Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Talijanski jezik i književnost

Preddiplomski studij Talijanski jezik i književnost traje tri godine ili ukupno 6 semestara. Završetkom studija student stječe akademski naziv prvostupnika (baccalaureus) talijanskog jezika i književnosti  – ukupno 180 ECTS bodova.


Ispis predmeta

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonetika i fonologija/ Fonetica e fonologia (212861)
Fioretti, F.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 (169656)
- 60
(60SJ)
1 INFO
3.0 Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' (201007)
- 30
(20P+10S)
1 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (117157)
Fioretti, F.; Damiani, M.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
3.0 Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione (227506)
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Talijansko pjesništvo / La poesia italiana (227500)
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju/ Introduzione alla filosofia (227505)
- 30
(30P)
1 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 1 semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1/ Lingua inglese 1 (46476)
Vunić, K.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja Filosofia dell'educazione (42073)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Osnove informatike Nozioni di informatica (42085)
Mazzoli, T.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
6.0 Pedagogija / Pedagogia (202290)
Piršl, E.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija suvremene talijanske kulture / Antropologia della cultura italiana contemporanea (201163)
Matošević, A.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3.0 Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 (169657)
Zancovich, S.
- 60
(60SJ)
2 INFO
6.0 Opća lingvistika/ Linguistica generale (51575)
Tamaro, S.
1,0,0
60
(60P)
2 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (146651)
Milovan, V.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Teorije prevođenja / Teoria della traduzione (227509)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (227489)
- 60
(60PK)
2 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 2 semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2/ Lingua inglese 2 (46477)
Vunić, K.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2/ Cultura cinesiologica 2 (97079)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
2 INFO
3.0 Multimedijsko računarstvo / Informatica multimediale (169678)
Mazzoli, T.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2/ Lingua tedesca 2 (46479)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija / Psicologija evolutiva (200274)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Danteova Božanstvena komedija: Pakao/ Filologia dantesca: Inferno (201166)
Moscarda Mirković, E.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
3.0 Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 (169665)
Lalli-Paćelat, I.
- 60
(60SJ)
3 INFO
4.0 Komunikacija i govorne interakcije u didaktičkoj sredini/Comunicazione e interazione verbale nei contesti didattici (201173)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Leksikologija/ Lessicologia (51589)
Milovan, V.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Morfologija/ Morfologia (200290)
Lalli-Paćelat, I.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Sociologija književnosti / Sociologia della letteratura (227512)
- 40
(20P+20S)
3 INFO
3.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ Letteratura italiana del Trecento (146931)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 3. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 3/ Lingua inglese 3 (51560)
Vunić, K.
- 30
(15A+15S)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
3.0 Njemački jezik 3/ Lingua tedesca 3 (51561)
Djaković, M.
- 30
(15A+15S)
3 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 (185884)
Matković, R.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Uvod u didaktiku / Introduzione alla didattica (202301)
Piršl, E.
- 30
(30P)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Danteova Božanstvena komedija: Čistilište/ Filologia dantesca: Purgatorio (201185)
Cergna, S.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (201192)
Blagoni, R.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 (169668)
- 60
(60SJ)
4 INFO
3.0 Književnost humanizma / La letteratura dell'Umanesimo (227516)
- 45
(30P+15S)
4 INFO
3.0 Latinski jezik 1/ Lingua latina 1 (200291)
Buršić Giudici, B.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
3.0 Sintaksa/ Sintassi (146933)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
4.0 Sociologija kulture/ Sociologia della cultura (201190)
- 40
(20P+20S)
4 INFO
3.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća/ Letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (146936)
Damiani, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 4. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 4/ Lingua inglese 4 (51593)
Vunić, K.
- 30
(15A+15S)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4 INFO
3.0 Njemački jezik 4/ Lingua tedesca 4 (51594)
Djaković, M.
- 30
(15A+15S)
4 INFO
3.0 Opća didaktika/ Didattica generale (202303)
Piršl, E.
- 30
(20P+10A)
4 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 (185885)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (138613)
- 60
(60PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Danteova Božanstvena komedija: Raj / Filologia dantesca: Paradiso (201195)
Cergna, S.
- 30
(20P+10S)
5 INFO
6.0 Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia (157924)
Habrle, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
3.0 Jezične vježbe 5/ Laboratorio linguistico 5 (169675)
- 60
(60SJ)
5 INFO
3.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa Veneziana attraverso il teatro nel '700 (227457)
- 30
(30P)
5 INFO
3.0 Romanska lingvistika / Linguistica romanza (200915)
Buršić Giudici, B.
- 30
(30P)
5 INFO
3.0 Semantika/ Semantica (185879)
Tamaro, S.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (147001)
Matković, R.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Uvod u pragmalingvistiku / Introduzione alla pragmalinguistica (227517)
- 30
(30P)
5 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 5. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 5/ Lingua inglese 5 (51618)
Vunić, K.
- 30
(15A+15S)
5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5 INFO
3.0 Njemački jezik 5/ Lingua tedesca 5 (51619)
Djaković, M.
- 30
(15A+15S)
5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave / Psicologia dell apprendimento e insegnamento (202302)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 6/ Laboratorio linguistico 6 (169677)
- 60
(60SJ)
6 INFO
3.0 Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora (227526)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P)
6 INFO
6.0 Metologija znanstvenog istraživanja / Metodologia di ricerca scientifica (201271)
- 50
(10P+20A+20S)
6 INFO
3.0 Noviji trendovi u prevoditeljstvu / Nuove tendenze nelle pratiche traduttive (227528)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Talijanska književnost XIX. stoljeća/ Letteratura italiana dell'Ottocento (147004)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Teorija književnosti / Teoria della letteratura (227519)
- 45
(30P+15S)
6 INFO
6.0 Završni rad / Tesi di laurea triennale (227537)
- 180
(180A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 6. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 6/ Lingua inglese 6 (51624)
Vunić, K.
- 30
(15A+15S)
6 INFO
3.0 Etika učiteljskog poziva / Etica della professione docente (85918)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
6 INFO
6.0 Latinski jezik 2/ Lingua latina 2 (51638)
Buršić Giudici, B.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
3.0 Njemački jezik 6/ Lingua tedesca 6 (51625)
Djaković, M.
- 30
(15A+15S)
6 INFO
4.0 Praktikum (185711)
Golja, T.
- 60
(60A)
6 INFO
3.0 Psihogija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji/ Psicologia dei disturbi nell' infanzia e nell'adolescenza (202348)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Teorija jezika i kultura u doticaju / Teoria delle lingue e delle culture in contatto (158397)
Tamaro, S.
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (138614)
- 60
(60PK)
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Fonetika i fonologija/ Fonetica e fonologia (212861)
Fioretti, F.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Jezične vježbe 1/ Laboratorio linguistico 1 (169656)
- 60
(60SJ)
1 INFO
3.0 Književnost i multimedijalnost / Letteratura e multimedialita' (201007)
- 30
(20P+10S)
1 INFO
3.0 Povijesni pregled talijanske književnosti/ Profilo storico della letteratura italiana (117157)
Fioretti, F.; Damiani, M.
0,0,0
45
(45P)
1 INFO
3.0 Povijest i temelji prevođenja/ Storia e fondamenti della traduzione (227506)
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Talijansko pjesništvo / La poesia italiana (227500)
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Uvod u filozofiju/ Introduzione alla filosofia (227505)
- 30
(30P)
1 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 1 semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 1/ Lingua inglese 1 (46476)
Vunić, K.
- 30
(15P+15A)
1 INFO
3.0 Filozofija odgoja Filosofia dell'educazione (42073)
Šuran, F.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
1.0 Kineziološka kultura 1 (132474)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
1 INFO
3.0 Njemački jezik I (54660)
Djaković, M.
0,0,0
30
(15P+15SJ)
1 INFO
3.0 Opća psihologija/ Psicologia generale (51554)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
1 INFO
3.0 Osnove informatike Nozioni di informatica (42085)
Mazzoli, T.
- 45
(15P+30A)
1 INFO
6.0 Pedagogija / Pedagogia (202290)
Piršl, E.
- 45
(30P+15S)
1 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 1 / Lingua e cultura italiana 1 (185882)
Damiani, M.
- 30
(15P+15S)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Antropologija suvremene talijanske kulture / Antropologia della cultura italiana contemporanea (201163)
Matošević, A.
- 30
(20P+10S)
2 INFO
3.0 Jezične vježbe 2/ Laboratorio linguistico 2 (169657)
Zancovich, S.
- 60
(60SJ)
2 INFO
6.0 Opća lingvistika/ Linguistica generale (51575)
Tamaro, S.
1,0,0
60
(60P)
2 INFO
3.0 Počeci talijanske književnosti i XIII. stoljeće/ La letteratura italiana dalle origini al Duecento (146651)
Milovan, V.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Teorije prevođenja / Teoria della traduzione (227509)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (227489)
- 60
(60PK)
2 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 2 semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 2/ Lingua inglese 2 (46477)
Vunić, K.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
1.0 Kineziološka kultura 2/ Cultura cinesiologica 2 (97079)
Tkalčec, Z.
- 30
(30PK)
2 INFO
3.0 Multimedijsko računarstvo / Informatica multimediale (169678)
Mazzoli, T.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
3.0 Njemački jezik 2/ Lingua tedesca 2 (46479)
Djaković, M.
- 30
(15P+15A)
2 INFO
5.0 Razvojna psihologija / Psicologija evolutiva (200274)
Ambrosi Randić, N.
- 45
(30P+15S)
2 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 2 / Lingua e cultura italiana 2 (185883)
- 30
(15P+15S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Danteova Božanstvena komedija: Pakao/ Filologia dantesca: Inferno (201166)
Moscarda Mirković, E.
- 30
(20P+10S)
3 INFO
3.0 Jezične vježbe 3/ Laboratorio linguistico 3 (169665)
Lalli-Paćelat, I.
- 60
(60SJ)
3 INFO
4.0 Komunikacija i govorne interakcije u didaktičkoj sredini/Comunicazione e interazione verbale nei contesti didattici (201173)
Diković, M.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Leksikologija/ Lessicologia (51589)
Milovan, V.
- 30
(30P)
3 INFO
3.0 Morfologija/ Morfologia (200290)
Lalli-Paćelat, I.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
4.0 Sociologija književnosti / Sociologia della letteratura (227512)
- 40
(20P+20S)
3 INFO
3.0 Talijanska književnost XIV. stoljeća/ Letteratura italiana del Trecento (146931)
Moscarda Mirković, E.
0,0,0
45
(30P+15S)
3 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 3. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 3/ Lingua inglese 3 (51560)
Vunić, K.
- 30
(15A+15S)
3 INFO
1.0 Kineziološka kultura 3 (132477)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
3 INFO
3.0 Njemački jezik 3/ Lingua tedesca 3 (51561)
Djaković, M.
- 30
(15A+15S)
3 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 3 / Lingua e cultura italiana 3 (185884)
Matković, R.
- 30
(15P+15S)
3 INFO
3.0 Uvod u didaktiku / Introduzione alla didattica (202301)
Piršl, E.
- 30
(30P)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Danteova Božanstvena komedija: Čistilište/ Filologia dantesca: Purgatorio (201185)
Cergna, S.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
3.0 Dvojezičnost i višejezičnost / Bilinguismo e plurilinguismo (201192)
Blagoni, R.
- 30
(20P+10S)
4 INFO
3.0 Jezične vježbe 4/ Laboratorio linguistico 4 (169668)
- 60
(60SJ)
4 INFO
3.0 Književnost humanizma / La letteratura dell'Umanesimo (227516)
- 45
(30P+15S)
4 INFO
3.0 Latinski jezik 1/ Lingua latina 1 (200291)
Buršić Giudici, B.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
3.0 Sintaksa/ Sintassi (146933)
Damiani, M.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
4.0 Sociologija kulture/ Sociologia della cultura (201190)
- 40
(20P+20S)
4 INFO
3.0 Talijanska književnost XV. i XVI. stoljeća/ Letteratura italiana del Quattrocento e Cinquecento (146936)
Damiani, M.
0,0,0
45
(30P+15S)
4 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 4. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 4/ Lingua inglese 4 (51593)
Vunić, K.
- 30
(15A+15S)
4 INFO
1.0 Kineziološka kultura 4 (132478)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
4 INFO
3.0 Njemački jezik 4/ Lingua tedesca 4 (51594)
Djaković, M.
- 30
(15A+15S)
4 INFO
3.0 Opća didaktika/ Didattica generale (202303)
Piršl, E.
- 30
(20P+10A)
4 INFO
3.0 Talijanski jezik i kultura 4 / Lingua e cultura italiana 4 (185885)
Milovan, V.
- 30
(15P+15S)
4 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (138613)
- 60
(60PK)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Danteova Božanstvena komedija: Raj / Filologia dantesca: Paradiso (201195)
Cergna, S.
- 30
(20P+10S)
5 INFO
6.0 Dječja književnost / Letteratura per l'infanzia (157924)
Habrle, T.
- 60
(30P+30S)
5 INFO
3.0 Jezične vježbe 5/ Laboratorio linguistico 5 (169675)
- 60
(60SJ)
5 INFO
3.0 Mletačka kultura i društvo kroz kazalište/ Cultura e societa Veneziana attraverso il teatro nel '700 (227457)
- 30
(30P)
5 INFO
3.0 Romanska lingvistika / Linguistica romanza (200915)
Buršić Giudici, B.
- 30
(30P)
5 INFO
3.0 Semantika/ Semantica (185879)
Tamaro, S.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Talijanska književnost XVII. i XVIII. stoljeća/ Letteratura italiana del Seicento e Settecento (147001)
Matković, R.
0,0,0
45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Uvod u pragmalingvistiku / Introduzione alla pragmalinguistica (227517)
- 30
(30P)
5 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 5. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 5/ Lingua inglese 5 (51618)
Vunić, K.
- 30
(15A+15S)
5 INFO
1.0 Kineziološka kultura 5 (132479)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
5 INFO
3.0 Njemački jezik 5/ Lingua tedesca 5 (51619)
Djaković, M.
- 30
(15A+15S)
5 INFO
3.0 Psihologija učenja i nastave / Psicologia dell apprendimento e insegnamento (202302)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Jezične vježbe 6/ Laboratorio linguistico 6 (169677)
- 60
(60SJ)
6 INFO
3.0 Korpusna lingvistika / Linguistica dei corpora (227526)
Lalli-Paćelat, I.
- 30
(30P)
6 INFO
6.0 Metologija znanstvenog istraživanja / Metodologia di ricerca scientifica (201271)
- 50
(10P+20A+20S)
6 INFO
3.0 Noviji trendovi u prevoditeljstvu / Nuove tendenze nelle pratiche traduttive (227528)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Talijanska književnost XIX. stoljeća/ Letteratura italiana dell'Ottocento (147004)
Fioretti, F.
- 45
(30P+15S)
6 INFO
3.0 Teorija književnosti / Teoria della letteratura (227519)
- 45
(30P+15S)
6 INFO
6.0 Završni rad / Tesi di laurea triennale (227537)
- 180
(180A)
6 INFO
ECTS Izborna grupa Talijanski jezik i knjizevnost 6. semestar
=> Odabrati izborne predmete
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Engleski jezik 6/ Lingua inglese 6 (51624)
Vunić, K.
- 30
(15A+15S)
6 INFO
3.0 Etika učiteljskog poziva / Etica della professione docente (85918)
Šuran, F.
- 30
(15P+15S)
6 INFO
1.0 Kineziološka kultura 6 (132480)
Blažević, I.
- 30
(30PK)
6 INFO
6.0 Latinski jezik 2/ Lingua latina 2 (51638)
Buršić Giudici, B.
- 60
(30P+30S)
6 INFO
3.0 Njemački jezik 6/ Lingua tedesca 6 (51625)
Djaković, M.
- 30
(15A+15S)
6 INFO
4.0 Praktikum (185711)
Golja, T.
- 60
(60A)
6 INFO
3.0 Psihogija poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji/ Psicologia dei disturbi nell' infanzia e nell'adolescenza (202348)
Ambrosi Randić, N.
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Teorija jezika i kultura u doticaju / Teoria delle lingue e delle culture in contatto (158397)
Tamaro, S.
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Terenska nastava / Ricerca d'ambiente (138614)
- 60
(60PK)
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj