Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Povijest

Studij traje tri godine (šest semestara) i izvodi se kao jednopredmetni (1P) i dvopredmetni (2P).

Tjedno opterećenje studenata u nastavi iznosi oko 20 sati, a ukupno trogodišnje opterećenje na temelju 40-satnog radnog tjedna, godišnje po 30 tjedana nastave i 12 tjedana ispitnih rokova iznosi 180 bodova. Jedan bod znači opterećenje s 28 sati rada (40 sati tjedno x 42 tjedna x 3 god. = 5040 sati / 180 = 28).

Predmeti (kolegiji) su jednosemestralni i izvode se u zimskom ili ljetnom semestru.