Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O studiju

Tko može upisati studij?

Svi koji su završili srednju školu i stekli B razinu državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik).

Koji su načini studiranja?

Redovni studij.

Koliko traje studij?

3 godine (6 semestara).

Što studij nudi?

Teorijske osnove o jezičnoj i interkulturalnoj medijaciji i temeljne komunikacijske, prevoditeljske i druge kompetencije nužne za rad u različitim djelatnostima koje udružuju te dvije domene.

Koliko se ECTS bodova stječe studijem?

180 ECTS bodova.

Što se postaje završetkom studija?

Sveučilišni/a prvostupnik/ca jezične i interkulturalne medijacije (univ. bacc. philol. intercult. mediat.)

Za što je osposobljen/a prvostupnik/ca nakon završenog studija?

 • za komunikaciju u višejezičnom i višekulturalnom okruženju i posredovanju između jezika i kultura, koristeći komunikacijske strategije primjerene socijalnom i kulturnom kontekstu;
 • za prevođenje uz prikladnu primjenu prevoditeljskih tehnika, postupaka i prevoditeljskih tehnologija;
 • za kritičko promišljanje o društvenim i kulturnim sličnostima i razlikama na temelju komparativne analize književnih, povijesnih, geografskih, političkih, antropoloških i drugih sadržaja.

Gdje se može zaposliti prvostupnik/ca jezične i interkulturalne medijacije?

 • u međunarodnim organizacijama
 • u jezičnoj industriji
 • u civilnom društvu
 • u sektoru kulture i turizma 
 • u jedinicama regionalne i lokalne samouprave.

Što se može upisati nakon završenog prijediplomskog studija?

 • diplomski studij Talijanski jezik i književnost
 • diplomski studij Kultura i turizam 
 • drugi srodni diplomski studiji iz područja društvenih i/ili humanističkih znanosti na matičnom sveučilištu ili na drugom sveučilištu u zemlji i inozemstvu.