Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Jezična i interkulturalna medijacija

Komunikacija u višejezičnom i višekulturalnom okruženju zahtijeva visoku razinu interkulturalne komunikacijske kompetencije u različitim društvenim kontekstima i na različitim formalnim razinama. Upravo jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Jezične i interkulturalne medijacije odgovara tim zahtjevima pripremajući studente na posredovanje između jezika i kultura, na primjenu komunikacijske strategije primjerene socijalnom i kulturnom kontekstu te na prevođenje uz prikladnu primjenu prevoditeljskih tehnika i tehnologija. 

Upoznavanje s poslovnim procesima u jezičnoj industriji i u međunarodnim i višejezičnim organizacijama te uspostavljanje kontakata s tržištem rada, sastavni su dijelovi ovog studijskog preddiplomskog programa. U nastavi se koristi individualni pristup učenju te interdisciplinarni pristup nastavnim sadržajima, što je u skladu sa suvremenim promišljanjima o jeziku i kulturi općenito, odnosno o različitim jezicima i kulturama u novom dobu.


Jezična i interkulturalna medijacija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 1 (227582)
- 60
(15P+30A+15S)
1 INFO
3.0 Film i interkulturalne kompetencije (200763)
Matošević, A.; Tuksar, S.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Književnost i kultura (200768)
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Kultura govorenja i pisanja hrvatskoga jezika (200764)
Martinović, B.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1, 5 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Uvod u masovne medije (84834)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 1.sem
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.; Srdanović, I.
- 60
(30S+30SJ)
1 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Osnove menadžerske ekonomije (200767)
Golja, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Sociologija (202414)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija suvremene talijanske kulture / Antropologia della cultura italiana contemporanea (201163)
Matošević, A.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 2 (227583)
- 60
(15P+30A+15S)
2 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (227557)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S)
2, 5 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2, 6 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (200773)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 2.sem
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.; Srdanović, I.
- 60
(30S+30SJ)
2 INFO
3.0 Korejski jezik 2 (169530)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Sociologija kulture/ Sociologia della cultura (157918)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (117170)
- 60
(60PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 3 (215349)
- 75
(40A+35S)
3 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 3 (215350)
- 60
(30A+30S)
3 INFO
3.0 Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora (227526)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P)
3 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 3 (215351)
- 90
(45A+45S)
3 INFO
3.0 Talijanski jezik: Prevođenje 1 (215352)
Sinčić, T.
- 30
(10A+20S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 3.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografske osnove interkulturalizma (215354)
Vojnović, N.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Kineski jezik III (164509)
Zhen, Z.; Srdanović, I.
- 60
(30S+30SJ)
3 INFO
3.0 Korejski jezik 3 (200906)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura III (169794)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
3, 5 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 4 (215355)
Vunić, K.
- 75
(40A+35S)
4 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 4 (215356)
Vunić, K.
- 60
(30A+30S)
4 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P)
4 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 4 (215357)
- 75
(40A+35S)
4 INFO
3.0 Talijanski jezik: Prevođenje 2 (215359)
Sinčić, T.
- 60
(30A+30S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 4.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineski jezik IV (168229)
Zhen, Z.; Srdanović, I.
- 60
(30S+30SJ)
4 INFO
3.0 Korejski jezik 4 (200907)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Kultura poslovnog govora (59041)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura IV (169795)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4, 6 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (138613)
- 60
(60PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 5 (227563)
- 75
(40A+35S)
5 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 5 (227610)
- 60
(30A+30S)
5 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (227557)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S)
2, 5 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 5 (227611)
- 75
(40A+35S)
5 INFO
6.0 Talijanski jezik: Prevođenje 3 (227612)
- 60
(30A+30S)
5 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 5.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1, 5 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura III (169794)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura V (169798)
Djaković, M.
1,0,0
30
(15P+15SJ)
5 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava (215196)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
5.0 Poslovno komuniciranje (94824)
Vukić, T.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Teorije identiteta i neidentiteta na granici (227617)
- 30
(15P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 6 (227619)
- 60
(40A+20S)
6 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 6 (227620)
- 60
(40A+20S)
6 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 6 (227621)
- 60
(40A+20S)
6 INFO
6.0 Talijanski jezik: Prevođenje 4 (227622)
- 60
(10P+40A+10S)
6 INFO
3.0 Završni rad (227623)
- 180
(180PK)
6 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 6.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2, 6 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura IV (169795)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4, 6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (138614)
- 60
(60PK)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 1 (227582)
- 60
(15P+30A+15S)
1 INFO
3.0 Film i interkulturalne kompetencije (200763)
Matošević, A.; Tuksar, S.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Književnost i kultura (200768)
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Kultura govorenja i pisanja hrvatskoga jezika (200764)
Martinović, B.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1, 5 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Uvod u masovne medije (84834)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 1.sem
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineski jezik I (164506)
Zhen, Z.; Srdanović, I.
- 60
(30S+30SJ)
1 INFO
3.0 Korejski jezik 1 (169522)
- 30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Osnove menadžerske ekonomije (200767)
Golja, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Ruski jezik 1 (80041)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Sociologija (202414)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija suvremene talijanske kulture / Antropologia della cultura italiana contemporanea (201163)
Matošević, A.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 2 (227583)
- 60
(15P+30A+15S)
2 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (227557)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S)
2, 5 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2, 6 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (200773)
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 2.sem
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineski jezik II (164508)
Zhen, Z.; Srdanović, I.
- 60
(30S+30SJ)
2 INFO
3.0 Korejski jezik 2 (169530)
- 30
(15P+15SJ)
2 INFO
3.0 Ruski jezik 2 (80042)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Sociologija kulture/ Sociologia della cultura (157918)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (117170)
- 60
(60PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 3 (215349)
- 75
(40A+35S)
3 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 3 (215350)
- 60
(30A+30S)
3 INFO
3.0 Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora (227526)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P)
3 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 3 (215351)
- 90
(45A+45S)
3 INFO
3.0 Talijanski jezik: Prevođenje 1 (215352)
Sinčić, T.
- 30
(10A+20S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 3.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografske osnove interkulturalizma (215354)
Vojnović, N.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Kineski jezik III (164509)
Zhen, Z.; Srdanović, I.
- 60
(30S+30SJ)
3 INFO
3.0 Korejski jezik 3 (200906)
- 30
(15P+15A)
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura III (169794)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
3, 5 INFO
3.0 Ruski jezik 3 (53994)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 4 (215355)
Vunić, K.
- 75
(40A+35S)
4 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 4 (215356)
Vunić, K.
- 60
(30A+30S)
4 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P)
4 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 4 (215357)
- 75
(40A+35S)
4 INFO
3.0 Talijanski jezik: Prevođenje 2 (215359)
Sinčić, T.
- 60
(30A+30S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 4.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kineski jezik IV (168229)
Zhen, Z.; Srdanović, I.
- 60
(30S+30SJ)
4 INFO
3.0 Korejski jezik 4 (200907)
- 30
(15P+15A)
4 INFO
3.0 Kultura poslovnog govora (59041)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura IV (169795)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4, 6 INFO
3.0 Ruski jezik 4 (54010)
Mikulaco, I.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (138613)
- 60
(60PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 5 (227563)
- 75
(40A+35S)
5 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 5 (227610)
- 60
(30A+30S)
5 INFO
4.0 Interkulturalizam - teorijski i masmedijski pristup (227557)
Matošević, A.
- 45
(30P+15S)
2, 5 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 5 (227611)
- 75
(40A+35S)
5 INFO
6.0 Talijanski jezik: Prevođenje 3 (227612)
- 60
(30A+30S)
5 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 5.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1, 5 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura III (169794)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
3, 5 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura V (169798)
Djaković, M.
1,0,0
30
(15P+15SJ)
5 INFO
3.0 Odgoj i obrazovanje za ljudska prava (215196)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
5 INFO
5.0 Poslovno komuniciranje (94824)
Vukić, T.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Teorije identiteta i neidentiteta na granici (227617)
- 30
(15P+15S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 6 (227619)
- 60
(40A+20S)
6 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 6 (227620)
- 60
(40A+20S)
6 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 6 (227621)
- 60
(40A+20S)
6 INFO
6.0 Talijanski jezik: Prevođenje 4 (227622)
- 60
(10P+40A+10S)
6 INFO
3.0 Završni rad (227623)
- 180
(180PK)
6 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 6.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2, 6 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura IV (169795)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4, 6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (138614)
- 60
(60PK)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj