Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Jednopredmetni prijediplomski sveučilišni studij Povijest

Studij traje tri godine (šest semestara) i izvodi se kao jednopredmetni (1P) i dvopredmetni (2P).

Programi prijediplomskoga i diplomskoga studija povijesti postigli su dobru ravnotežu obveznih i izbornih predmeta uz kvalitetan pristup jednopredmetnom i dvopredmetnom studiju na način da dvopredmetni studenti nisu zakinuti za određena znanja iz povijesti, a jednopredmetni studenti imaju prostora za dopunu svojega studija predmetima povijesnog i nepovijesnog sadržaja.

Ponuda predmeta unutarnje izbornosti (predmeti s iste razine studija povijesti) odraz je kako specifičnosti ponuđenih istarskih, sredozemnih i srednjoeuropskih tema, tako i znanstvenog interesa članova Odsjeka koji rezultate svojih istraživanja redovito prenose u nastavu. Sukladno Europskom sustavu prijenosa bodova (ECTS) studenti mogu upisati i predmete vanjske izbornosti (edukacijski paket, niža razina studija povijesti, drugi studiji na sveučilištu). Na svakoj godini studija jedan od obaveznih predmeta jest i terenska nastava koja se odvija u zemlji i inozemstvu.

Tjedno opterećenje studenata u nastavi iznosi oko 20 sati, a ukupno trogodišnje opterećenje na temelju 40-satnog radnog tjedna, godišnje po 30 tjedana nastave i 12 tjedana ispitnih rokova iznosi 180 bodova. Jedan bod znači opterećenje s 28 sati rada (40 sati tjedno x 42 tjedna x 3 god. = 5040 sati / 180 = 28).

Predmeti (kolegiji) su jednosemestralni i izvode se u zimskom ili ljetnom semestru.

Najpreglednija informacija o studijskom programu:
► Izvedbeni plan prijediplomskog studija povijesti 2021/22. (PDF) 
► Izvedbeni plan prijediplomskog studija povijesti 2022/23. (PDF)

Studij se izvodi na Odsjeku za povijest.