Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Popis kolegija izvanrednog studija

1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
15P+15S+15PK
1
6.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
1
6.0
Matijašić, R.
45
30P+15S
1
ECTS Izbor latinskog jezika
=> Izabrati latinski jezik ako se nije učio u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Matan, A.
-
30
15S+15A
1
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
15P+15V
1
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Buršić-Matijašić, K.
-
45
30P+15S
1
5.0
Matijašić, R.
-
45
45P
1
5.0
-
45
45P
1
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Matošević, A.
-
45
30P+15S
1, 3, 5
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
1, 3, 5
3.0
Matan, A.
-
30
30P
1, 3, 5
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1, 3, 5
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
6.0
Urošević, N.
-
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
Urošević, N.
-
30
15P+15S
1, 3, 5
6.0
Matković, R.
60
60P
1, 3, 5
5.0
Koroman, B.
-
60
30P+15S+15A
1, 3, 5
4.0
Mikulaco, D.
-
45
15P+15S+15A
1, 3, 5
5.0
Bertoša, S.
45
30P+15S
1, 3, 5
6.0
Zgrablić, M.
60
30P+30S
1, 3, 5
6.0
Škare, M.; Tomić, D.
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
-
15
15P
1, 3, 5
5.0
Jelača, M.; Moretti, V.
-
60
45P+15S
1, 3, 5
6.0
-
60
45P+15S
1, 3, 5
4.0
Rotar, A.
-
45
30P+15PK
1, 3, 5
3.0
Mihaljević, M.
45
15P+15S+15A
1, 3, 5
ECTS Strani jezici povijest 1 godina
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Djaković, M.
-
45
15P+15S+15A
1
3.0
Buršić Giudici, B.
45
15P+15S+15A
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
15P+15S+15PK
2
1.0
Zgrablić, M.
-
30
30PK
2
ECTS Izborna grupa povijest latinski
=> Izabrati latinski jezik ako se nije učio u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Matan, A.
30
15S+15A
2
ECTS Izborna grupa Povijest strani jezik 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Djaković, M.
-
45
15P+15S+15A
2
3.0
Buršić Giudici, B.
45
15P+15S+15A
2
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 2. semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
2, 4, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2, 4, 6
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4, 6
2.0
Bertoša, S.
-
15
15A
2
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Bulić, D.
45
30P+15S
2
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
2
5.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
2
ECTS Povijest - vanjska izbornost 2. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
15
15P
2, 4, 6
6.0
Bušelić, M.
60
30P+30S
2, 4, 6
5.0
Koroman, B.
60
30P+15S+15A
2, 4, 6
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
2, 4, 6
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
2, 4, 6
3.0
Moretti, V.
30
30S
2, 4, 6
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2, 4, 6
5.0
Dujmović, M.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Kurelić, R.
-
30
15S+15A
2, 4, 6
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
2, 4, 6
6.0
Duda, I.
60
30P+30S
2, 4, 6
3.0
Pliško, L.; Fonović Cvijanović, T.
45
30P+15S
2, 4, 6
4.0
Urošević, N.
-
45
15P+30S
2, 4, 6
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
5.0
Mikulaco, D.
-
60
30P+15S+15A
2, 4, 6
5.0
Jelača, M.
-
60
45P+15S
2, 4, 6
6.0
Damiani, M.
-
60
45P+15S
2, 4, 6
1.0
Duda, I.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Levak, M.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4, 6
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4, 6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Jurković, I.
-
45
30P+15S
3
6.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
3
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 3 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
3, 5
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
3, 5
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
3
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
30P+15S
3
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
3
5.0
Kurelić, R.
-
45
30P+15S
3
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Matošević, A.
-
45
30P+15S
1, 3, 5
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
1, 3, 5
3.0
Matan, A.
-
30
30P
1, 3, 5
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1, 3, 5
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
6.0
Urošević, N.
-
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
Urošević, N.
-
30
15P+15S
1, 3, 5
6.0
Matković, R.
60
60P
1, 3, 5
5.0
Koroman, B.
-
60
30P+15S+15A
1, 3, 5
4.0
Mikulaco, D.
-
45
15P+15S+15A
1, 3, 5
5.0
Bertoša, S.
45
30P+15S
1, 3, 5
6.0
Zgrablić, M.
60
30P+30S
1, 3, 5
6.0
Škare, M.; Tomić, D.
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
-
15
15P
1, 3, 5
5.0
Jelača, M.; Moretti, V.
-
60
45P+15S
1, 3, 5
6.0
-
60
45P+15S
1, 3, 5
4.0
Rotar, A.
-
45
30P+15PK
1, 3, 5
3.0
Mihaljević, M.
45
15P+15S+15A
1, 3, 5
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Kurelić, R.
-
30
30PK
4
6.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
4
6.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
4
4.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
30P+15S
4
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 4 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
2, 4, 6
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
4, 6
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
4, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2, 4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
4, 6
3.0
Kadum, S.
-
30
15P+15S
4
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4, 6
3.0
Diković, M.
30
15P+15S
4
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
4
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
4
5.0
-
45
30P+15S
4
ECTS Povijest - vanjska izbornost 2. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
15
15P
2, 4, 6
6.0
Bušelić, M.
60
30P+30S
2, 4, 6
5.0
Koroman, B.
60
30P+15S+15A
2, 4, 6
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
2, 4, 6
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
2, 4, 6
3.0
Moretti, V.
30
30S
2, 4, 6
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2, 4, 6
5.0
Dujmović, M.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Kurelić, R.
-
30
15S+15A
2, 4, 6
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
2, 4, 6
6.0
Duda, I.
60
30P+30S
2, 4, 6
3.0
Pliško, L.; Fonović Cvijanović, T.
45
30P+15S
2, 4, 6
4.0
Urošević, N.
-
45
15P+30S
2, 4, 6
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
5.0
Mikulaco, D.
-
60
30P+15S+15A
2, 4, 6
5.0
Jelača, M.
-
60
45P+15S
2, 4, 6
6.0
Damiani, M.
-
60
45P+15S
2, 4, 6
1.0
Duda, I.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Levak, M.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4, 6
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4, 6
5. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Duda, I.
45
30P+15S
5
6.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
5
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 5 semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
3, 5
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
5
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
5
3.0
Diković, M.
-
30
15P+15S
5
3.0
Plavšić, M.
30
15P+15S
5
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
5
5.0
Dabo, M.
-
45
30P+15S
5
5.0
Doblanović Šuran, D.
-
45
30P+15S
5
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Matošević, A.
-
45
30P+15S
1, 3, 5
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
1, 3, 5
3.0
Matan, A.
-
30
30P
1, 3, 5
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1, 3, 5
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
6.0
Urošević, N.
-
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
Urošević, N.
-
30
15P+15S
1, 3, 5
6.0
Matković, R.
60
60P
1, 3, 5
5.0
Koroman, B.
-
60
30P+15S+15A
1, 3, 5
4.0
Mikulaco, D.
-
45
15P+15S+15A
1, 3, 5
5.0
Bertoša, S.
45
30P+15S
1, 3, 5
6.0
Zgrablić, M.
60
30P+30S
1, 3, 5
6.0
Škare, M.; Tomić, D.
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
-
15
15P
1, 3, 5
5.0
Jelača, M.; Moretti, V.
-
60
45P+15S
1, 3, 5
6.0
-
60
45P+15S
1, 3, 5
4.0
Rotar, A.
-
45
30P+15PK
1, 3, 5
3.0
Mihaljević, M.
45
15P+15S+15A
1, 3, 5
6. semestar | 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Duda, I.
-
30
30PK
6
6.0
-
30
30A
6
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 6 semestar
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
2, 4, 6
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
4, 6
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
6
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
4, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
6
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2, 4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
30
15P+15A
6
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4, 6
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 6 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Šetić, N.
-
45
30P+15S
6
5.0
Dabo, M.
45
30P+15S
6
5.0
Milovan Delić, I.
-
45
30P+15S
6
ECTS Povijest - vanjska izbornost 2. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
15
15P
2, 4, 6
6.0
Bušelić, M.
60
30P+30S
2, 4, 6
5.0
Koroman, B.
60
30P+15S+15A
2, 4, 6
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
2, 4, 6
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
2, 4, 6
3.0
Moretti, V.
30
30S
2, 4, 6
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2, 4, 6
5.0
Dujmović, M.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Kurelić, R.
-
30
15S+15A
2, 4, 6
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
2, 4, 6
6.0
Duda, I.
60
30P+30S
2, 4, 6
3.0
Pliško, L.; Fonović Cvijanović, T.
45
30P+15S
2, 4, 6
4.0
Urošević, N.
-
45
15P+30S
2, 4, 6
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
5.0
Mikulaco, D.
-
60
30P+15S+15A
2, 4, 6
5.0
Jelača, M.
-
60
45P+15S
2, 4, 6
6.0
Damiani, M.
-
60
45P+15S
2, 4, 6
1.0
Duda, I.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Levak, M.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4, 6
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4, 6
1. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
15P+15S+15PK
1
6.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
1
6.0
Matijašić, R.
45
30P+15S
1
ECTS Izbor latinskog jezika
=> Izabrati latinski jezik ako se nije učio u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Matan, A.
-
30
15S+15A
1
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
1
3.0
Mikulaco, I.
-
30
15P+15A
1
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
15P+15V
1
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Buršić-Matijašić, K.
-
45
30P+15S
1
5.0
Matijašić, R.
-
45
45P
1
5.0
-
45
45P
1
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Matošević, A.
-
45
30P+15S
1, 3, 5
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
1, 3, 5
3.0
Matan, A.
-
30
30P
1, 3, 5
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1, 3, 5
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
6.0
Urošević, N.
-
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
Urošević, N.
-
30
15P+15S
1, 3, 5
6.0
Matković, R.
60
60P
1, 3, 5
5.0
Koroman, B.
-
60
30P+15S+15A
1, 3, 5
4.0
Mikulaco, D.
-
45
15P+15S+15A
1, 3, 5
5.0
Bertoša, S.
45
30P+15S
1, 3, 5
6.0
Zgrablić, M.
60
30P+30S
1, 3, 5
6.0
Škare, M.; Tomić, D.
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
-
15
15P
1, 3, 5
5.0
Jelača, M.; Moretti, V.
-
60
45P+15S
1, 3, 5
6.0
-
60
45P+15S
1, 3, 5
4.0
Rotar, A.
-
45
30P+15PK
1, 3, 5
3.0
Mihaljević, M.
45
15P+15S+15A
1, 3, 5
ECTS Strani jezici povijest 1 godina
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Djaković, M.
-
45
15P+15S+15A
1
3.0
Buršić Giudici, B.
45
15P+15S+15A
1
2. semestar | 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0
-
45
15P+15S+15PK
2
1.0
Zgrablić, M.
-
30
30PK
2
ECTS Izborna grupa povijest latinski
=> Izabrati latinski jezik ako se nije učio u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0
Matan, A.
30
15S+15A
2
ECTS Izborna grupa Povijest strani jezik 2 semestar
=> Izabrati jedan od ponuđenih stranih jezika
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Djaković, M.
-
45
15P+15S+15A
2
3.0
Buršić Giudici, B.
45
15P+15S+15A
2
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 2. semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
2, 4, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2, 4, 6
3.0
Plavšić, M.
-
30
30P
2
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4, 6
2.0
Bertoša, S.
-
15
15A
2
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Bulić, D.
45
30P+15S
2
5.0
Buršić-Matijašić, K.
45
30P+15S
2
5.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
2
ECTS Povijest - vanjska izbornost 2. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
-
15
15P
2, 4, 6
6.0
Bušelić, M.
60
30P+30S
2, 4, 6
5.0
Koroman, B.
60
30P+15S+15A
2, 4, 6
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
2, 4, 6
3.0
Dulibić-Paljar, D.
30
15P+15S
2, 4, 6
3.0
Moretti, V.
30
30S
2, 4, 6
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
2, 4, 6
5.0
Dujmović, M.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
3.0
Kurelić, R.
-
30
15S+15A
2, 4, 6
3.0
Milovan, V.
-
30
30P
2, 4, 6
6.0
Duda, I.
60
30P+30S
2, 4, 6
3.0
Pliško, L.; Fonović Cvijanović, T.
45
30P+15S
2, 4, 6
4.0
Urošević, N.
-
45
15P+30S
2, 4, 6
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
2, 4, 6
5.0
Mikulaco, D.
-
60
30P+15S+15A
2, 4, 6
5.0
Jelača, M.
-
60
45P+15S
2, 4, 6
6.0
Damiani, M.
-
60
45P+15S
2, 4, 6
1.0
Duda, I.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Levak, M.
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
-
30
30PK
2, 4, 6
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4, 6
1.0
Kurelić, R.
-
15
15PK
2, 4, 6
3. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0
Jurković, I.
-
45
30P+15S
3
6.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
3
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 3 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
3, 5
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6
3.0
Matošević, A.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
3, 5
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
1, 3, 5
3.0
Piršl, E.
-
30
15P+15S
3
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
30P+15S
3
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
3
5.0
Kurelić, R.
-
45
30P+15S
3
ECTS Povijest - vanjska izbornost 1. sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Matošević, A.
-
45
30P+15S
1, 3, 5
5.0
Urošević, N.
-
45
30P+15S
1, 3, 5
3.0
Matan, A.
-
30
30P
1, 3, 5
5.0
Dulibić-Paljar, D.
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
Zhen, Z.; Srdanović, I.
-
60
30S+30SJ
1, 3, 5
3.0
Srdanović, I.; Ryu, H.
-
30
15P+15SJ
1, 3, 5
6.0
Urošević, N.
-
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
Urošević, N.
-
30
15P+15S
1, 3, 5
6.0
Matković, R.
60
60P
1, 3, 5
5.0
Koroman, B.
-
60
30P+15S+15A
1, 3, 5
4.0
Mikulaco, D.
-
45
15P+15S+15A
1, 3, 5
5.0
Bertoša, S.
45
30P+15S
1, 3, 5
6.0
Zgrablić, M.
60
30P+30S
1, 3, 5
6.0
Škare, M.; Tomić, D.
60
30P+30S
1, 3, 5
3.0
-
15
15P
1, 3, 5
5.0
Jelača, M.; Moretti, V.
-
60
45P+15S
1, 3, 5
6.0
-
60
45P+15S
1, 3, 5
4.0
Rotar, A.
-
45
30P+15PK
1, 3, 5
3.0
Mihaljević, M.
45
15P+15S+15A
1, 3, 5
4. semestar | 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0
Kurelić, R.
-
30
30PK
4
6.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
4
6.0
Bertoša, S.
-
45
30P+15S
4
4.0
Mogorović Crljenko, M.
-
45
30P+15S
4
ECTS Izborni predmeti i edukacijski paket 4 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
2, 4, 6
3.0
Vunić, K.
-
30
15P+15SJ
4, 6
4.0
Matošević, A.
-
30
15P+15S
4, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
1, 2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
2, 3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
3, 4, 5, 6
1.0
Blažević, I.
-
30
30PK
4, 5, 6
4.0
Martinović, B.
45
15P+15S+15A
2, 4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
2, 4, 6
3.0
Djaković, M.
-
30
15P+15SJ
4, 6
3.0
Kadum, S.
-
30
15P+15S
4
3.0
Ambrosi Randić, N.
-
30
30P
4, 6
3.0
Šuran, F.
-
30
30P
2, 4, 6
3.0
Diković, M.
30
15P+15S
4
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0
Zgrablić, M.
-
45
30P+15S
4
5.0
Levak, M.
-
45
30P+15S
4
5.0