Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Talijanski jezik i književnost

Preddiplomski studij Talijanski jezik i književnost traje tri godine ili ukupno 6 semestara. Završetkom studija student stječe akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) talijanskog jezika i književnosti  – ukupno 180 ECTS bodova.


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 (169656)
- 60
(60SJ)
1 INFO
3.0 Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' (201007)
- 30
(20P+10S)
1 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (117157)
Fioretti, F.; Damiani, M.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
4.0 Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione (201010)
Scotti Jurić, R.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Stilistika i metrika / Stilistica e metrica (201006)
Cergna, S.
- 30
(20P+10S)
1 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 1 (200758)
Lalli-Paćelat, I.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 1 semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 1 (200754)
Vunić, K.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja/ Filosofia dell'educazione (63655)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1, 3, 5 INFO
3.0 Osnove informatike Nozioni di informatica (42085)
Mazzoli, T.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
6.0 Pedagogija / Pedagogia (202290)
Piršl, E.
- 45
(30P+15S)
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija suvremene talijanske kulture / Antropologia della cultura italiana contemporanea (201163)
Matošević, A.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3.0 Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 (169657)
Zancovich, S.
- 60
(60SJ)
2 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 1/ Teorie e strutture linguistiche 1 (201162)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (146651)
Milovan, V.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Teorije prevođenja/ Teoria della traduzione (201164)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (169660)
- 40
(10S+30PK)
2 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 2 semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 2 (200769)
- 75
(15P+40A+20S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2/ Cultura cinesiologica 2 (97079)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Njemački jezik I2 (39233)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
6.0 Opća lingvistika/ Linguistica generale (51575)
Tamaro, S.
1,0,0
60
(60P)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija / Psicologija evolutiva (200274)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Danteova Božanstvena komedija: Pakao/ Filologia dantesca: Inferno (201166)
Moscarda Mirković, E.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
3.0 Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 (169665)
Sinčić, T.
- 60
(60SJ)
3 INFO
4.0 Komunikacija i govorne interakcije u didaktičkoj sredini/Comunicazione e interazione verbale nei contesti didattici (201173)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Morfologija/ Morfologia (200290)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Sociologija književnosti/ Sociologia della letteratura (201171)
Štifanić, M.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (201165)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 3. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 3 (215349)
- 75
(40A+35S)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 Cultura cinesiologica 3 (42951)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
3 INFO
3.0 Leksikologija/ Lessicologia (51589)
Milovan, V.
- 30
(30P)
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1, 3, 5 INFO
6.0 Pedagogija / Pedagogia (202290)
Piršl, E.
- 45
(30P+15S)
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave / Psicologia dell apprendimento e insegnamento (202302)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku / Introduzione alla didattica (202301)
Piršl, E.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Danteova Božanstvena komedija: Čistilište/ Filologia dantesca: Purgatorio (201185)
Cergna, S.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (201192)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 (169668)
- 60
(60SJ)
4 INFO
3.0 Sintaksa/ Sintassi (146933)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
4.0 Sociologija kulture/ Sociologia della cultura (201190)
- 40
(20P+20S)
4 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (201180)
Cergna, S.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 4. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 4 (215355)
Vunić, K.
- 75
(40A+35S)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 Cultura cinesiologica 4 (42952)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
4 INFO
4.0 Njemački jezik I4 (78190)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
3.0 Opća didaktika/ Didattica generale (202303)
Piršl, E.
- 30
(20P+10A)
4, 6 INFO
3.0 Psihogija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji/ Psicologia dei disturbi nell' infanzia e nell'adolescenza (202348)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
4, 6 INFO
5.0 Razvojna psihologija / Psicologija evolutiva (200274)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4, 6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (157920)
Cergna, S.
- 40
(10S+30PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Danteova Božanstvena komedija: Raj / Filologia dantesca: Paradiso (201195)
Cergna, S.
- 30
(20P+10S)
5 INFO
6.0 Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia (157924)
Habrle, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
3.0 Jezične vježbe 5/ Laboratorio linguistico 5 (169675)
- 60
(60SJ)
5 INFO
3.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (147001)
Matković, R.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Uvod u pragmalingvistiku / Introduzione alla pragmalinguistica (201267)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
5 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 5. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 5/ Lingua inglese 5 (51618)
Vunić, K.
- 30
(15A+15S)
5 INFO
4.0 Engleski jezik I5 (63521)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5 INFO
4.0 Njemački jezik I5 (63523)
Djaković, M.; Djaković, K.
0,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1, 3, 5 INFO
6.0 Pedagogija / Pedagogia (202290)
Piršl, E.
- 45
(30P+15S)
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja/ Psicologia della comunicazione (51756)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave / Psicologia dell apprendimento e insegnamento (202302)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
3.0 Romanska lingvistika / Linguistica romanza (200915)
Buršić Giudici, B.
- 30
(30P)
5 INFO
3.0 Semantika/ Semantica (185879)
Tamaro, S.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku / Introduzione alla didattica (202301)
Piršl, E.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 6/ Laboratorio linguistico 6 (169677)
- 60
(60SJ)
6 INFO
3.0 Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora (201270)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
6 INFO
6.0 Metologija znanstvenog istraživanja / Metodologia di ricerca scientifica (201271)
- 50
(10P+20A+20S)
6 INFO
3.0 Noviji trendovi u prevoditeljstvu / Nuove tendenze nelle pratiche traduttive (201272)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
6 INFO
3.0 Talijanska književnost XIX. stoljeća/ Letteratura italiana dell'Ottocento (147004)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Teorija književnosti/ Teoria della letteratura (201269)
Cergna, S.
- 30
(20P+10S)
6 INFO
6.0 Završni rad / Tesi di laurea triennale (157974)
- 30
(30A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 6. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 6/ Lingua inglese 6 (51624)
Vunić, K.
- 30
(15A+15S)
6 INFO
4.0 Engleski jezik I6 (63538)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Etika učiteljskog poziva / Etica della professione docente (85918)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
6 INFO
3.0 Multimedijsko računarstvo / Informatica multimediale (169678)
Mazzoli, T.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Njemački jezik I6 (63540)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Opća didaktika/ Didattica generale (202303)
Piršl, E.
- 30
(20P+10A)
4, 6 INFO
3.0 Povijest talijanskog jezika/ Storia della lingua italiana (200286)
Damiani, M.
- 30
(30P)
6 INFO
4.0 Praktikum (185711)
Golja, T.
- 60
(60A)
6 INFO
3.0 Psihogija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji/ Psicologia dei disturbi nell' infanzia e nell'adolescenza (202348)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
4, 6 INFO
5.0 Razvojna psihologija / Psicologija evolutiva (200274)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4, 6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (169686)
- 40
(10S+30PK)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 (169656)
- 60
(60SJ)
1 INFO
3.0 Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' (201007)
- 30
(20P+10S)
1 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (117157)
Fioretti, F.; Damiani, M.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
4.0 Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione (201010)
Scotti Jurić, R.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
3.0 Stilistika i metrika / Stilistica e metrica (201006)
Cergna, S.
- 30
(20P+10S)
1 INFO
6.0 Talijanski jezik i kultura 1 (200758)
Lalli-Paćelat, I.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 1 semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 1 (200754)
Vunić, K.
- 90
(30P+40A+20S)
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja/ Filosofia dell'educazione (63655)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
4.0 Njemački jezik I1 (39208)
Djaković, M.
0,0,0
45
(30P+15A)
1 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1, 3, 5 INFO
3.0 Osnove informatike Nozioni di informatica (42085)
Mazzoli, T.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
6.0 Pedagogija / Pedagogia (202290)
Piršl, E.
- 45
(30P+15S)
1, 3, 5 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija suvremene talijanske kulture / Antropologia della cultura italiana contemporanea (201163)
Matošević, A.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3.0 Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 (169657)
Zancovich, S.
- 60
(60SJ)
2 INFO
3.0 Lingvističke teorije i strukture 1/ Teorie e strutture linguistiche 1 (201162)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (146651)
Milovan, V.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
4.0 Teorije prevođenja/ Teoria della traduzione (201164)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (169660)
- 40
(10S+30PK)
2 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 2 semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 2 (200769)
- 75
(15P+40A+20S)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2/ Cultura cinesiologica 2 (97079)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
2 INFO
4.0 Njemački jezik I2 (39233)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
2 INFO
6.0 Opća lingvistika/ Linguistica generale (51575)
Tamaro, S.
1,0,0
60
(60P)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija / Psicologija evolutiva (200274)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4, 6 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Danteova Božanstvena komedija: Pakao/ Filologia dantesca: Inferno (201166)
Moscarda Mirković, E.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
3.0 Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 (169665)
Sinčić, T.
- 60
(60SJ)
3 INFO
4.0 Komunikacija i govorne interakcije u didaktičkoj sredini/Comunicazione e interazione verbale nei contesti didattici (201173)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Morfologija/ Morfologia (200290)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Sociologija književnosti/ Sociologia della letteratura (201171)
Štifanić, M.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
6.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ La letteratura italiana del Trecento (201165)
Moscarda Mirković, E.
- 60
(30P+30S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 3. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 3 (215349)
- 75
(40A+35S)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 Cultura cinesiologica 3 (42951)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
3 INFO
3.0 Leksikologija/ Lessicologia (51589)
Milovan, V.
- 30
(30P)
3 INFO
4.0 Njemački jezik I3 (78189)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
3 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1, 3, 5 INFO
6.0 Pedagogija / Pedagogia (202290)
Piršl, E.
- 45
(30P+15S)
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave / Psicologia dell apprendimento e insegnamento (202302)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku / Introduzione alla didattica (202301)
Piršl, E.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Danteova Božanstvena komedija: Čistilište/ Filologia dantesca: Purgatorio (201185)
Cergna, S.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (201192)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 (169668)
- 60
(60SJ)
4 INFO
3.0 Sintaksa/ Sintassi (146933)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
4.0 Sociologija kulture/ Sociologia della cultura (201190)
- 40
(20P+20S)
4 INFO
6.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća / La letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (201180)
Cergna, S.
- 60
(30P+30S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 4. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Engleski jezik i kultura 4 (215355)
Vunić, K.
- 75
(40A+35S)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 Cultura cinesiologica 4 (42952)
Tkalčec, Z.
- 30
(30A)
4 INFO
4.0 Njemački jezik I4 (78190)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
4 INFO
3.0 Opća didaktika/ Didattica generale (202303)
Piršl, E.
- 30
(20P+10A)
4, 6 INFO
3.0 Psihogija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji/ Psicologia dei disturbi nell' infanzia e nell'adolescenza (202348)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
4, 6 INFO
5.0 Razvojna psihologija / Psicologija evolutiva (200274)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4, 6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (157920)
Cergna, S.
- 40
(10S+30PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Danteova Božanstvena komedija: Raj / Filologia dantesca: Paradiso (201195)
Cergna, S.
- 30
(20P+10S)
5 INFO
6.0 Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia (157924)
Habrle, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
3.0 Jezične vježbe 5/ Laboratorio linguistico 5 (169675)
- 60
(60SJ)
5 INFO
3.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (147001)
Matković, R.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Uvod u pragmalingvistiku / Introduzione alla pragmalinguistica (201267)
Scotti Jurić, R.
- 30
(20P+10S)
5 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 5. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 5/ Lingua inglese 5 (51618)
Vunić, K.
- 30
(15A+15S)
5 INFO
4.0 Engleski jezik I5 (63521)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5 INFO
4.0 Njemački jezik I5 (63523)
Djaković, M.; Djaković, K.
0,0,0
45
(30P+15A)
5 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1, 3, 5 INFO
6.0 Pedagogija / Pedagogia (202290)
Piršl, E.
- 45
(30P+15S)
1, 3, 5 INFO
3.0 Psihologija komuniciranja/ Psicologia della comunicazione (51756)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(15P+15A)
5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave / Psicologia dell apprendimento e insegnamento (202302)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
3.0 Romanska lingvistika / Linguistica romanza (200915)
Buršić Giudici, B.
- 30
(30P)
5 INFO
3.0 Semantika/ Semantica (185879)
Tamaro, S.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Uvod u didaktiku / Introduzione alla didattica (202301)
Piršl, E.
- 30
(30P)
3, 5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 6/ Laboratorio linguistico 6 (169677)
- 60
(60SJ)
6 INFO
3.0 Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora (201270)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
6 INFO
6.0 Metologija znanstvenog istraživanja / Metodologia di ricerca scientifica (201271)
- 50
(10P+20A+20S)
6 INFO
3.0 Noviji trendovi u prevoditeljstvu / Nuove tendenze nelle pratiche traduttive (201272)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(20P+10S)
6 INFO
3.0 Talijanska književnost XIX. stoljeća/ Letteratura italiana dell'Ottocento (147004)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Teorija književnosti/ Teoria della letteratura (201269)
Cergna, S.
- 30
(20P+10S)
6 INFO
6.0 Završni rad / Tesi di laurea triennale (157974)
- 30
(30A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 6. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 6/ Lingua inglese 6 (51624)
Vunić, K.
- 30
(15A+15S)
6 INFO
4.0 Engleski jezik I6 (63538)
Tuksar, S.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Etika učiteljskog poziva / Etica della professione docente (85918)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
6 INFO
3.0 Multimedijsko računarstvo / Informatica multimediale (169678)
Mazzoli, T.
- 30
(15P+15A)
6 INFO
4.0 Njemački jezik I6 (63540)
Djaković, M.; Djaković, K.
- 45
(30P+15A)
6 INFO
3.0 Opća didaktika/ Didattica generale (202303)
Piršl, E.
- 30
(20P+10A)
4, 6 INFO
3.0 Povijest talijanskog jezika/ Storia della lingua italiana (200286)
Damiani, M.
- 30
(30P)
6 INFO
4.0 Praktikum (185711)
Golja, T.
- 60
(60A)
6 INFO
3.0 Psihogija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji/ Psicologia dei disturbi nell' infanzia e nell'adolescenza (202348)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
4, 6 INFO
5.0 Razvojna psihologija / Psicologija evolutiva (200274)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2, 4, 6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca su campo (169686)
- 40
(10S+30PK)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj