POPIS KOLEGIJA REDOVITOG STUDIJA:
Popis kolegija redovitog studija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Istraživanje povijesti (96384)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
45
(15PK+15P+15S )
1 INFO
6.0 Uvod u prapovijest (46899)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
6.0 Uvod u stari vijek (46902)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
6.0 Uvod u staru povijest hrvatskih zemalja (185247)
Matijašić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Izbor latinskog jezika
=> Izabrati latinski jezik ako se nije učio u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Latinski jezik I. (morfologija) (63339)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(15A+15S )
1 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS POVID1
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3, 5 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
0,0,0
15
(15P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (157868)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
5.0 Upravljanje kulturnom baštinom (88900)
Golja, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
0,0,0
45
(15PK+30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Historiografija (156824)
Kurelić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (79293)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborna grupa povijest latinski
=> Izabrati latinski jezik ako se nije učio u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Latinski jezik II. (sintaksa) (63341)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(15A+15S )
2 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS POVID2
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (41975)
Mandić, D.
0,0,0
15
(15P )
2, 4, 6 INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42002)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Hrvatska renesansna književnost (116889)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Kulturne industrije (88914)
Dujmović, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
0,0,0
30
(15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146614)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
0,0,0
45
(15P+30S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Putopisna književnost (88927)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (157981)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Suvremena hrvatska književnost (42020)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Svjetska književnost II (169271)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava III (izborna) (184639)
Duda, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava II. (izborna) (186502)
Levak, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava I. (izborna) (186501)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (85741)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (53373)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (57106)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (163274)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
2.0 Vježbe iz kurzivne humanistike (118635)
Bertoša, S.
0,0,0
15
(15A )
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Uvod u hrvatski srednji vijek (60333)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Uvod u srednji vijek (60331)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijski paket 3 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istarska obitelj na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka (55643)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Istra u ranom srednjem vijeku (55640)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (78068)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija (55645)
Kurelić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
ECTS POVID1
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3, 5 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
0,0,0
15
(15P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (157868)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
5.0 Upravljanje kulturnom baštinom (88900)
Golja, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
0,0,0
45
(15PK+30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (79294)
Kurelić, R.
0,0,0
30
(30PK )
4 INFO
6.0 Uvod u hrvatski novi vijek (60343)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
4 INFO
6.0 Uvod u novi vijek (60342)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
4 INFO
4.0 Uvod u pomoćne povijesne znanosti (60341)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
4 INFO
ECTS Edukacijski paket IV semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Apeninski poluotok u srednjem vijeku (55642)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatsko rodovsko plemstvo (55641)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
5.0 Križarski pohodi (55644)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Umijeće ratovanja u kasnoj antici i srednjem vijeku (133399)
Kurelić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
4, 6 INFO
ECTS POVID2
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (41975)
Mandić, D.
0,0,0
15
(15P )
2, 4, 6 INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42002)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Hrvatska renesansna književnost (116889)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Kulturne industrije (88914)
Dujmović, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
0,0,0
30
(15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146614)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
0,0,0
45
(15P+30S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Putopisna književnost (88927)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (157981)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Suvremena hrvatska književnost (42020)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Svjetska književnost II (169271)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava III (izborna) (184639)
Duda, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava II. (izborna) (186502)
Levak, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava I. (izborna) (186501)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (85741)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (53373)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (57106)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (163274)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
2.0 Vježbe iz kurzivne humanistike (118635)
Bertoša, S.
0,0,0
15
(15A )
2, 4, 6 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Uvod u hrvatsku suvremenu povijest (78061)
Duda, I.
1,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
6.0 Uvod u suvremenu povijest (78060)
Milovan Delić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijskog paketa 5 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik V. (54755)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik V. (54733)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
5 INFO
3.0 Opća didaktika (159269)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest likovnih umjetnosti (39222)
Rotar, A.
0,0,0
45
(15P+30S )
5 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 3 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istarska obitelj na razmeđu srednjeg i ranog novog vijeka (55643)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Istra u ranom srednjem vijeku (55640)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (78068)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
5.0 Znakovi, simboli i ceremonijalna komunikacija (55645)
Kurelić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 5 INFO
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 5 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Habsburška Monarhija od prosvijećenog apsolutizma do raspada (156811)
Dabo, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest srednje i jugoistočne Europe u XIX. st. (169005)
0,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
5.0 Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj (133401)
Duda, I.
1,0,0
45
(30P+15S )
5 INFO
ECTS POVID1
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3, 5 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
0,0,0
15
(15P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (157868)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
5.0 Upravljanje kulturnom baštinom (88900)
Golja, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
0,0,0
45
(15PK+30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (79295)
Duda, I.
0,0,0
30
(30PK )
6 INFO
6.0 Završni rad (41828)
0,0,0
30
(30A )
6 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijski paket 6 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik IV. (54743)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Engleski jezik VI. (54756)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (185310)
Matošević, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik IV (54731)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik VI. (54734)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji (99048)
Ambrosi Randić, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Radionička nastava (174942)
0,0,0
30
(15A+15P )
6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u didaktiku (159031)
Diković, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS Modul 2 pred: Srednji vijek 4 sem
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Apeninski poluotok u srednjem vijeku (55642)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Hrvatsko rodovsko plemstvo (55641)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
4, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost III. (133404)
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost IV (133405)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
4, 5, 6 INFO
5.0 Križarski pohodi (55644)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
4, 6 INFO
5.0 Umijeće ratovanja u kasnoj antici i srednjem vijeku (133399)
Kurelić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
4, 6 INFO
ECTS Modul 3: Novi vijek i suvremena povijest 6 sem.
=> Izabrati ponuđene predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istra i Rijeka za francuske uprave (55650)
Šetić, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III. (85001)
1,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Raseljenička kriza za osmanske ugroze (55649)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
5.0 Sjedinjene Američke Države u Hladnom ratu (169006)
Milovan Delić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
6 INFO
ECTS POVID2
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (41975)
Mandić, D.
0,0,0
15
(15P )
2, 4, 6 INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42002)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Hrvatska renesansna književnost (116889)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Kulturne industrije (88914)
Dujmović, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
0,0,0
30
(15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146614)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
0,0,0
45
(15P+30S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Putopisna književnost (88927)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (157981)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Suvremena hrvatska književnost (42020)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Svjetska književnost II (169271)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava III (izborna) (184639)
Duda, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava II. (izborna) (186502)
Levak, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava I. (izborna) (186501)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (85741)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (53373)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (57106)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (163274)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
2.0 Vježbe iz kurzivne humanistike (118635)
Bertoša, S.
0,0,0
15
(15A )
2, 4, 6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Istraživanje povijesti (96384)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
45
(15PK+15P+15S )
1 INFO
6.0 Uvod u prapovijest (46899)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
6.0 Uvod u stari vijek (46902)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
6.0 Uvod u staru povijest hrvatskih zemalja (185247)
Matijašić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
ECTS Edukacijski paket 1 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Sociologija (41579)
Šuran, F.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u filozofiju (53960)
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS Izbor latinskog jezika
=> Izabrati latinski jezik ako se nije učio u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Latinski jezik I. (morfologija) (63339)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(15A+15S )
1 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 1 sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Grčka kolonizacija Jadrana (46903)
Matijašić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Povijest Mezopotamije (46901)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
ECTS POVID1
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antičke starine (145747)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Etnografija industrije (94831)
Matošević, A.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
5.0 Europski identitet - kulturne i političke osnove (88910)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Frontin i tehnički pisci (145753)
Matan, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Hrvatska barokna i prosvjetiteljska književnost (169268)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
6.0 Kulturna povijest Hrvatske (85327)
Urošević, N.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Kulturni identitet Hrvatske (85364)
Urošević, N.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa ital. attraverso il teatro (66076)
Matković, R.
0,0,0
60
(60P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Moderna hrvatska književnost (42011)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Moderna i suvremena hrvatska drama (96946)
Mikulaco, D.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3, 5 INFO
5.0 Nematerijalna kulturna baština (94833)
Bertoša, S.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (169653)
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
6.0 Povijest civilizacija (74276)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Povijest ekonomske misli (23795)
Škare, M.; Tomić, D.; Stjepanović, S.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga pravopisa (63304)
Fonović Cvijanović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Srednjovjekovna hrvatska drama (41953)
Delbianco, V.
0,0,0
15
(15P )
1, 3, 5 INFO
5.0 Svjetska književnost I (169269)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (157868)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
6.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (169674)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
1, 3, 5 INFO
5.0 Upravljanje kulturnom baštinom (88900)
Golja, T.
0,0,0
60
(30P+30S )
1, 3, 5 INFO
4.0 Uvod u povijest umjetnosti (169793)
Dobran, I.
0,0,0
45
(15PK+30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Uvod u staroslavenski jezik (63302)
Mihaljević, M.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Historiografija (156824)
Kurelić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
2 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (79293)
Buršić-Matijašić, K.
0,0,0
30
(30PK )
2 INFO
ECTS Edukacijski paket 2 semestar
=> Izabrati izborne kolegije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik II. (54741)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Kultura govorenja i pisanja (99052)
Martinović, B.
0,0,0
45
(15A+15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Njemački jezik II (54661)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest filozofije (99050)
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Razvojna psihologija (41577)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Sociologija odgoja i obrazovanja (126592)
Šuran, F.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
3.0 Uvod u pedagogiju (159096)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom (121439)
0,0,0
120
(105PK+15P )
2, 4, 6 INFO
ECTS Izborna grupa povijest latinski
=> Izabrati latinski jezik ako se nije učio u srednjoj školi
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Latinski jezik II. (sintaksa) (63341)
Milanović, Z.
0,0,0
30
(15A+15S )
2 INFO
ECTS Modul 1: Prapovijest i stari vijek 2 sem
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost I. (133402)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Izvannastavna aktivnost II. (133403)
Mogorović Crljenko, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (133093)
Matijašić, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Prapovijest hrvatskih zemalja (46909)
Buršić-Matijašić, K.
1,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (53375)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (53374)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
ECTS POVID2
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Čitanje i tumačenje staroslavenskih tekstova (41975)
Mandić, D.
0,0,0
15
(15P )
2, 4, 6 INFO
6.0 Ekonomska povijest (23784)
Bušelić, M.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma (42002)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Hrvatska renesansna književnost (116889)
Delbianco, V.
0,0,0
60
(30P+30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Hrvatski petrarkizam (63310)
Delbianco, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Izabrana poglavlja iz japanske kulture i pop kulture (150335)
Moretti, V.
1,0,0
30
(30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.
0,0,0
60
(30SJ+30S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Kulturne industrije (88914)
Dujmović, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Odabrana poglavlja o povijesti i kulturi istočne Azije 1 (150334)
Kurelić, R.; Moretti, V.
0,0,0
30
(15A+15S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (157821)
Deghenghi Olujić, E.
0,0,0
30
(30P )
2, 4, 6 INFO
6.0 Povijest dokolice i turizma (74714)
Duda, I.
1,0,0
60
(30P+30S )
2, 4, 6 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnog jezika (146614)
Fonović Cvijanović, T.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
4.0 Putopisi i turistički itinereri (85375)
Urošević, N.
0,0,0
45
(15P+30S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Putopisna književnost (88927)
Urošević, N.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Realizam u tal. književnosti 30tih god. XX st i neorealizam/Il realismo nella lett. italiana degli anni 30 del Novecento e il Neorealismo (157981)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Suvremena hrvatska književnost (42020)
Mikulaco, D.
0,0,0
60
(15A+30P+15S )
2, 4, 6 INFO
5.0 Svjetska književnost II (169271)
Grbić, I.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4, 6 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (157913)
Cergna, S.
0,0,0
60
(45P+15S )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava III (izborna) (184639)
Duda, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava II. (izborna) (186502)
Levak, M.
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava I. (izborna) (186501)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: novi vijek i suvremena povijest (izborna) (85741)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (53373)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: prapovijest i stari vijek (izborna) (57106)
0,0,0
30
(30PK )
2, 4, 6 INFO
1.0 Terenska nastava: srednji vijek (izborna) (163274)
Kurelić, R.
0,0,0
15
(15PK )
2, 4, 6 INFO
2.0 Vježbe iz kurzivne humanistike (118635)
Bertoša, S.
0,0,0
15
(15A )
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Uvod u hrvatski srednji vijek (60333)
Jurković, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Uvod u srednji vijek (60331)
Levak, M.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS Izborna grupa edukacijski paket 3 semestar
=> Izabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik I. (54740)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Engleski jezik III. (54742)
Vunić, K.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2 (132476)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
2, 3, 4, 5, 6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
0,0,0
30
(30PK )
3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
0,0,0
30
(30P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
1, 3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik III (54730)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15SJ+15P )
3, 5 INFO
3.0 Opća pedagogija (41572)
Piršl, E.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 5 INFO
3.0 Opća psihologija (41576)
Ambrosi Randić, N.; Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave (41578)
Plavšić, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 5