1
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1
6.0
Moretti, V.
-
60
30P+15S+15A
1
5.0
Jelača, M.; Moretti, V.
-
60
45P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
-
30
30A
2
9.0
Špica, D.
-
90
30P+60A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
Kurelić, R.
-
30
15S+15A
2
4.0
Visočnik Gerželj, N.; Grbić, I.
-
30
15P+15A
2
ECTS Izborna grupa II. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Matković, R.
30
30A
2
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Srdanović, I.
-
30
30P
2
4.0
-
45
30P+15A
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
60A
3
6.0
Srdanović, I.
-
60
15P+45A
3
3.0
-
30
15P+15A
3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
3
3.0
Moretti, V.
-
30
15S+15A
3
2.0
-
60
60PK
3
3.0
Mogorović Crljenko, M.; Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15A
3
ECTS Izborna grupa III. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Tuksar, S.
-
50
35P+15S
3
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
3
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15A
3, 5
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
3, 5
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
60A
4
6.0
Srdanović, I.
-
60
15P+45A
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15A
4
3.0
-
30
15P+15A
4
ECTS Izborna grupa IV. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
4
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15A
4, 6
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
4, 6
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
4
6.0
Duda, I.
60
30P+30S
4
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
4, 6
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
5
6.0
Srdanović, I.
-
60
30P+30A
5
3.0
Grbić, I.
-
30
15P+15S
5
5.0
-
30
15S+15A
5
3.0
-
30
15P+15A
5
ECTS Izborna grupa JJIK praksa 5 sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
150
150PK
5
2.0
Srdanović, I.
-
60
60PK
5
3.0
Srdanović, I.
-
90
90PK
5
ECTS Izborna grupa V. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30P+30SJ
5
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15A
3, 5
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
5
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
5
4.0
-
30
15P+15A
5
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
3, 5
3.0
Jelača, M.
45
15P+15S+15A
5
4.0
Matošević, A.; Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
6
6.0
Srdanović, I.
-
60
30P+30A
6
5.0
Habrle, T.
30
15S+15A
6
3.0
-
30
15P+15S
6
6.0
-
30
30A
6
ECTS Izborna grupa VI. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zhen, Z.
-
60
30P+30SJ
6
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15A
4, 6
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
4, 6
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6
4.0
Urošević, N.
-
45
15P+30S
6
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
4, 6
3.0
45
15P+15S+15A
6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
1
9.0
Špica, D.
-
90
30P+60A
1
3.0
-
30
15P+15A
1
3.0
Jelača, M.
-
30
15P+15S
1
2.0
-
60
60PK
1
4.0
Visočnik Gerželj, N.; Grbić, I.
-
30
15P+15A
1
ECTS Izborna grupa I. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
15P+15S+15PK
1
2.0
Matković, R.
30
30A
1
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
1
3.0
Srdanović, I.
-
30
30P
1
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
1
6.0
Moretti, V.
-
60
30P+15S+15A
1
5.0
Jelača, M.; Moretti, V.
-
60
45P+15S
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
-
30
30A
2
9.0
Špica, D.
-
90
30P+60A
2
3.0
-
30
15P+15A
2
3.0
Kurelić, R.
-
30
15S+15A
2
4.0
Visočnik Gerželj, N.; Grbić, I.
-
30
15P+15A
2
ECTS Izborna grupa II. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Matković, R.
30
30A
2
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
2
3.0
Srdanović, I.
-
30
30P
2
4.0
-
45
30P+15A
2
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
60A
3
6.0
Srdanović, I.
-
60
15P+45A
3
3.0
-
30
15P+15A
3
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
3
3.0
Moretti, V.
-
30
15S+15A
3
2.0
-
60
60PK
3
3.0
Mogorović Crljenko, M.; Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15A
3
ECTS Izborna grupa III. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Tuksar, S.
-
50
35P+15S
3
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
3
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15A
3, 5
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
3, 5
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
3
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
-
60
60A
4
6.0
Srdanović, I.
-
60
15P+45A
4
3.0
-
30
15P+15A
4
3.0
Srdanović, I.
-
30
15P+15A
4
3.0
-
30
15P+15A
4
ECTS Izborna grupa IV. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
4
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15A
4, 6
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
4, 6
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
4
6.0
Duda, I.
60
30P+30S
4
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
4, 6
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
4
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
5
6.0
Srdanović, I.
-
60
30P+30A
5
3.0
Grbić, I.
-
30
15P+15S
5
5.0
-
30
15S+15A
5
3.0
-
30
15P+15A
5
ECTS Izborna grupa JJIK praksa 5 sem FF
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
-
150
150PK
5
2.0
Srdanović, I.
-
60
60PK
5
3.0
Srdanović, I.
-
90
90PK
5
ECTS Izborna grupa V. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30P+30SJ
5
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15A
3, 5
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
5
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
5
4.0
-
30
15P+15A
5
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
3, 5
3.0
Jelača, M.
45
15P+15S+15A
5
4.0
Matošević, A.; Visočnik Gerželj, N.
-
30
15P+15S
5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
30
30A
6
6.0
Srdanović, I.
-
60
30P+30A
6
5.0
Habrle, T.
30
15S+15A
6
3.0
-
30
15P+15S
6
6.0
-
30
30A
6
ECTS Izborna grupa VI. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Zhen, Z.
-
60
30P+30SJ
6
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15A
4, 6
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
4, 6
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6
4.0
Urošević, N.
-
45
15P+30S
6
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
4, 6
3.0
45
15P+15S+15A
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj