JAPANSKI JEZIK I KULTURA:
Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Japanski jezik i kultura

Ispis predmeta
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Elektronički izvori za učenje japanskog jezika i kulture (186029)
Srdanović, I.
- 15
(15A )
1 INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 1 (186030)
Matković, R.
- 30
(30A )
1 INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 1 (150325)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
1 INFO
6.0 Japanski jezik 1 (150324)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(30P+60A )
1 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 1 (150327)
Matsuno, N.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
3.0 Metodologija znanstvenog rada (150329)
Martinović, B.
- 30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Povijest i analiza japanskog pisma 1 (169519)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
3.0 Uvod u azijske studije 1 (150326)
Grbić, I.; Visočnik Gerželj, N.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Istraživanje povijesti (96384)
Mogorović Crljenko, M.
- 45
(15P+15S+15PK )
1 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ )
1, 3 INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
Bertoša, S.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1 INFO
6.0 Osnove teorije jezika (65179)
Moretti, V.
- 60
(30P+15A+15S )
1 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2 INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 2 (186031)
Matković, R.
0,0,0
30
(30A )
2 INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 2 (150331)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
2 INFO
6.0 Japanski jezik 2 (150330)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(30P+60A )
2 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 2 (150333)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
- 30
(15A+15S )
2 INFO
3.0 Povijest i analiza japanskog pisma 2 (169521)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
3.0 Uvod u azijske studije 2 (150332)
Visočnik Gerželj, N.; Grbić, I.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
2 INFO
3.0 Korejski jezik 2 (169530)
- 30
(15P+15SJ )
2, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 1 (173504)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 3 (186032)
Matković, R.
- 30
(30A )
3 INFO
6.0 Japanske govorne vježbe 3 (178574)
Matsuno, N.
- 60
(60A )
3 INFO
6.0 Japanski jezik 3 (156607)
Srdanović, I.
- 60
(15P+45A )
3 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 3 (156610)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 2 (156611)
- 30
(15A+15S )
3 INFO
3.0 Uvod u japansku povijest i kulturu 1 (156609)
- 30
(15P+15A )
3 INFO
ECTS Izborna grupa III. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineski jezik III (164509)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
3 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ )
1, 3 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (23769)
Gržinić, J.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 4 (186033)
Matković, R.
- 30
(30A )
4 INFO
6.0 Japanske govorne vježbe 4 (178575)
Matsuno, N.
- 60
(60A )
4 INFO
6.0 Japanski jezik 4 (156612)
Srdanović, I.
- 60
(15P+45A )
4 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 4 (156615)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
4 INFO
3.0 Uvod u japansku gramatiku (156614)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
3.0 Uvod u japansku povijest i kulturu 2 (156617)
Visočnik Gerželj, N.; Milovan Delić, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
ECTS Izborna grupa IV. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineski jezik IV (168229)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
4 INFO
3.0 Korejski jezik 2 (169530)
- 30
(15P+15SJ )
2, 4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Sanskrt (157241)
Grbić, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 1 (173504)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
2, 4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 2 (173505)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 5 (186034)
Matković, R.
- 30
(30A )
5 INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 5 (169495)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
5 INFO
6.0 Japanski jezik 5 (169493)
Matsuno, N.
- 60
(60SJ )
5 INFO
3.0 Književna iskustva istočne i južne Azije (169497)
Grbić, I.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
5.0 Poglavlja iz japanske književnosti 1 (186051)
Matsuno, N.
- 30
(15A+15S )
5 INFO
3.0 Poslovni japanski jezik 1 (169498)
Matsuno, N.
- 30
(30SJ )
5 INFO
4.0 Uvod u leksikologiju i leksikografiju (169499)
Filipi, G.
- 45
(15P+15A+15S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa V. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
5.0 Praksa u turizmu (dugi modul) (186043)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 150
(150PK )
5, 6 INFO
2.0 Praksa u turizmu (kratki modul) (186040)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 60
(60PK )
5, 6 INFO
3.0 Praksa u turizmu (srednji modul) (186041)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(90PK )
5, 6 INFO
3.0 Teorija književnosti I (46731)
Mikulaco, D.
1,0,0
45
(15P+15A+15S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 6 (186035)
- 30
(30A )
6 INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 6 (169496)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
6 INFO
6.0 Japanski jezik 6 (169494)
Matsuno, N.
- 60
(60SJ )
6 INFO
5.0 Poglavlja iz japanske književnosti 2 (186053)
Matsuno, N.
- 30
(15A+15S )
6 INFO
3.0 Poslovni japanski jezik 2 (169502)
Matsuno, N.
- 30
(30SJ )
6 INFO
6.0 Završni rad (169501)
- 30
(30A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa VI. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praksa u turizmu (dugi modul) (186043)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 150
(150PK )
5, 6 INFO
2.0 Praksa u turizmu (kratki modul) (186040)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 60
(60PK )
5, 6 INFO
3.0 Praksa u turizmu (srednji modul) (186041)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(90PK )
5, 6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S )
6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 1 (173504)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
2, 4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 2 (173505)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 3 (173506)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
6 INFO
3.0 Teorija književnosti II (46733)
1,0,0
45
(15P+15A+15S )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Elektronički izvori za učenje japanskog jezika i kulture (186029)
Srdanović, I.
- 15
(15A )
1 INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 1 (186030)
Matković, R.
- 30
(30A )
1 INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 1 (150325)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
1 INFO
6.0 Japanski jezik 1 (150324)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(30P+60A )
1 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 1 (150327)
Matsuno, N.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
3.0 Metodologija znanstvenog rada (150329)
Martinović, B.
- 30
(15P+15S )
1 INFO
3.0 Povijest i analiza japanskog pisma 1 (169519)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
3.0 Uvod u azijske studije 1 (150326)
Grbić, I.; Visočnik Gerželj, N.
- 30
(15P+15A )
1 INFO
ECTS Izborna grupa I. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Istraživanje povijesti (96384)
Mogorović Crljenko, M.
- 45
(15P+15S+15PK )
1 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
1 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ )
1, 3 INFO
6.0 Kulturno-povijesni spomenici (74505)
Bertoša, S.
- 60
(30P+30S )
1 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1 INFO
6.0 Osnove teorije jezika (65179)
Moretti, V.
- 60
(30P+15A+15S )
1 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
- 60
(45P+15S )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2 INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 2 (186031)
Matković, R.
0,0,0
30
(30A )
2 INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 2 (150331)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
2 INFO
6.0 Japanski jezik 2 (150330)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(30P+60A )
2 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 2 (150333)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
- 30
(15A+15S )
2 INFO
3.0 Povijest i analiza japanskog pisma 2 (169521)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
3.0 Uvod u azijske studije 2 (150332)
Visočnik Gerželj, N.; Grbić, I.
- 30
(15P+15A )
2 INFO
ECTS Izborna grupa II. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
2 INFO
3.0 Korejski jezik 2 (169530)
- 30
(15P+15SJ )
2, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 1 (173504)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 3 (186032)
Matković, R.
- 30
(30A )
3 INFO
6.0 Japanske govorne vježbe 3 (178574)
Matsuno, N.
- 60
(60A )
3 INFO
6.0 Japanski jezik 3 (156607)
Srdanović, I.
- 60
(15P+45A )
3 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 3 (156610)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P )
3 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 2 (156611)
- 30
(15A+15S )
3 INFO
3.0 Uvod u japansku povijest i kulturu 1 (156609)
- 30
(15P+15A )
3 INFO
ECTS Izborna grupa III. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineski jezik III (164509)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
3 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ )
1, 3 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
- 30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3 INFO
6.0 Uvod u turizam (23769)
Gržinić, J.; Floričić, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 4 (186033)
Matković, R.
- 30
(30A )
4 INFO
6.0 Japanske govorne vježbe 4 (178575)
Matsuno, N.
- 60
(60A )
4 INFO
6.0 Japanski jezik 4 (156612)
Srdanović, I.
- 60
(15P+45A )
4 INFO
3.0 Japanski jezik u turizmu 4 (156615)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
4 INFO
3.0 Uvod u japansku gramatiku (156614)
Srdanović, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
3.0 Uvod u japansku povijest i kulturu 2 (156617)
Visočnik Gerželj, N.; Milovan Delić, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
ECTS Izborna grupa IV. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineski jezik IV (168229)
Zhen, Z.
- 60
(30S+30SJ )
4 INFO
3.0 Korejski jezik 2 (169530)
- 30
(15P+15SJ )
2, 4 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
4 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15S )
4 INFO
3.0 Sanskrt (157241)
Grbić, I.
- 30
(15P+15A )
4 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 1 (173504)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
2, 4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 2 (173505)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 5 (186034)
Matković, R.
- 30
(30A )
5 INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 5 (169495)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
5 INFO
6.0 Japanski jezik 5 (169493)
Matsuno, N.
- 60
(60SJ )
5 INFO
3.0 Književna iskustva istočne i južne Azije (169497)
Grbić, I.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
5.0 Poglavlja iz japanske književnosti 1 (186051)
Matsuno, N.
- 30
(15A+15S )
5 INFO
3.0 Poslovni japanski jezik 1 (169498)
Matsuno, N.
- 30
(30SJ )
5 INFO
4.0 Uvod u leksikologiju i leksikografiju (169499)
Filipi, G.
- 45
(15P+15A+15S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa V. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
- 30
(15P+15S )
5 INFO
5.0 Praksa u turizmu (dugi modul) (186043)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 150
(150PK )
5, 6 INFO
2.0 Praksa u turizmu (kratki modul) (186040)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 60
(60PK )
5, 6 INFO
3.0 Praksa u turizmu (srednji modul) (186041)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(90PK )
5, 6 INFO
3.0 Teorija književnosti I (46731)
Mikulaco, D.
1,0,0
45
(15P+15A+15S )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Japanska animirana kinematografija 6 (186035)
- 30
(30A )
6 INFO
3.0 Japanske govorne vježbe 6 (169496)
Matsuno, N.
- 30
(30A )
6 INFO
6.0 Japanski jezik 6 (169494)
Matsuno, N.
- 60
(60SJ )
6 INFO
5.0 Poglavlja iz japanske književnosti 2 (186053)
Matsuno, N.
- 30
(15A+15S )
6 INFO
3.0 Poslovni japanski jezik 2 (169502)
Matsuno, N.
- 30
(30SJ )
6 INFO
6.0 Završni rad (169501)
- 30
(30A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa VI. sem Japanski jezik i kultura
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Praksa u turizmu (dugi modul) (186043)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 150
(150PK )
5, 6 INFO
2.0 Praksa u turizmu (kratki modul) (186040)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 60
(60PK )
5, 6 INFO
3.0 Praksa u turizmu (srednji modul) (186041)
Srdanović, I.; Matsuno, N.
- 90
(90PK )
5, 6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
- 45
(15P+30S )
6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 1 (173504)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
2, 4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 2 (173505)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
4, 6 INFO
2.0 Stručna izvannastavna aktivnost 3 (173506)
Srdanović, I.
- 60
(60PK )
6 INFO
3.0 Teorija književnosti II (46733)
1,0,0
45
(15P+15A+15S )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj