Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Jezična i interkulturalna medijacija

Komunikacija u višejezičnom i višekulturalnom okruženju zahtijeva visoku razinu interkulturalne komunikacijske kompetencije u različitim društvenim kontekstima i na različitim formalnim razinama. Upravo jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Jezične i interkulturalne medijacije odgovara tim zahtjevima pripremajući studente na posredovanje između jezika i kultura, na primjenu komunikacijske strategije primjerene socijalnom i kulturnom kontekstu te na prevođenje uz prikladnu primjenu prevoditeljskih tehnika i tehnologija. 

Upoznavanje s poslovnim procesima u jezičnoj industriji i u međunarodnim i višejezičnim organizacijama te uspostavljanje kontakata s tržištem rada, sastavni su dijelovi ovog studijskog preddiplomskog programa. U nastavi se koristi individualni pristup učenju te interdisciplinarni pristup nastavnim sadržajima, što je u skladu sa suvremenim promišljanjima o jeziku i kulturi općenito, odnosno o različitim jezicima i kulturama u novom dobu.


Jezična i interkulturalna medijacija

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 1 (200754)
Vunić, K.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
3.0 Engleski jezik: Prevođenje 1 (200756)
- 30
(10A+20S)
1 INFO
3.0 Film i interkulturalne kompetencije (200763)
Matošević, A.; Tuksar, S.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Kultura govorenja i pisanja hrvatskoga jezika (200764)
Martinović, B.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 1 (200758)
Lalli-Paćelat, I.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
3.0 Uvod u teorije prevođenja (200761)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P)
1 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 1.sem
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Književnost i kultura (200768)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Osnove menadžerske ekonomije (200767)
Golja, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija (202414)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 2 (200769)
- 75
(15P+40A+20S)
2 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 2 (200770)
- 60
(30A+30S)
2 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (200773)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Svjetska književnost u prijevodima-uvod u prevođenje (200772)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 2 (200771)
Lalli-Paćelat, I.; Sinčić, T.
- 90
(30P+40A+20S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 2.sem
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Sociologija kulture/ Sociologia della cultura (157918)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (169660)
- 40
(10S+30PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 3 (215349)
- 75
(40A+35S)
3 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 3 (215350)
- 60
(30A+30S)
3 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 3 (215351)
- 90
(45A+45S)
3 INFO
3.0 Talijanski jezik: Prevođenje 1 (215352)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(10A+20S)
3 INFO
3.0 Uvod u prijevodne tehnologije (215353)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 3.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografske osnove interkulturalizma (215354)
Vojnović, N.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura III (169794)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 4 (215355)
Vunić, K.
- 75
(40A+35S)
4 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 4 (215356)
Vunić, K.
- 60
(30A+30S)
4 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P)
4 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 4 (215357)
- 75
(40A+35S)
4 INFO
3.0 Talijanski jezik: Prevođenje 2 (215359)
Lalli-Paćelat, I.
- 60
(30A+30S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 4.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Korpusna lingvistika (215360)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P)
4 INFO
3.0 Kultura poslovnog govora (59041)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura IV (169795)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Terenska nastava (215361)
Habrle, T.
- 60
(60PK)
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 1 (200754)
Vunić, K.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
3.0 Engleski jezik: Prevođenje 1 (200756)
- 30
(10A+20S)
1 INFO
3.0 Film i interkulturalne kompetencije (200763)
Matošević, A.; Tuksar, S.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Kultura govorenja i pisanja hrvatskoga jezika (200764)
Martinović, B.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 1 (200758)
Lalli-Paćelat, I.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
3.0 Uvod u teorije prevođenja (200761)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P)
1 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 1.sem
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Književnost i kultura (200768)
Deghenghi Olujić, E.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura I (132122)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Osnove menadžerske ekonomije (200767)
Golja, T.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Sociologija (202414)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 2 (200769)
- 75
(15P+40A+20S)
2 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 2 (200770)
- 60
(30A+30S)
2 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja (200773)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Svjetska književnost u prijevodima-uvod u prevođenje (200772)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 2 (200771)
Lalli-Paćelat, I.; Sinčić, T.
- 90
(30P+40A+20S)
2 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 2.sem
=> odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Njemački jezik i kultura II (132126)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Sociologija kulture/ Sociologia della cultura (157918)
Štifanić, M.
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (169660)
- 40
(10S+30PK)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 3 (215349)
- 75
(40A+35S)
3 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 3 (215350)
- 60
(30A+30S)
3 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 3 (215351)
- 90
(45A+45S)
3 INFO
3.0 Talijanski jezik: Prevođenje 1 (215352)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(10A+20S)
3 INFO
3.0 Uvod u prijevodne tehnologije (215353)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 3.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Geografske osnove interkulturalizma (215354)
Vojnović, N.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Kulturna antropologija i etnografija (99047)
Matošević, A.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura III (169794)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 4 (215355)
Vunić, K.
- 75
(40A+35S)
4 INFO
6.0 Engleski jezik: Prevođenje 4 (215356)
Vunić, K.
- 60
(30A+30S)
4 INFO
3.0 Interkulturalna kompetencija i komunikacija (69603)
Piršl, E.
- 30
(30P)
4 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 4 (215357)
- 75
(40A+35S)
4 INFO
3.0 Talijanski jezik: Prevođenje 2 (215359)
Lalli-Paćelat, I.
- 60
(30A+30S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa JIIKM 4.sem
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Korpusna lingvistika (215360)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P)
4 INFO
3.0 Kultura poslovnog govora (59041)
Vukić, T.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Njemački jezik i kultura IV (169795)
Djaković, M.
- 30
(15P+15SJ)
4 INFO
3.0 Terenska nastava (215361)
Habrle, T.
- 60
(60PK)
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj